Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza Konkurs Ofert na "Wynajem kawiarni położonej na terenie ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego"

1. Przedmiotem najmu będą pomieszczenia położone na terenie I piętra budynku "A" Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym zlokalizowana jest ekspozycja Muzeum, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni, w tym: a) barek wraz z salą przeznaczon

.
1. Przedmiotem najmu będą pomieszczenia położone na terenie I piętra budynku "A" Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym zlokalizowana jest ekspozycja Muzeum, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni, w tym: a) barek wraz z salą przeznaczoną dla klientów kawiarni, na terenie której ustawione będą stoliki - o powierzchni 67 metrów kwadratowych, b) zaplecze socjalne - o powierzchni 30 metrów kwadratowych , c) taras do pełnego zagospodarowania - o powierzchni 65 metrów kwadratowych. 2. Warunki Konkursu Ofert wraz załącznikami można odbierać w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, pokój 26 (budynek biurowy), od dnia 23 lutego 2005 r. Formularz Warunków Konkursu Ofert i załączniki są bezpłatne. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: a) sprawy merytoryczne: Dominika Smoczyńska - tel. 626-95-06 wew. 110, b) sprawy formalne: Paweł Przychodzeń - tel. 632-69-01, 3. Oferty należy składać w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, sekretariat (budynek biurowy), w terminie do dnia 9 marca 2005 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, sala konferencyjna (budynek biurowy), 9 marca 2005 r., godz. 10:10. 4. Oferenci przystępujący do postępowania maja obowiązek uiścić wadium w wysokości 3.000 zł. 5. Jedynym kryterium wyboru jest proponowana wysokość czynszu za całość wynajmowanej powierzchni.

Zobacz także

Nasz newsletter