Pozytywista Roku 2010.

Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało nagrodę główną Pozytywista Roku 2010 w kategorii "Nauka i edukacja" za działalność edukacyjną na rzecz popularyzacji wiedzy o patriotyzmie i poświęceniu dla wolnej Ojczyzny. Nagrodę przyznała...

Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało nagrodę główną Pozytywista Roku 2010 w kategorii "Nauka i edukacja" za działalność edukacyjną na rzecz popularyzacji wiedzy o patriotyzmie i poświęceniu dla wolnej Ojczyzny. Nagrodę przyznała Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości "Wokulski".

Nagroda Pozytywista Roku ma na celu uhonorowanie dorobku, wkładu pracy i innego typu działań, które służą rozwojowi różnych dziedzin życia, ale też przekładają się na wartość praktyczną dla społeczeństwa. Nasze wyróżnienie nawiązuje do idei pozytywistycznych - pracy organicznej i pracy u podstaw.

Zobacz także

Nasz newsletter