Konferencja naukowa.

Archiwum Akt Nowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszają na konferencję naukową „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”...

Archiwum Akt Nowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszają na konferencję naukową „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”. W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi m.in. Archiwum Akt Nowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zostaną na niej przedstawione dotychczas niezbadane aspekty działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej oraz nieznane informacje zgromadzone na temat Armii Krajowej przez niemieckie struktury okupacyjne. Ważnym elementem konferencji będzie opisanie działalności legalizacyjnej struktur podziemnych w okresie II wojny światowej.

Podczas konferencji będzie miało również miejsce uroczyste przekazanie przez rodzinę - archiwum Stanisława Jankowskiego „Agatona” do Archiwum Akt Nowych. Jest to niezwykle cenny zbiór oryginalnych dokumentów zawierający zarówno materiały dotyczące szkolenia Cichociemnych, Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Komendy Głównej Armii Krajowej, jak i odbudowy Warszawy po zakończeniu II wojny światowej. Do Archiwum Akt Nowych zostanie przekazany także oryginalny dziennik pracowni M.D.M., opracowany przez Józefa Sigalina i Stanisława Jankowskiego.

Odbędzie się również promocja niepublikowanych wspomnień Szefa Wywiadu Okręgu Warszawskiego AK Henryka Trojańczyka krypt. „Miecz”, „Plenipotent”, „Pomocnik”. Jest to pierwsza publikacja zapisków szefa służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych Armii Krajowej działających na terenie Warszawy w okresie II wojny światowej. Wspomnienia zostały odnalezione kilka lat temu w materiałach archiwalnych oficera 1 Pułku Piechoty Legionów. W publikacji znajdą się również nieznane wcześniej fotografie z AK i 2 Korpusu.

Zobacz program konferencji >


Szczegółowy program konferencji dostępny na www.aan.gov.pl > oraz www.pwpw.pl >

Współorganizatorzy wystawy i konferencji
Członkowie Rady Programowej:

Archiwum Akt Nowych
Centralne Archiwum Wojskowe
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON
Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Światowy Związek Armii Krajowej
Związek Powstańców Warszawskich

PROGRAM:

4 października, godz. 10.30 - Briefing prasowy (Sala z Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego), w którym udział wezmą: Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Krzysztof Żarnotal – Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. dr Tadeuszu Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych, płk Stanisław Oleksiak, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Piotr Śliwowski, szef Sekcji Historycznej MPW oraz Mariusz Olczak, kierownik Oddziału V AAN.

4 października, godz. 11.00 – otwarcie konferencji naukowej „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”.
godz. 11.20 - uroczyste przekazanie przez rodzinę archiwum Stanisława Jankowskiego „Agatona” do Archiwum Akt Nowych.

4-5 października - Konferencja naukowa „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”

5 października, godz. 13.00 - 13.30 - Promocja niepublikowanych wspomnień Szefa Wywiadu Okręgu Warszawskiego AK Henryka Trojańczyka krypt. „Miecz”, „Plenipotent”, „Pomocnik”.
 

Zobacz także

Nasz newsletter