O TAMTYM SIERPNIU

Uroczysta dwudniowa sesja naukowa z okazji 50-lecia powstania warszawskiego zakończyła się wczoraj na Zamku Królewskim

Uroczysta dwudniowa sesja naukowa z okazji 50-lecia powstania warszawskiego zakończyła się wczoraj na Zamku Królewskim. Na powracające pytanie - czy decyzja o wybuchu powstania była słuszna, większość uczestników odpowiedziała: tak. Jan Nowak-Jeziorański stwierdził, że gdyby nie powstanie, Polska stałaby się 17. republiką radziecką. Gorąco oklaskiwano kombatanta, który powiedział, że bez tamtego Sierpnia nie byłoby Sierpnia '80. Aplauzem przyjęto informację Stanisława Jankowskiego "Agatona", że w zrujnowanym banku przy Bielańskiej, dawnej reducie powstańczej, powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Rada Śródmieścia przeznaczyła na ten cel 80 mld zł. historia; wojna światowa; Powstanie Warszawskie; rocznice GW

Zobacz także

Nasz newsletter