Archimapa - aplikacja.

Bezpłatna aplikacja Archimapa - przeznaczona na telefony - to dwujęzyczny multimedialny przewodnik po warszawskiej architekturze. Powstała na podstawie cenionej serii map wydawanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w formie drukowanej...

O Archimapie

Bezpłatna aplikacja Archimapa - przeznaczona na telefony - to dwujęzyczny multimedialny przewodnik po warszawskiej architekturze. Powstała na podstawie cenionej serii map wydawanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w formie drukowanej.

Archimapa przedstawia siedem najciekawszych, często nieopisanych wcześniej zagadnień z zakresu architektury Warszawy XX wieku, z których każde stanowi tematyczną propozycję zwiedzania miasta. Dzięki aplikacji każdy może samodzielnie zaplanować trasę (zwiedzania, wycieczki, spaceru), znajdując w niej nie tylko informacje o architekturze, projektantach i historii ponad czterystu obiektów, ale również szczegóły dotyczące ich dostępności. Geolokalizacja pozwala korzystającym z niej użytkownikom łatwo znaleźć niejednokrotnie ukryte miejsca i poruszać się z większą swobodą w miejskiej przestrzeni. Bogaty materiał ilustracyjny ułatwia identyfikację zaznaczonych na mapie obiektów oraz miejsc. Autorami tekstów do Archimapy są wybitni znawcy i krytycy architektury Warszawy, a także popularyzatorzy wiedzy o stolicy: Sylwia Chutnik, Beata Chomątowska, Maria Sołtys, Marek Kuciński, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś oraz Paweł Giergoń.

ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ NA SWÓJ TELEFON I POZNAJ WARSZAWĘ NIEZNANĄ!

O autorach

teksty:

Warszawa niezaistniała 1944, Architektura Warszawy 20-lecia międzywojennego 1918-1939, Warszawski socrealizm 1949-1956 - Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś
Dziedzictwo architektury Warszawy lat 1945-1989 - Maria Sołtys, Marek Kuciński
Żydowskie dziedzictwo. Warszawa, Falenica, Otwock - Beata Chomątowska
Ancymapa. Warszawa dla dzieci - Sylwia Chutnik
Mozaiki warszawskie - Paweł Giergoń

projekt graficzny archimap drukowanych: Magdalena Piwowar
projekt graficzny aplikacji: Staszek Sokołowski
mapa offline: Ryszard Piwowar
fotografie: Zbigniew Furman, Robert Danieluk, Michał Szymański
fotografie archiwalne: Narodowe Archiwum Cyfrowe
ilustracje: prof. Henryk Dąbrowski (1927-2006), architekt SARP; Magdalena Piwowar

koordynacja projektu Moiseum: Zuzanna Stańska
koordynacja projektu MPW ISS: Agnieszka Szulejewska, Piotr Markowski

wykonanie: Moiseum / www.moiseum.com / info@moiseum.com
na zlecenie: Muzeum Powstania Warszawskiego / Instytut Stefana Starzyńskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-874 Warszawa
kontakt@1944.pl


About the Archimap
The Archimap application is a bilingual multimedia guide to the architecture of Warsaw. It was created on the basis of a respected and popular series of printed maps published by the Warsaw Rising Museum.
The Archimap presents seven of the most interesting – and hitherto often unaddressed – topics connected to the architecture of 20th century Warsaw, each of which offers a thematic proposal for sightseeing in Poland’s capital. Thanks to the application, users can plan their own personalised route (for sightseeing trips, excursions and walks) and not only read up on the architecture, architects and history of over four hundred buildings, but also check their accessibility. The app’s geolocation functionality also allows users to easily find those places which are usually hard to find as well as providing an effortless way to freely move around Warsaw’s urban fabric. Rich illustrative material helps users identify buildings and places marked on the map. The authors of the Archimap are eminent experts and critics on the architecture of Warsaw, as well as people who popularise knowledge about the capital: Sylwia Chutnik, Beata Chomątowska, Maria Sołtys, Marek Kuciński, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś and Paweł Giergoń.

About the authors:

texts:
Never-built Warsaw 1944, Warsaw’s architecture of the interwar peiod 1918-1939, Warsaw’s Socialist Realism 1949-1956 - Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś
Warsaw’s Architectural Heritage 1945 – 1989 - Maria Sołtys, Marek Kuciński
Jewish Heritage. Warsaw, Falenica, Otwock - Beata Chomątowska
Ancymapa. Warsaw for children - Sylwia Chutnik
Warsaw mosaics - Paweł Giergoń

graphic design (printed archimaps): Magdalena Piwowar
graphic design (application): Staszek Sokołowski
offline map: Ryszard Piwowar
photographs: Zbigniew Furman, Robert Danieluk, Michał Szymański
archival photographs: National Digital Archives
illustrations: Prof. Henryk Dąbrowski (1927-2006), member of the Polish Association of Architects; Magdalena Piwowar
project coordination (Moiseum): Zuzanna Stańska
project coordination (Warsaw Rising Museum / Stefan Starzyński Institute): Agnieszka Szulejewska, Piotr Markowski

realisation: Moiseum / www.moiseum.com / info@moiseum.com
commissioned by: Warsaw Rising Museum / Stefan Starzyński Institute

Warsaw Rising Museum
ul. Grzybowska 79
00-874 Warszawa
kontakt@1944.pl

Zobacz także

Nasz newsletter