Promocja II tomu Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego

25 lipca br. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się promocja II tomu Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Imprezę uświetniła ceremonia nadania medali i dyplomów „Za upamiętnianie walk o Warszawę 1939-1945R

25 lipca br. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się promocja II tomu Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Imprezę uświetniła ceremonia nadania medali i dyplomów „Za upamiętnianie walk o Warszawę 1939-1945”. .
Na mocy Uchwały Fundatora Fundacji „Warszawa Walczy 1939-1945” z dnia 14 czerwca 2007 r. Kapituła Medalu i Dyplomu Honorowego odznaczyła, w dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w dokumentowanie i popularyzację historii walk o Warszawę w II wojnie światowej, Medalami i Dyplomami Honorowymi „Za upamiętnianie walk o Warszawę 1939-1945” następujące instytucje i osoby fizyczne:

Instytucje:
1. Wojskowe Biuro Badań Historycznych
2. Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy


Osoby fizyczne:
1. Marek Andruk – burmistrz dzielnicy Wola
2. Zbigniew Czerwiński – zastępca dyrektora Domu Wydawniczego Bellona
3. Jerzy Jurkiewicz – prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego
4. Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
5. Janusz Marszalec – historyk IPN w Gdańsku, autor wielu haseł do WIEPW
6. Wiesław Misztal – dyrektor Departamentu Wojskowego UdSKiOR
7. Marek Ney-Krwawicz – historyk PAN, autor wilu haseł do WIEPW
8. Jan Pasternak – działacz kombatancki z Rembertowa, długoletni prezes koła ZKRPiBWP
9. Piotr Rozwadowski – redaktor naukowy 1,2,5 i 6 tomów Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego
10. Mirosław Sulej – zastępca dyrektora Departamentu Wojskowego UdSKiOR
11. Paweł Ukielski – zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Zobacz także

Nasz newsletter