Fotografia z okresu kampanii wrześniowej. Warszawa. Mężczyzna ćwiartujący zabitego konia na ulicy Wiejskiej. Ujęcie spod kamienicy nr 2 (po prawej) w kierunku połnocno-zachodnim
nr inwentarzowy MPW-IP/7858
data wykonania jesień 1939
autor zdjecia Eugeniusz Haneman
źródło MPW
Liczba wyników: 558