Nowe zdjęcia w naszych zbiorach.

Zbiory Fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego powiększyły się o kolekcję zdjęć autorstwa Zygmunta Kukieły ps. Zetka. Dokumentował przede wszystkim życie codzienne Powstańców – zbiórki, czas wolny, uroczystości i pogrzeby...

Zbiory Fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego powiększyły się o kolekcję zdjęć autorstwa Zygmunta Kukieły ps. Zetka. Dokumentował przede wszystkim życie codzienne Powstańców – zbiórki, czas wolny, uroczystości i pogrzeby. Większość zdjęć powstała w sierpniu 1944 roku w Śródmieściu Północnym, na podwórzu kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 125 i w okolicy zrujnowanego we wrześniu 1939 roku kina Capitol na tyłach tej posesji.


Zygmunt Kukieła pseudonim Zetka (1921-2002), żołnierz AK, fotografował pożyczonym od słynnego fotografa Henryka Poddębskiego aparatem „Leica”. Dokumentował przede wszystkim życie codzienne oddziału – zbiórki, czas wolny, uroczystości i pogrzeby. Większość zdjęć powstała w sierpniu w Śródmieściu Północnym, w rejonie kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 125, gdzie stacjonował sztab 4. Rejonu Obwodu Śródmieście i żołnierze Kompanii Szturmowej „Stefan” Batalionu „Rum”. Oryginalne negatywy uległy spaleniu podczas pożaru kamienicy i mieszczącej się na parterze pracowni fotograficznej. Z bogatego dorobku zachowały się pojedyncze odbitki, które Zygmunt Kukieła rozdawał na pamiątkę fotografowanym kolegom. Po upadku Powstania trafił do Stalagu VII B w Memmingen, po wyzwoleniu wstąpił w szeregi 2. Korpusu Polskiego na Zachodzie. Do kraju powrócił w roku 1947.

Zdjęcia można zobaczyć w Fototece Muzeum Powstania Warszawskiego >

 

Powstańcze Biogramy Zygmunta Kukieły >  

Zobacz także

Nasz newsletter