Akcja „Nie zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich”

W dniu Wszystkich Świętych nasi wolontariusze będą kwestować na Wojskowych Powązkach, Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli oraz w okolicy innych warszawskich nekropolii...

Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 roku organizuje akcję „Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich.” pod honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego.

W ramach akcji prowadzana jest zbiórka na rzecz budowy i renowacji zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich 1944 roku oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego, pochowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Część środków zebranych podczas zbiórki zostanie przeznaczona na budowę i renowację miejsc pamięci, przede wszystkim tablic pamiątkowych i pomników związanych z Powstaniem Warszawskim, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Spacerując w zadumie po warszawskich cmentarzach napotykamy bardzo często na opuszczone i zapomniane pomniki, czasami całkowicie zrujnowane czy zrównane z ziemią. Niekiedy jedyną rzeczą, która przypomina nam o tym, że jest to miejsce upamiętniające śmierć Bohatera, jest mała, zniszczona, biało-czerwona flaga. W Powstaniu Warszawskim życie straciło tysiące ludzi, poległo około 18 tysięcy Powstańców. Każdy z Nich zasługuje na nasz szacunek i pamięć - groby są tego świadectwem. Przypominają o ludziach i ich dokonaniach. Odbudowując zapomniane mogiły odbudowujemy naszą pamięć narodową.

Podczas corocznych zbiórek publicznych organizowanych od 2004 roku przez Muzeum i Komitet zebrano ponad 340 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom udało się wyremontować ponad 70 zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich. Rokrocznie zbiórka prowadzona jest przez wolontariuszy współpracujących z Muzeum.

W najbliższym czasie planowane jest wyremontowanie kilkudziesięciu nagrobków Powstańców Warszawskich oraz wsparcie renowacji pomników związanych z Powstaniem na cmentarzach warszawskich m.in. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Komitet przy wsparciu Muzeum rozpoczyna kampanię promocyjną akcji „Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich!”, która odbywać się będzie poprzez udostępnianie i dołączanie do wydarzenia na Facebooku. W ramach wydarzenia planowane są konkursy, w których nagrodami będzie m.in. możliwość spotkania z Powstańcem Warszawskim, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego z przewodnikiem, pisemne podziękowania podpisane przez Powstańca Warszawskiego oraz przypinki z kotwicą Polski Walczącej.

Akcję promuje także spot reklamowy z udziałem wyjątkowego gościa – Pani Wandy Traczyk-Stawskiej - Powstańca Warszawskiego i członka Komitetu.

Zbiórkę można wesprzeć dokonując wpłat na specjalny nr konta 26 1060 0076 0000 3310 0019 6191 lub wrzucając datki do skarbony ustawionej w Muzeum Powstania Warszawskiego.


Ponadto w dniu Wszystkich Świętych nasi wolontariusze będą kwestować na Wojskowych Powązkach, Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli oraz w okolicy innych warszawskich nekropolii.

Zobacz także

Nasz newsletter