Masa Powstańcza 2020 - szlakiem baonów AK „Czata 49” i „Miotła"

W tym roku będziemy upamiętniać żołnierzy batalionów AK „Czata 49” i „Miotła’, które organizacyjnie wchodziły w skład Zgrupowania AK „Radosław”.

Całość trasy wynosi 12,5 km i przebiega ulicami Woli, Muranowa, Nowego Miasta, Śródmieścia Północnego i Południowego, obejmując prawie cały powstańczy szlak bojowy tych oddziałów.

Podczas przejazdu przewodnik będzie opowiadał historię baonów AK „Czata 49” i „Miotła” oraz historycznych miejsc z nimi związanych.

2 sierpnia 2020 r. (niedziela), start godz. 17,00
Udział po rejestracji: https://www.1944.pl/rejestracja (start rejestracji: 24.07, godz. 12.00)

Trasa przejazdu:
Przyokopowa→ - Grzybowska← - Towarowa – Okopowa - Rondo Kercelak - Okopowa→ - Stawki - Muranowska→ - Bonifraterska – Pl. Krasińskich - Miodowa→ - Senatorska – Pl. Teatralny – Senatorska→ – Pl. Bankowy← - Pl. Bankowy – Marszałkowska – Rondo Dmowskiego← - Al. Jerozolimskie – Rondo de Gaulle’a→ - Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży – Mokotowska→ Piękna→ - Koszykowa→ - Raszyńska – Pl. Zawiszy – Towarowa – Rondo Daszyńskiego← - Prosta→ - Przyokopowa

Punkty historyczne na trasie:
- Muzeum Powstania Warszawskiego i skrzyżowanie ul. Grzybowskiej i Towarowej
1 sierpnia 1944 r. przed godziną „W” północna część Elektrowni Tramwajowej (obecny budynek Muzeum Powstania Warszawskiego) z pobliskim skrzyżowaniem ul. Grzybowskiej i Towarowej była miejscem pierwszych powstańczych walk w tym rejonie. Ze zmotoryzowanymi oddziałami policji niemieckiej i Wehrmachtu walczyła tu m.in. drużyna plut. pchor. Lecha Kostrzewy „Radwana” z plutonu „Sarmaka” baonu AK „Miotła”

- Rondo Kercelak
Dawny plac Kercelego to miejsce licznych starć 1 sierpnia 1944 drużyn AK idących na koncentrację z patrolami niemieckimi i pogotowiem policyjnym.

- ul. Okopowa – skrzyżowanie ul. Żytniej i Wolność
To teren walk „Czaty 49” i „Miotły”; parking na ul. Wolność to miejsce dawnego Głównego Punktu Opatrunkowego batalionu „Miotła”; wylot ul. Dzielnej – miejsce postoju Komendy Głównej AK.

- ul. Stawki
Miejsce szczególnie ciężkich walk 10-11 sierpnia 1944 r., zachowane szczątki dawnej garbarni „Temler i Szwede” - miejsce postoju baonu AK „Miotła”. 11 sierpnia 1944 r. baon „Miotła” wziął udział w kontruderzeniu na ul. Stawki. W natarciu poległ dowódca batalionu, kpt. Franciszek Mazurkiewicz „Niebora” (brat ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosława, dowódcy Zgrupowania „Radosław”) i jego zastępca, ppor. Tadeusz Wiwatowski „Olszyna”.

- Cmentarz Stare Powązki
Tam znajduje się grób gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. Motyl, w Powstaniu Warszawskim dowódca kompanii „Motyl” batalionu „Czata 49” Zgrupowania Radosław (przy murze od strony ul. Okopowej, wyremontowany w 2019 r. przez Muzeum Powstania Warszawskiego)

- ul. Stawki – Muranowska
Trasa przebijania się baonu AK „Miotła” na Muranów 11 sierpnia 1944 r.; po drodze mijamy dawne tereny magazynów miejskich przy ul. Stawki 4/6/8, z zachowanymi szkołami przy ul. Stawki i Niskiej; przy skrzyżowaniu z ul. Andersa teren remizy tramwajowej „Muranów”, bronionej przez zgrupowanie „Leśnik” wsparte baonem AK „Czata 49”.

- ul. Bonifraterska
Kościół pw. Jana Bożego i teren dawnego Szpitala dla Umysłowo Chorych – słynna powstańcza reduta

- ul. Bonifraterska – wyloty ulic Sapieżyńskiej i Franciszkańskiej
To tereny walk batalionu „Miotła”

- pl. Krasińskich – ul. Miodowa
Tu znajduje się Pomnik Powstania Warszawskiego oraz właz do kanałów, którymi wychodziły oddziały do desantu na pl. Bankowy (30/31 sierpnia 1944 r.), miejsce zaciętych walk w ostatnich czterech dniach obrony Starego Miasta

- ul. Miodowa – Senatorska
Przejazd nad częścią trasy desantu kanałowego „Czaty 49”

- ul. Senatorska – pl. Teatralny – pl. Bankowy – Marszałkowska
Miejsce walki desantu kanałowego „Czaty 49” i plutonu „Torpeda” z baonu „Miotła”

- pl. Trzech Krzyży
W Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych przy pl. Trzech Krzyży 4/6 we wrześniu 1944 kwaterował pluton „Torpedy” z batalionu „Miotła”; w ogrodach Instytutu, po zakończeniu działań wojennych w Warszawie, żołnierze wyznaczeni do wyjścia z ludnością cywilną ukryli część broni.

- ul. Mokotowska – Wilcza
Na ul. Mokotowskiej i Wilczej na początku września 1944 r. kwaterowały pododdziały Zgrupowania „Radosław” po upadku Starego Miasta

Zobacz także

Nasz newsletter