Muzeum Powstania Warszawskiego

Na budowę Muzeum Powstania Warszawskiego czekaliśmy sześćdziesiąt lat. Pierwotnie planowano umieścić je w centrum miasta, na ulicy Bielańskiej w przedwojennej siedzibie Banku Polskiego. Jednak ze względu na to, że budynek ma prywatnego wła...

.
Na budowę Muzeum Powstania Warszawskiego czekaliśmy sześćdziesiąt lat. Pierwotnie planowano umieścić je w centrum miasta, na ulicy Bielańskiej w przedwojennej siedzibie Banku Polskiego. Jednak ze względu na to, że budynek ma prywatnego właściciela i władze stolicy nie mogły się z nim porozumieć, zrezygnowano z tej lokalizacji. Ostatecznie decyzję o budowie muzeum w nowym miejscu podjął w 2003 roku prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Muzeum Powstania Warszawskiego, usytuowane na terenie dawnej elektrowni tramwajowej na Woli, w kwartale między ulicami: Przyokopową, Towarową i Grzybowską, jest realizacją złożoną, wymagającą ścisłej współpracy architekta z konserwatorami zabytków oraz projektantami kompozycji multimedialnej. Powstało jednak w rekordowym tempie. W październiku 2003 roku rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny, a pierwszy etap prac budowlanych zakończył się na początku października 2004 roku.

Jerzy Majewski, Architektura Murator

Zobacz także

Nasz newsletter