Okres powojenny. Warszawa. Jeden z ojców dominikanów odczytuje fragment Pisma Świętego podczas pierwszej powojennej mszy świętej, celebrowanej przez księdza biskupa Wacława Majewskiego przed Kaplicą św. Dominika (zwaną również Kaplicą Kotowskich) w zniszczonym kościele dominikanów pw. św. Jacka - ul. Freta 8/10.
nr inwentarzowy MPW-IN/5295
data wykonania 17 sierpnia 1947
autor zdjecia Karol Pęcherski
źródło MPW
Liczba wyników: 44