Spotkanie Narodowego Komitetu Obchodów 60. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego :: Zobacz listę Narodowego Komitetu Obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (pdf, 112 kb):: 30 lipca, piątek * Uroczystości pogrzebowe gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Jego Małżonki, o godz. 10.00 Msza św. żałobna, Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15 o godz. 12.00 Ceremonia pogrzebowa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach * godz. 17.00 Spotkanie uczestników Powstania Warszawskiego z Prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim. Uroczyste rozpoczęcie obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dziedziniec przed Ratuszem m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 * godz. 19.00 Przemarsz z pl. Bankowego na pl. Powstańców Warszawy ulicami Senatorską, Wierzbową, pl. J. Piłsudskiego z oddaniem hołdu przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ul. Mazowiecką, ul. Świętokrzyską * godz. 20.00 Uroczystość zapalenia Znicza Pamięci Pl. Powstańców Warszawy * godz. 20.30 Koncert "CZAS PAMIĘCI. 1 sierpnia - 2 października 1944. W hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego", Pl. Powstańców Warszawy 31 lipca, sobota * godz. 9.30 Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego * godz. 12.00 Uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4 * godz. 14.00 Spotkanie uczestników Powstania Warszawskiego z Prezydentem RP, nadanie odznaczeń państwowych, Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 * godz. 20.30 Uroczysty Apel Poległych, Pomnik Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich * godz. 22.00 Powstańcze Kino Letnie - pokaz filmów o tematyce powstańczej (filmy fabularne i dokumentalne, kroniki filmowe) * pl. Krasińskich 1 sierpnia, niedziela * godz. 10.00 Uroczystości przy Pomniku "Mokotów Walczy", Park im. Orlicz-Dreszera, ul. Puławska, Inscenizacja "Marsz Mokotowa", Przemarsz z Parku ul. Puławską do Parku Morskie Oko pod pomnik upamiętniający mord powstańców pułku "Baszta" na Mokotowie * godz. 12.00 Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, pl. Piłsudskiego * godz. 14.00 Uroczystość złożenia wieńców pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska, róg Matejki * godz. 14.30 Koncert "Polegli Niepokonani", Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska, róg Matejki * godz. 17.00 Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem "Gloria Victis", Cmentarz Wojskowy na Powązkach * godz. 19.00 Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem "Polegli Niepokonani", Cmentarz Wolski * godz. 20.30 Uroczysty koncert zamykający Obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - "DZIECI WARSZAWY 1944-2004. O wolność i godność. W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego", pl. Powstańców Warszawy W dniach 30 lipca - 1 sierpnia można będzie oglądać specjalnie podświetlony Pomnik Polski Walczącej na Kopcu Czerniakowskim przy ul. Bartyckiej. Inne uroczystości MUZEUM HISTORYCZNE M. ST. WARSZAWY 13 sierpnia - 3 października - Wystawa "Skrawek wolnej Warszawy" - codzienność powstańczej Warszawy w fotografi ach Jerzego Chojnackiego eksponowanych na fasadach kamienic na Rynku Starego Miasta, Krzywego Koła i ul. Nowomiejskiej. TOWARZYSTWO LEKARSKIE WARSZAWSKIE 29 lipca - Otwarcie wystawy "Medycyna w Powstaniu Warszawskim", "Wspólnota Polska" ul. Krakowskie Przedmieście 69. ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW 29 lipca, godz. 18.00 - Otwarcie wystaw: "Warszawa w czasie okupacji w przeddzień Powstania Warszawskiego" i "Udział w Powstaniu spadochroniarzy Armii Krajowej, tzw. ?Cichociemnych?". BIURO PROMOCJI MIASTA 31 lipca, godz. 17.00 - Koncert chóru "Surma" - zajezdnia tramwajowa na Woli. ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY I STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY 13 sierpnia - Otwarcie wystawy "Mieszkańcy Starego Miasta w Powstaniu Warszawskim 1.VIII. - 2.X.1944". TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WOLI 6 sierpnia, godz. 20.45 - Widowisko "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola" - inscenizacja walk powstańczych na Woli, ul. Wolska między ul. Płocką i ul. Młynarską. STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE WŁOCHY 3 października - "Społeczność włochowska Powstańcom - 60. rocznica Powstania Warszawskiego", ul. Techników 40. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTU I REKREACJI 1 sierpnia, godz.17.15 - "Bieg Powstania Warszawskiego". NORMAN DAVIES "POWSTANIE '44" 1 sierpnia, godz. 14.30 - Spotkanie z Normanem Daviesem, w czasie którego Autor będzie podpisywał swoją najnowszą książkę "Powstanie '44" (ul. Przyokopowa 28, Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego). 21 września - Spotkanie z Normanem Daviesem (ul. Przyokopowa 29, Muzeum Powstania Warszawskiego). REPLIKA POWSTAŃCZEJ RADIOSTACJI "BŁYSKAWICA" 8 sierpnia - Impreza towarzysząca, podczas której uruchomiona zostanie replika powstańczej radiostacji. Organizatorem jest Związek Krótkofalowców (Hotel "Warszawa", pl. Powstańców Warszawy 9). SEMINARIUM 15-23 sierpnia - Seminarium "Świadomość historyczna młodego pokolenia. Dyskusja młodych Polaków i Niemców na temat drugiej wojny światowej". Organizatorem jest Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Akademicka. Imprezy środowiskowe ŚRODOWISKO BATALIONU "GUSTAW I HARNAŚ" 1 sierpnia, godz. 12.00 - Udział w odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 1 sierpnia, godz. 12.00 - Nabożeństwo w Bazylice Św. Krzyża w intencji poległych i zmarłych. W godzinach popołudniowych - złożenie wieńców w kwaterze B24 na Powązkach Wojskowych. 3 sierpnia, godz. 16.15 - Jubileuszowe spotkanie koleżeńskie w dużej Sali NOT przy ul. Czackiego. ŚRODOWISKO BATALIONU "CHROBRY I" 31 lipca, godz.18.00 - Spotkanie batalionu i oddziału "Barry" przy pomniku w Ogrodzie Krasińskich. Udział w uroczystościach centralnych przy pl. Krasińskich. 1 sierpnia, godz. 16.00 - Spotkanie Środowiska i oddziału "Barry" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy kwaterach poległych kolegów. 1 sierpnia - Udział w uroczystościach pod Pomnikiem "Gloria Victis". ŚRODOWISKO BATALIONU "ŁUKASIŃSKI" 31 lipca, godz. 16.00 - Zbiórka uczestników pod pomnikiem patrona baonu Waleriana Łukasińskiego na dziedzińcu kościoła NMP na Nowym Mieście, złożenie kwiatów pod pomnikiem i tablicą pamiątkową w kościele. Przemarsz ze sztandarem i składanie kwiatów w miejscach walk baonu - kościół św. Jacka, ul. Freta, Pomnik Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich, reduta Bank Polski, ul. Bielańska, reduta Ratusz i Kanoniczki, Pałac Blanka, reduta "Rygiel", ul. Bielańska-Senatorska, krużganek Kościoła Św. Antoniego przy ul. Senatorskiej. 31 lipca, godz. 18.00 - Msza św. w kościele św. Antoniego za żołnierzy IV Rejonu i jego dowódcy mjr "Zagończyka". 1 sierpnia, godz. 15.00 - Zbiórka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, składanie kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy baonu. 1 sierpnia, godz. 17.00 - Udział w uroczystościach centralnych. ŚRODOWISKO II BATALIONU SZTURMOWEGO "ODWET" 30 lipca, godz. 14.00 - Uroczystości środowiskowe przy ul. Koszykowej i przy głazie na Kol. Staszica. 1 sierpnia, godz. 15.30 - Spotkanie na Cmentarzu Wojskowym przy grobie dowódcy. ŚRODOWISKO WOJSK ŁĄCZNOŚCI 29 lipca, godz. 10.00 - Msza św. w kościele św. Zygmunta na Bielanach (pl. Konfederacji), zakończona apelem poległych. Potem spotkanie koleżeńskie w kawiarence przy kościele. ŚRODOWISKO GRUPY BOJOWEJ "KRYBAR" 24 lipca, godz. 10.30 - Tradycyjne śniadanie Grupy - siedziba ŚZŻAK przy ul. Koszykowej 82b. 1 sierpnia, godz. 8.10 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy na budynku Alfa Laval (róg Smulikowskiego i Tamki). 