Kolejne groby Powstańców Warszawskich uratowane

Pamiętamy

Jeszcze przed Dniem Wszystkim Świętych udało się wyremontować 11 grobów, gdzie pochowani są zarówno Powstańcy Warszawscy, jak i ofiary cywilne Powstania Warszawskiego. Zebrane środki pochodzą m.in. z publicznej zbiórki pieniędzy zorganizowanej przez wolontariuszy Muzeum podczas obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku udało się zebrać 46 358,81 zł.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym w pierwszej kolejności poddano renowacji 11 mogił znajdujących się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Są to groby następujących osób:

POWSTAŃCY:

plut. Hilary Barański ps. Wilk, ur. 20.07.1913 r., zm. 31.08.1944 r., pluton 257, Zgrupowanie „Żmija”, poległ na ul. Mickiewicza (kw. A23-10-23),

kpr. pchor. Jan Kazimierz Ciechoński ps. Szczęsny, Karol, zm. 1.08.1944 r., 103 kompania, Batalion „Bończa”, poległ przy ul. Kamedułów (kw. A23-2-1),

kpt. Mirosław Kryszczukajtis ps. Szary, ur. 11.02.1912 r., zm. 17.09.1944 r., cichociemny, szef saperów w Podobwodzie Śródmieście-Południe, kawaler Orderu Virtuti Militari, poległ na
ul. Mokotowskiej (kw. A25-8-9),

kpr. pchor. Teodor Spychalski ps. Tedzik, ur. 5.11.1921 r., zm. 21.09.1944 r., pluton 101, 2 kompania, Zgrupowanie „Bartkiewicz”, poległ w gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń „Prudential” na pl. Napoleona (kw. A23-8-12),

strz. Tadeusz Kniupa ps. Mały, ur. 5.02.1929 r., zm. 7.08.1944 r., II pluton „Bończy”, 1 kompania, Batalion „Miłosz”, poległ na ul. Konopnickiej (kw. A25-8-21),

kpr. pchor. Lucjan Włodarczyk ps. Adek, ur. 1923 r., zm. 15.09.1944 r., pluton 233, Zgrupowanie „Żbik”, poległ na Żoliborzu (kw. A23-9-2),

OFIARY CYWILNE:

Stanisław Komorek, ur. 26.05.1901 r., zm. 1.08.1944 r., zginął w rejonie ul. Krajewskiego 2a (kw. A23-5-25),

Stefan Nawrot, ur. 2.04.1920 r., zm. 8.09.1944 r., zginął na ul. Elbląskiej 13 (kw. A23-3-11),

Paweł Tomaszewicz, ur. 16.01.1900 r., zm. 16.09.1944 r., zginął na ul. Śniadeckich 14 (kw. A25-3-17),

Antoni Wasilewski, ur. 11.11.1910 r., zm. 28.08.1944 r., zginął na ul. Ogólnej 10 (kw. A23-3-16),

Zofia Witas, ur. 15.11.1928 r., zm. 15.09.1944 r., zginęła pod gruzami szpitala przy ul. Chełmskiej 19 (kw. A23-8-9).

W 2021 r. podjęte zostaną kolejne działania dotyczące renowacji i opieki nad grobami, m.in. na Powązkach Wojskowych, na Cmentarzu Parafialnym na Okęciu czy na Cmentarzu Bródnowskim.

Muzeum Powstania Warszawskiego od początku swojej działalności zajmuje się renowacją mogił powstańczych. 

W tym roku po raz pierwszy Muzeum podjęło również działania w celu ratowania grobów ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. Są to mogiły zaniedbane, najczęściej w bardzo złym stanie technicznym, którymi od dawna nikt już się nie opiekuje. Renowacje są finansowane ze środków uzyskanych ze zbiórek publicznych. Na specjalne konto wpływają również kwoty od darczyńców:

Alior Bank SA 32 2490 0005 0000 4600 1926 4244

Do 2019 r. Muzeum wyremontowało 144 powstańcze groby. W tym roku renowacji poddano kolejnych 11 – są to miejsca pochówku zarówno Powstańców, jak i ofiar cywilnych. Dodatkowo w latach 2017–2018 wspólnie z wojewodą mazowieckim Muzeum zrewitalizowało kwaterę B8 na Powązkach Wojskowych, gdzie pochowani są żołnierze batalionów „Gozdawa” i „Chrobry I”, tj. 366 grobów.


 

Za pomoc w renowacji grobów Muzeum Powstania Warszawskiego dziękuje firmie kamieniarskiej Granity Skwara Kamień Naturalny im. Stefana Skwara

www.granityskwara.com.pl | www.facebook.com/granity.skwara.nagrobki

Zobacz także

Nasz newsletter