Pseudonim:
"Szybki"
Data urodzenia:
1918-12-27
Data śmierci:
2011-12-12
Funkcja:
oficer ordynansowy
Stopień:
podporucznik służby stałej kawalerii - cichociemny
Miejsce urodzenia:
Lwów
Imiona rodziców:
Aleksander - Janina z domu Strzelecka
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. kapral podchorąży, walczył w szeregach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Podolskiej Brygady Kawalerii, przeszedł z częścią Brygady na Węgry, gdzie został internowany.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie:
Z Węgier przedostał się do Francji, tam wcielony do 10. pułku strzelców konnych 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W 1940 r. po klęsce Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, skierowany do Szkoły Podchorążych.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces kontynuowania walki w okupowanym kraju. Przeszkolony w dywersji i broni pancernej; 15.12.1943 r. zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. Przerzucony do kraju w ramach operacji lotniczej "Weller 27". Zrzut wykonano w nocy 10/11.05.1944 r. na zapasowe zrzutowisko ulokowane w rejonie wsi Ślepietnica, w pobliżu której operował oddział partyzancki "Burza" Łódzkiego Okręgu Armii Krajowej "Łania". Przez pewien czas skoczkowie przebywali w oddziale, po czym wyjechali do Warszawy.
Nazwisko konspiracyjne:
Cisowski
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - poczet dowódcy; oficer ordynansowy dowództwa, we wrześniu 1944 r. zastępca dowódcy kompanii.
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Powiśle - Śródmieście Północ.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Oflagu X C Lübeck.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
Numer jeniecki:
1444
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu z niewoli służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Zdemobilizowany, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Miejsce śmierci:
Wielka Brytania
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Zygmunt Antoni Ulm

ppor. Zygmunt Antoni Ulm

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Od lewej: ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg", kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński "Kamiński" - adiutant dowódcy Grupy "Północ", mjr Stanisław Błaszczak "Róg" - dowódca zgrupowania "Róg"

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Od lewej: ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg", kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński "Kamiński" - adiutant dowódcy Grupy "Północ", mjr Stanisław Błaszczak "Róg" - dowódca zgrupowania "Róg"

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Grupa polskich oficerów na placu przed blokiem koszarowym. Od lewej stoją: NN, ppor. Jan Gładych "Bemol" z kompanii "Harcerskiej" batalionu "Gustaw", ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg", NN, kpt. Alfred Pokultinis "Fon" - dowódca łączności Grupy "Północ", NN. Siedzą od lewej: ppor. Tadeusz Fijewski "Kostek", ppor. Stefan Mączyński "Szczepcio" z kompanii "Harcerskiej" batalionu "Gustaw", NN

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Grupa polskich oficerów na placu przed blokiem koszarowym. Od lewej stoją: NN, ppor. Jan Gładych "Bemol" z kompanii "Harcerskiej" batalionu "Gustaw", ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg", NN, kpt. Alfred Pokultinis "Fon" - dowódca łączności Grupy "Północ", NN. Siedzą od lewej: ppor. Tadeusz Fijewski "Kostek", ppor. Stefan Mączyński "Szczepcio" z kompanii "Harcerskiej" batalionu "Gustaw", NN

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Polscy oficerowie po wyzwoleniu obozu. Od lewej: mjr Stanisław Błaszczak "Róg" - dowódca zgrupowania "Róg", ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg".

Fotografia z Oflagu X C w Lubece. Polscy oficerowie po wyzwoleniu obozu. Od lewej: mjr Stanisław Błaszczak "Róg" - dowódca zgrupowania "Róg", ppor. cc Zygmunt Ulm "Szybki" - oficer ordynansowy dowództwa zgrupowania "Róg".

Nasz newsletter