1 sierpnia, godz. 8.30 - Msza św. za poległych i zmarłych - kościół Św. Teresy na Tamce. Po mszy złożenie kwiatów przy pomniku "Krybara" na Tamce. 1 sierpnia, godz. 11.00 - Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na Uniwersytecie Warszawskim. 1 sierpnia, godz. 17.00 - Cmentarz Wojskowy na Powązkach - zbiórka powstańców najpóźniej do 16.30 - Godzina "W". ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY "PŁK. ŻYWICIELA" 29 lipca, godz. 10.00 - Uroczystość pod obeliskiem w parku im. Żołnierzy płk. "Żywiciela". 29 lipca, godz. 18.00 - Uroczysta msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. 29 lipca, godz. 19.00 - Inscenizacja artystyczna przy kotłowni WSM-u przy ul. Próchnika. 30 września, godz. 16.00 - Uroczyste nabożeństwo w Kościele Św. St. Kostki w intencji poległych kolegów. ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY "BARTKIEWICZ" 1 sierpnia, godz. 11.00 - Uroczystość przy pomniku-głazie na pl. Małachowskiego. ŚRODOWISKO BATALIONU "KILIŃSKI" 31 lipca, godz. 11.30 - Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku przy ul. Górskiego 2. Potem przejście pod Pomnik na pl. Powstańców Warszawy (składanie kwiatów). ŚRODOWISKA: "OBROŻA" I "GRUPA KAMPINOS" 22 sierpnia - Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika upamiętniającego "Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską". 9 października - Uroczystości na terenie hitlerowskiego przejściowego obozu koncentracyjnego w Pruszkowie, połączone z otwarciem oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego i sympozjum. STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW 29 lipca, godz. 16.45 - Szaroszeregowe ognisko poświęcone działalności powstańczej - Przystań Harcerska, ul. gen. M. Zaruskiego. 1 sierpnia, godz. 16.00 - Udział w Apelu Poległych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - zbiórka na placyku przy Domu Przedpogrzebowym, przemarsz do kwatery batalionu "Zośka". ŚRODOWISKO "GRUPA KAMPINOS" AK 13 czerwca, godz. 14.00 - Msza św. polowa w Sierakowie przy pomniku poległych żołnierzy. 1 sierpnia, godz. 11.00 - Powitanie Sztafety Olimpijskiej w Truskawiu. 1 sierpnia, godz. 15.30 - Spotkanie przy pomniku przy ul. Mickiewicza, róg gen. Zajączka. Potem przejazd autokarem na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Udział w centralnej uroczystości, wizyta w kwaterze "Żywiciela", a następnie udział w koncercie okolicznościowym w kościele św. Józefata. 8 sierpnia, godz. 12.00 - Msza św. w Młocinach, dalszy ciąg uroczystości pod pomnikiem przy ul. Michaliny. 8 sierpnia, godz. 18.00 - Msza św. w kościele Zakładu Niewidomych w Laskach w intencji płk. Józefa Krzyczkowskiego. 22 sierpnia, godz. 11.00 - Msza św. polowa w Wierszach, z udziałem władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego i ludności; odsłonięcie pomnika "Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej". 29 sierpnia, godz. 14.30 - Msza Św. polowa przy w/w pomniku, w 60. rocznicę zwycięskiej bitwy z oddziałami RONA, złożenie kwiatów. 31 sierpnia, godz. 19.00 - Uroczysty capstrzyk przy pomniku gen. Bołtucia w Łomiankach. 1 września, godz. 11.00 - Msza św. w kościele na Wawrzyszewie, uroczystość na cmentarzu. 12 września, godz. 13.00 - Msza św. polowa w Dąbrowie Leśnej przy pomniku Kompanii Młodzieżowej. 19 sierpnia, godz. 15.00 - Msza św. polowa w Kiełpinie. 21 września, godz. 12.00 - Uroczystość "Warszawskie Termopile" przy pomniku żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich - Huta Lucchini, ul. Kasprowicza 132. 26 września, godz. 12.00 - Msza św. polowa w Budach Zosinych. 