Lekcje muzealne on-line

edukacja

Lekcja muzealna online jest prowadzona za pomocą łącza internetowego w programie Microsoft Teams. Może być realizowana w dwóch wariantach.

Jak wygląda lekcje online

Jak zamówić lekcję online

Jak anulować lekcję online

  • Jak wygląda lekcja online?

Lekcja muzealna online jest prowadzona za pomocą łącza internetowego w programie Microsoft Teams. Może być realizowana w dwóch wariantach: cała klasa ogląda zajęcia przed ekranem multimedialnym lub każdy uczeń siedzi przed swoim komputerem albo innym narzędziem elektronicznym (tabletem, smartfonem). Lekcje te skierowane są do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Obejmują zagadnienia dotyczące historii Polski podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego. Metodą wiodącą jest wykład lub pogadanka wraz z pokazem. Podczas podsumowania w ramach możliwości stosujemy metody aktywizujące. Podczas zajęć wykorzystywane są różne narzędzia i materiały dydaktyczne: prezentacja multimedialna, film z pokazaniem fragmentów ekspozycji naszego muzeum, eksponaty i rekwizyty muzealne, karty pracy i inne.

Czas trwania: ok. 40 minut

Limit uczestników: do 30 osób

Koszt: 150 zł

Nr konta do wpłat: ALIOR BANK S.A. 61 2490 0005 0000 4600 3759 7401

Wymagania sprzętowe: ekran multimedialny, mikrofon (lub mikrofony), głośniki, kamera

  • Jak zamówić lekcje online?

Lekcje online prowadzimy w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. Czas rozpoczęcia zajęć dopasujemy do potrzeb szkoły. Nauczyciel lub nauczycielka może zarezerwować lekcję, wysyłając zgłoszenie przez formularz rezerwacji lekcji na minimum 9 dni przed planowaną lekcją.

Po przyjęciu zgłoszenia skontaktujemy się z nauczycielem telefonicznie lub emailowo, aby ustalić dokładny termin lekcji i możliwości sprzętowe szkoły. Szkoła uiszcza opłatę za lekcję przelewem bankowym najpóźniej na 7 dni przed datą lekcji. Następnie, na dzień przed lekcją na podany adres email wysyłamy do nauczyciela link do utworzonego w programie Microsoft Teams spotkania, a także materiały potrzebne do lekcji (karty pracy, teksty źródłowe, linki do aplikacji z kwizami i inne) lub/i listę materiałów do przygotowania przez uczestników (np. kartki, kredki, nożyczki itp.). Jeśli uczniowie korzystają indywidulanie z komputerów (tabletów, smartfonów), nauczyciel przekazuje link swoim uczniom. O ustalonej godzinie spotykamy się na lekcji online. Na komputerach wystarczy mieć tylko przeglądarkę internetową, a na smartfonie lub tablecie potrzebna jest instalacja bezpłatnej aplikacji Microsoft Teams.

UWAGA. Pierwsze minuty lekcji poświęcone są na sprawy organizacyjne i techniczne. Prosimy o wykorzystywanie materiałów lekcyjnych zgodnie z sugestiami prowadzącego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numery: 22 5397939 lub 22 5397970.

  • Jak anulować lekcje online?

W razie rezygnacji z lekcji przed uiszczeniem zapłaty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 22 539 79 39, 22 539 79 70. W przypadku anulowania lekcji po zapłaceniu za nią, prosimy o rezygnację pisemną na adres: lekcjemuzealne1@1944.pl najpóźniej na 7 dni przed lekcją. W przeciwnym razie uiszczona zapłata nie zostanie zwrócona.

Rejestracja na lekcje muzealne na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się we wrześniu 2021 r. Więcej informacji wkrótce. 

Zobacz także

Nasz newsletter