Nagroda im. Tomasza Strzembosza

11 wrzesnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się inauguracja konkursu-nagrody im. Tomasza Strzembosza dla młodych historyków.

11 wrzesnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się inauguracja konkursu-nagrody im. Tomasza Strzembosza dla młodych historyków..
Nagroda w wysokości 20 tys.zł. przyznawana będzie co roku za najlepszą książkę dotyczacą najnowszej historii Polski (okresu od wybuchu II wojny światowej).

Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instutem Studiów Politycznych PAN.

W skład jury konkursu wchodzą:

Ryszard Kaczorowski - Przewodniczący Jury,
Irena Lasota,
prof. Andrzej Paczkowski,
prof. Wojciech Roszkowski,
prof. Tomasz Szarota,
dr hab. Marek Wierzbicki - Sekretarz Nagrody.

Do konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie debiutancka książka bądź druga książka w dorobku autora.
Propozycje książek mogą być zgłaszane do 15 marca pocztą na adres ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa, z dopiskiem "Nagorda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres mflur@isppan.waw.pl.

Ogłoszenie nominowanych przez Jury tytułów, następuje 31 maja. Zaś ogłoszenie i wręczenie nagrody odbywać się będzie co roku w dniu 11 września, w rocznicę urodzin patrona nagrody.

Zobacz także

Nasz newsletter