11 listopada, godz. 11.00 - Msza Św. w Dąbrowie Leśnej. Po mszy przejazd autokarem do Izabelina (złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą rodzinę Sznajderów). ŚRODOWISKO IV OBWODU OCHOTA 25 lipca, godz. 11.00 - Uroczysta msza św. w kościele w Pęcicach. 25 lipca, godz. 12.15 - Apel poległych na cmentarzu powstańczym w Pęcicach. 25 lipca - "Rajd po kamienistej drodze" (organizatorem jest PTTK Warszawa i Klub PTTK Varsovia). 11 sierpnia godz. 17.30 - Koncert w hołdzie Powstańcom. godz. 19.00 - Msza św. w kościele Św. Jakuba na pl. Narutowicza. ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY VII ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ "RUCZAJ" 30 lipca, godz. 11.45 - Uroczystość przy tablicy gen. Grota-Roweckiego przy ul. Spiskiej, złożenie kwiatów. 30 lipca, godz. 12.45 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie mjr. Ruczaja na cmentarzu w Brwinowie. 31 lipca, godz. 11.00 - Przemarsz "szlakiem walk" od kościoła Zbawiciela - ul. Marszałkowską, Piękną do skweru im. Batalionu Ruczaj. 31 lipca, godz. 11.45 - Apel Poległych przy pomniku. 1 sierpnia - Udział w uroczystościach centralnych - przed Grobem Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz pod pomnikiem "Gloria Victis". Zapalenie lampek i złożenie kwiatów na grobach towarzyszy broni na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY PUŁKU AK "BASZTA" 1 sierpnia, godz. 10.00 - Uroczystości pod Pomnikiem "Mokotów Walczy 1944", Park Dreszera. 1 września, godz. 16.00 - Dzień Weterana. Wieczór muzyczno-literacki o tematyce związanej z Powstaniem Warszawskim. Centrum fi nansowe przy ul. Goworka. 27 września - 60. Rocznica zakończenia walk na Mokotowie. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego: godz. 11.00 - Uroczystość przy pomniku upamiętniającym 119 rozstrzelanych Powstańców, ul. Dworkowa. godz. 12.00 - Uroczystość przy pomniku "Mokotów Walczy 1944"; Apel Poległych w Parku Dreszera; msza św. za poległych w kościele św. Michała przy ul. Puławskiej. 3 października - Uroczystość na Kopcu Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka, róg ul. Czerniakowskiej. ŚRODOWISKO "KOBIECE PATROLE MINERSKIE" 28 lipca - Złożenie kwiatów na grobie gen. Wittek na Powązkach Wojskowych, oraz na grobach Zofi i Fremi i "Aliny" Bredel. ŚRODOWISKO BATALIONU "RADOSŁAW" 31 lipca, godz. 14.00 - Uroczystości przy kamieniu-tablicy zgrupowania "Radosław", ul. Okopowa przy ul. Mireckiej. ŚRODOWISKO BATALIONU "CHROBRY II" 31 lipca, godz. 16.00 - Uroczystości przy kamieniu-tablicy zgrupowania "Chrobry II", ul. Chmielna 132 - Skwer Zgrup. AK "Chrobry II". ŚRODOWISKO BATALIONU "WALIGÓRA" 31 lipca, godz. 17.00 - Uroczystości przy kamieniu-tablicy zgrupowania "Waligóra", ul. Wolska, róg Młynarskiej. ŚRODOWISKO BATALIONU "MIŁOSZ" 1 sierpnia, godz. 10.00 - Uroczystości pod pomnikiem Batalionu "Miłosz", ul. M. Konopnickiej róg Prusa. 4 października, godz. 15.00 - Apel Poległych pod pomnikiem Batalionu "Miłosz" przy ul. M. Konopnickiej, róg Prusa. ŚRODOWISKO BATALIONU "RÓG" 1 sierpnia, godz. 10.00 - Uroczystości pod tablicami Zgrupowania "Róg", Zamek Królewski. ŚRODOWISKO BATALIONU "GURT" 1 sierpnia, godz. 10.30 - Uroczystości pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego zgrupowania AK "Gurt". ŚRODOWISKO ZGRUPOWANIA "RADOSŁAW" 2 sierpnia, godz. 11.15 - Uroczystości przy tablicy Zgrupowania "Radosław" przy Rondzie "Radosława". ŚRODOWISKO BATALIONU "MIOTŁA" 11 sierpnia, godz. 16.00 - Uroczystości przy kamieniu - tablicy Batalionu "Miotła" przy ul. Stawki, róg Dzikiej. ZARZĄD KOŁA "OBERLANGEN" PRZY PZGWPMiOK - KOBIET ŻOŁNIERZY AK, POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, BYŁYCH JEŃCÓW WOJENNYCH KARNEGO STALAGU VI C 2 sierpnia, godz. 13.00 - Uroczyste spotkanie koleżeńskie, Kasyno Oficerskie przy ul. Koszykowej 82 c (osoby niezgłoszone zaproszone są na godz. 15.00). Imprezy Dzielnicowe Bielany 2 sierpnia, godz. 10.00-12.00 - Składanie kwiatów w bielańskich Miejscach Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem przez przedstawicieli kombatantów oraz grupy młodzieży uczestniczącej w akcji "Lato w mieście". 