Ekspozycja Muzeum w byłej siedzibie UB

Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało piwnice budynku dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (dzisiejszej siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości), gdzie w latach 1945-1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego.

Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało piwnice budynku dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (dzisiejszej siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości), gdzie w latach 1945-1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego..

W ówczesnym więzieniu obok zwykłych przestępców przetrzymywani byli więźniowie polityczni, a także oficerowie Armii Krajowej. W areszcie siedzieli m.in. prof. Władysław Bartoszewski, prof. Wiesław Chrzanowski, Anna Swierczewska-Jakubowska „Paulinka”, gen. Emil Fieldorf czy Jan Rodowicz „Anoda”.

Muzeum Powstania Warszawskiego chce stworzyć w tym miejscu ekspozycję, gdzie pokazane zostaną powojenne losy Powstańców – komunistyczne represje wobec młodych ludzi, którzy nie spodziewali się, że będą prześladowani i torturowani za walkę o niepodległość.

Ekipa konserwatorów z Muzeum Powstania Warszawskiego przeprowadziła wstępne badania konserwatorskie w piwnicach i zabezpieczyła ślady pozostawione przez więźniów (rysunki, inicjały, sentencje itp.) Odnalezione rysunki nie są wyraźne, ale można odczytać np. fragmenty kalendarzy kreskowych, monogramy.

W konferencji udział wzięli Minister Sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Wiesław Chrzanowski oraz Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.

APEL

Muzeum Powstania Warszawskiego występuje z apelem do wszystkich, którzy byli więźniami aresztu przy ul. Koszykowej, bądź posiadają jakiekolwiek wspomnienia, zdjęcia, dokumenty czy pamiątki związane z tym miejscem i jego historią, aby zgłaszali się do Muzeum.Kontakt:
p. Agnieszka Pawelec
tel. 22 5397936
kliknij tu aby wysłać e-mail

Zobacz także

Nasz newsletter