"Kubuś" - reaktywacja

Zespół Pełnomocnika ds. budowy Muzeum Powstania Warszawskiego pod patronatem Muzeum Techniki ogłasza mini-konkurs na wykonanie repliki powstańczego wozu bojowego piechoty "Kubuś". Zwycięzcy konkursu powierzone zostania przygotowanie repliki. W konkursie oceniać będziemy głównie zgodność z wytycznymi zawartymi w materiałach konkursowych oraz realność zrealizowania projektu. Termin przesyłania ofert mija 31 maja 2004 o godzinie 16.00. Materiały konkursowe prześlemy także do wszystkich osób, które do tej pory złożyły propozycję współpracy przy tworzeniu repliki. Wszystkie materiały dostępne są bezpłatnie w Biurze Pełnomocnika ds. budowy Muzeum Powstania Warszawskiego: ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, tel. (22) 626 95 06, kom.: 0 604 643 836 fax (22) 621 05 94, e-mail: mroszkowski@1944.pl :: Wytyczne dla zespołu realizacyjnego przygotowano we współpracy z Muzeum Techniki natomiast dokumentację techniczną opracował pan Andrzej Szymiszek :: :: Wytyczne dla zespołu przygotowującego replikę wozu bojowego "Kubuś" 1. Podstawowym kryterium przygotowywanej repliki powinna być jej użyteczność. Użyteczność rozumiana głównie pod kątem: a. przekazu edukacyjnego; b. przekazu historycznego; c. wykorzystania repliki do promocji Muzeum i Powstania Warszawskiego. 2. Replika powinna być wykonana w sposób trwały, umożliwiający edukację "poprzez dotyk". "Kubuś" powinien być odporny między innymi na częste wchodzenie i wychodzenie. 3. Replika będzie obiektem dydaktycznym, z tego względu niezbędne jest zastosowanie uproszczeń umożliwiających zrozumienie sposobu funkcjonowania pojazdu. 4. Replika powinna zostać przygotowana z zachowaniem maksymalnej dokładności i tożsamości materiałowej umożliwiającej jednak popularyzację i dydaktykę. 5. Replika powinna zostać przygotowana z zachowaniem maksymalnej dokładności i tożsamości konstrukcyjnej (szczególnie wygląd zewnętrzny) umożliwiającej jednak popularyzację i dydaktykę. 6. Replika powinna być pojazdem jeżdżącym. 7. Replika powinna być wyposażona w dodatkowe wejście z boku pojazdu, możliwie mało widoczne.

Zobacz także

Nasz newsletter