4 sierpnia, godz. 17.00 - Wykład Izabeli Maliszewskiej pt. "Kultura Powstania Warszawskiego", wzbogacony programem słowno-muzycznym w związku z 60. roczni cą śmierci Krzysztofa K. Baczyńskiego, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Duracza 19. 8 sierpnia, godz. 12.00 - Uroczystość patriotyczna w Miejscu Pamięci Narodowej przy ul. Michaliny 10 z okazji 60. rocznicy bitwy powstańczej o lotnisko na Młocinach, przy symbolicznym grobie powstańca w Puszczy Kampinoskiej . 30 sierpnia, godz. 17.00 - Impreza z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego organizowana przez Bielański Ośrodek Kultury przy ul. Goldoniego 1, na którą złożą się: promocja książki Garłuch Juliusza Kuleszy; pokaz slajdów "Postacie warszawskie"; spektakl teatralny: monodram Tadeusza Ciągardlaka "A życie, które jeszcze wczoraj było", ukazujący postawy i dylematy młodzieży pokolenia Kolumbów w czasie Powstania Warszawskiego. 6 października, godz. 19.00 - Wystawa "Powstanie Warszawskie w obiektywie fotoreportera Sylwestra Krisa-Brauna", Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Duracza19. Mokotów 1 września, godz. 17.00 - Wieczór muzyczno-literacki i spotkanie z władzami Mokotowa w ramach Dnia Weterana. 27 września - Uroczystości zakończenia walk na Mokotowie: godz. 10.00 - Apel Poległych - złożenie kwiatów i zapalenie znicza przy Pomniku Poległych w Parku Dreszera. godz. 11.00 - Nabożeństwo za poległych powstańców i mieszkańców M kotowa w kościele św. Michała. 3 października, godz. 10.00 - Odsłonięcie tablicy na Kopcu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie i wspomnieniowe spotkanie z młodzieżą w szkole podstawowej. Targówek 30 lipca, godz.14.00 - Uroczysty wernisaż wystawy fotografi cznej pt. "Kobiety w Powstaniu Warszawskim", sala konferencyjna w Ratuszu Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20. 31 lipca, godz. 10.00 - uroczyste składanie wieńców w miejscach pamięci narodowej przez przedstawicieli zgrupowań powstańczych i władz dzielnicy przy udziale orkiestry. 3 sierpnia, godz.14.00 - Koncert pieśni powstańczej pt. "Warszawskie dzieci" w wykonaniu zespołu fi lharmonii im. Romualda Traugutta. Ursus 1 sierpnia godz. 17.00 - Uroczyste złożenie kwiatów na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu przy ul. Rakuszanki oraz pod obeliskiem przy ul. Cerlickiej. godz. 18.00 - Nabożeństwo w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP. 5 sierpnia, godz. 16.00 - Program patriotyczno-muzyczny "Dzieci Walczącej Warszawy", Dom Kultury "Miś", ul. Zagłoby 17. 12 sierpnia, godz.17.00 - "Strofy z barykady" - biesiada poetycka poświęcona poetom Powstania Warszawskiego. Ursynów 2 sierpnia godz.17.00 - Złożenie kwiatów na grobach Krystyny Krahelskiej i Zbigniewa Filipowicza. godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny, kościół św. Katarzyny. godz. 18.45 - Okolicznościowy koncert. Żoliborz 30 lipca, godz. 18.00 - Program artystyczny dla mieszkańców Żoliborza w wykonaniu chóru i artystów scen warszawskich, ul. Próchnika 2 (stara kotłownia). Ochota 25 lipca, godz. 9.30 - Pęcice, "Rajd po kamienistej drodze". 25 lipca, godz. 11.00 - Msza św. w intencji powstańców w kościele w Pęcicach, gm. Michałowice, gdzie 2 sierpnia1944 r. wymordowano większość żołnierzy IV obwodu AK. 30 lipca - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy przy ul. Filtrowej 68, gdzie 31 lipca 1944 r. gen. Chruściel ps. "Monter" podpisał rozkaz o wybuchu Powstania. 