Fotografia z okresu okupacji niemieckiej w Warszawie. Zniszczona tylna oficyna na posesji Solec 71. Ujęcie z podwórza w kierunku południowo-zachodnim. W wyrwie widoczny szkielet spalonego zbiornika gazowego na terenie Gazowni przy ul. Ludnej 16
nr inwentarzowy MPW-IP/7859
data wykonania jesień 1939
autor zdjecia Stefan Rassalski „Ster”
źródło MPW
Liczba wyników: 558