Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na studia wiedzy o Warszawie

Polityka tożsamości lokalnej. Studium wiedzy o Warszawie i aglomeracji warszawskiej – to nowy kierunek studiów podyplomowych, które otwiera Collegium Civitas we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Polityka tożsamości lokalnej. Studium wiedzy o Warszawie i aglomeracji warszawskiej – to nowy kierunek studiów podyplomowych, które otwiera Collegium Civitas we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego..

Studia podyplomowe „Polityka tożsamości lokalnej” są pierwszą w Polsce inicjatywą edukacyjną podejmującą w sposób kompleksowy problematykę tożsamości lokalnej i jej znaczenia dla działań kulturalnych i społecznych, szczególnie na poziomie praktycznym. Program studiów łączy wiedzę i doświadczenia z różnych dziedzin – historii, socjologii, urbanistyki, kultury i sztuki, administracji lokalnej a także marketingu i zarządzania. Takie multidyscyplinarne ujęcie stanowi pionierską próbę „zrozumienia miasta”.

Jednym z największych sukcesów ostatnich 20 lat w Polsce jest rozwój społeczności lokalnych. Rozwojowi infrastruktury i samorządu lokalnego towarzyszy wzbierająca fala zainteresowania tematyką tożsamości lokalnej. Powstają nowe instytucje kultury, stowarzyszenia działające w obszarze kultury lokalnej, odbywają się festiwale kulturalne, festyny, tkanka miejska podlega rewitalizacji.

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych wszechstronnym podejściem do tożsamości miasta. Kierujemy je do osób pragnących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności współkształtowania życia w mieście za sprawą działalności kulturalnej, chcących poznać narzędzia komunikacji społecznej wykorzystującej lokalne kody kulturowe i tożsamościowe, a także zainteresowanych tworzeniem nowoczesnej placówki kulturalnej i społecznej i jej zarządzaniem. W szczególności adresujemy je do:  

urzędników administracji lokalnej i samorządowej; działaczy organizacji pozarządowych; przedstawicieli mediów warszawskich; animatorów kultury i artystów; pracowników agencji reklamowych i PR.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania dużego miasta (ze szczegółową analizą Warszawy wraz z aglomeracją warszawską) w następujących wymiarach:

Tożsamość miasta, na którą składają się: historia lokalna architektura i urbanistyka – ład przestrzenny jako forma przekazu analizy porównawczej wybranych aglomeracji światowych wymiar kulturowy i socjologiczny funkcjonowania wspólnoty miejskiej – w tym nowe formy kultury miejskiej oraz problematyka animacji działalności kulturalnej antropologia przestrzeni miejskiej – z uwzględnieniem wydarzeń w przestrzeni publicznej jako sposobu kreowania wspólnoty lokalnej (parady, rekonstrukcje, uroczystości religijne, pikniki, gry miejskie itp.). Samorząd lokalny i polityka lokalna – z uwzględnieniem specyfiki wynikającej ze stołeczności Warszawy. Perspektywa rozwoju stolicy (dużego miasta) jako obszaru metropolitalnego w perspektywie porównawczej (regionalnej oraz w skali całego kontynentu). Tworzenie i działalność nowoczesnej instytucji kultury.

Wiedza przekazywana słuchaczom nie jest teoretyczna – obok wybitnych historyków, socjologów, politologów swą wiedzą i doświadczeniami dzielą się twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy nie tylko mają unikatowe w skali kraju doświadczenia związane z tworzeniem i prowadzeniem nowoczesnej placówki kulturalnej wyznaczającej nowe trendy, ale również stworzyli pewien fenomen społeczny związany z jej funkcjonowaniem. Podczas urozmaiconych zajęć uczestnicy studium będą mieli okazję poznać całość know-how stworzonego wraz z Muzeum. Wśród wykładowców są m.in. jego twórcy: Jan Ołdakowski, Lena Dąbkowska-Cichocka, dr Dariusz Gawin, Joanna Bojarska, dr Paweł Ukielski, dziennikarze mediów lokalnych jak Jerzy S. Majewski, Izabela Kraj, Agnieszka Mieleszkiewicz, Karol Kobos, a także tacy specjaliści jak Michał Borowski.

Nadzór nad Studiami sprawują:

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Paweł Ukielski – historyk, politolog, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Naukowo zajmuje się współczesną problematyką czeską, słowacką oraz środkowoeuropejską.

Kierownicy ds. programowych:

Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, poseł na Sejm RP. W latach 2000-2001 dyrektor Departamentu Środków Społecznego Przekazu w Ministerstwie Kultury, w okresie 2002-2004 – przewodniczący rady dzielnicy Mokotów, zaś w latach 2005-2007 przewodniczący Komisji Kultury.

dr Dariusz Gawin – filozof i historyk idei, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Stefana Starzyńskiego, oddziału MPW. Adiunkt w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

Pobierz:
program i terminy zjazdów
zasady przyjęć i opłaty

Zobacz także

Nasz newsletter