11 sierpnia godz. 17.30 - Koncert Stowarzyszenia "Harfa" ku czci ofi ar Powstania. Muzyka poległego w Powstaniu kompozytora Romana Padlewskiego, kościół św. Jakuba, pl. Narutowicza. godz. 19.00 - Uroczysta msza św. w intencji Powstańców walczących na Ochocie, kościół Św. Jakuba, pl. Narutowicza. Rembertów 1 sierpnia, godz. 17.00 - Spotkanie organizacji kombatanckich, mieszkańców, władz samorządowych przy Pomniku Obrońców Radiostacji KG AK, ul Gawędziarzy. 1-15 sierpnia - Wystawa plastyczna "Patriotyczny zryw powstańczy", Dom Kultury Rembertów, ul. Zagłoby 17. 29 lipca - 17 sierpnia - Wystawa foto-plastyczna "60. rocznica Powstania Warszawskiego", Klub Akademii Obrony Narodowej. Śródmieście 13-15 sierpnia - Święto Starówki, upamiętnienie wybuch czołgu--pułapki przy ul. Kilińskiego. 1 sierpnia - 3 października - Wystawa pod tytułem "Czterdziesty Czwarty", Muzeum Niepodległości. Imprezy i uroczystości w Centrum Informacyjnym Pl. Powstańców Warszawy 9 17 sierpnia, godz. 17.00 - Sympozjum w sali hotelu "Warszawa" z udziałem prelegentów z PAN i środowisk powstańczych na temat: "Czyn zbrojny ?Grupy Kampinos? w Powstaniu Warszawskim: VIII Rejon VII Obwodu ?Obroża? Okręg Warszawski AK i jego dowódca kpt. ?Szymon?, Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK w Powstaniu Warszawskim, bitwa o Dworzec Gdański, zwycięskie bitwy w Kampinosie, radiostacja, zrzuty, przyjazna pomoc Węgrów, ludność cywilna Kampinosu". 20 września - Otwarcie wystawy Muzeum Wojska w Białymstoku poświęconej dokonaniom i twórczości Jana Bieleckiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, współtwórcy m.in. wozu pancernego "Kubusia". 22 września, godz. 18.00 - Promocja książek: - "Spór o Powstanie" - wybór esejów w oprac. Dariusza Gawina - "Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej" pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Ośrodek Myśli Politycznej. 1 października, godz. 10.00 - Przedstawienie "Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi". Przedstawienie wystawiają uczniowie XVI L.O. im. Stefanii Sempołowskiej. 1 października, godz. 17.00 - Sympozjum w hotelu "Warszawa" z udziałem prelegentów PAN i środowisk powstańczych na temat: "Zakończenie Powstania i los ludności cywilnej, Dulag 121 w Pruszkowie, echa zagraniczne zakończenia Powstania i losu ludności cywilnej po Powstaniu (jesień 1944 r.) i obecnie (2004 r.)". 11, 25 sierpnia i 8 września - Spotkania i pokazy fi lmów organizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. 9 października, godz. 9.00 - Odjazd autokarów z pl. Powstańców Warszawy na uroczystość w Pruszkowie, poświęconą pamięci 650 000 warszawiaków wypędzonych do obozu Dulag 121 oraz otwarcie filii Muzeum Powstania Warszawskiego. Program: Msza św. w intencji ojczyzny i wypędzonych, zmarłych w obozie, okolicznościowe przemówienia, składanie wieńców pod pomnikiem "Dulagu", program słowno-muzyczny. Imprezy harcerskie III Narodowy Zlot Harcerzy w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego 28 lipca 2004, god. 12.00 - Otwarcie Miasteczka Zlotowego Miasteczko usytuowane jest na Bulwarze Stanisława Augusta przy Alei Waszyngtona w Warszawie. W programie: Msza św. z poświęceniem proporców zlotowych i uroczysty apel otwierający, a następnie zwiedzanie miasteczka zlotowego i wystawy zlotowej. Miasteczko Zlotowe będzie miejscem obozowania 1000 harcerzy i wędrowników, zorganizowanym na wzór wielkiego obozu z 11 gniazdami chorągwi, kaplicą polową, placem apelowym, wystawą zlotową, kantynami i harcerskim zdobnictwem. 30 lipca 2004, godz. 18.30 - "Sztafeta pokoleń" O godz.17.00 w dziewięciu wybranych punktach Warszawy: Praga, Sadyba, Czerniaków, Wola, Ochota, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, delegacje harcerskie składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze. Od tych zniczy zapalonych będzie dziewięć pochodni - symbolizujących dziewięć miejsc rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i jednocześnie

Zobacz także

Nasz newsletter