Pseudonim
"Szybki"
Data urodzenia
1918-12-27
Data śmierci
2011-12-12
Stopień
oficer ordynansowy
Stopień
podporucznik służby stałej kawalerii - cichociemny
Miejsce urodzenia
Lwów
Imiona rodziców
Aleksander - Janina z domu Strzelecka
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. kapral podchorąży, walczył w szeregach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Podolskiej Brygady Kawalerii, przeszedł z częścią Brygady na Węgry, gdzie został internowany.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Z Węgier przedostał się do Francji, tam wcielony do 10. pułku strzelców konnych 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W 1940 r. po klęsce Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, skierowany do Szkoły Podchorążych.
Udział w konspiracji 1939-1944
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces kontynuowania walki w okupowanym kraju. Przeszkolony w dywersji i broni pancernej; 15.12.1943 r. zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. Przerzucony do kraju w ramach operacji lotniczej "Weller 27". Zrzut wykonano w nocy 10/11.05.1944 r. na zapasowe zrzutowisko ulokowane w rejonie wsi Ślepietnica, w pobliżu której operował oddział partyzancki "Burza" Łódzkiego Okręgu Armii Krajowej "Łania". Przez pewien czas skoczkowie przebywali w oddziale, po czym wyjechali do Warszawy.
Nazwisko konspiracyjne
Cisowski
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - poczet dowódcy; oficer ordynansowy dowództwa, we wrześniu 1944 r. zastępca dowódcy kompanii.
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Powiśle - Śródmieście Północ.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Oflagu X C Lübeck.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
Numer jeniecki
1444
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Zdemobilizowany, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Miejsce śmierci
Wielka Brytania
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram