Dotacja na dokończenie remontu pod stałą ekspozycję muzealną o żołnierzach wyklętych

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie Samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsce pamięci” Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało 350 000 zł dotacji na dokończenie remontu pod stałą ekspozycję muzealną o żołnierzach wyklętych w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości.

W piwnicach budynku przy Al. Ujazdowskich 11 (obecne Min. Sprawiedliwości) w l. 1945-1954 działał areszt śledczy, w którym obok zwykłych przestępców przetrzymywano działaczy podziemia i żołnierzy AK m.in. prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Wiesława Chrzanowskiego czy Jana Rodowicza „Anodę”. Stworzenie w tym miejscu stałej ekspozycji muzealnej poświęconej powojennym losom Powstańców i Żołnierzy Wyklętych skonfrontowanych z machiną stalinowskiego terroru, będzie służyło popularyzowaniu i upowszechnieniu wiedzy o zbrodniach reżimu, co znacznie podniesienie świadomość narodową.

Na ekspozycji zostaną wykorzystane autentyczne, odrestaurowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego zapiski i malowidła osadzonych więźniów politycznych, co dodatkowo zapewni zachowanie wartości historycznych tego miejsca pamięci.

Dokończenie prac adaptacyjnych i remontowych wraz z zakupem sprzętu, mającego poprawić infrastrukturę w dawnym areszcie śledczym pozwoli na stworzenie stałej ekspozycji muzealnej poświęconej pamięci ofiar represji reżimu komunistycznego. Remont został poprzedzony przeprowadzeniem kompleksowych prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych, które będą kontynuowane w 2017 r. 

By uruchomić w dawnym areszcie śledczym MBP stałą ekspozycję muzealną konieczne jest dokończenie generalnego remontu i zmiany sposobu użytkowania piwnic, który rozpoczęty został w 2016 r. W tym celu konieczne jest doposażenie odremontowanych pomieszczeń w nową instalację oświetlenia ekspozycyjnego (sterowaną) oraz zrobienie oddzielnego przyłącza do sieci elektrenergetycznej, co wiąże się ze zrobieniem przekopu w pasie parkingu należącym do Ministerstwa Sprawiedliwości i zostało uzgodnione z właścicielem budynku. 

Czas trwania prac: 2.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Zobacz także

Nasz newsletter