Spotkanie Narodowego Komitetu Obchodów 60. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego :: Zobacz listę Narodowego Komitetu Obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (pdf, 112 kb):: 30 lipca, piątek * Uroczystości pogrzebowe gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Jego Małżonki, o godz. 10.00 Msza św. żałobna, Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15 o godz. 12.00 Ceremonia pogrzebowa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach * godz. 17.00 Spotkanie uczestników Powstania Warszawskiego z Prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim. Uroczyste rozpoczęcie obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dziedziniec przed Ratuszem m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 * godz. 19.00 Przemarsz z pl. Bankowego na pl. Powstańców Warszawy ulicami Senatorską, Wierzbową, pl. J. Piłsudskiego z oddaniem hołdu przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ul. Mazowiecką, ul. Świętokrzyską * godz. 20.00 Uroczystość zapalenia Znicza Pamięci Pl. Powstańców Warszawy * godz. 20.30 Koncert "CZAS PAMIĘCI. 1 sierpnia - 2 października 1944. W hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego", Pl. Powstańców Warszawy 31 lipca, sobota * godz. 9.30 Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego * godz. 12.00 Uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4 * godz. 14.00 Spotkanie uczestników Powstania Warszawskiego z Prezydentem RP, nadanie odznaczeń państwowych, Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 * godz. 20.30 Uroczysty Apel Poległych, Pomnik Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich * godz. 22.00 Powstańcze Kino Letnie - pokaz filmów o tematyce powstańczej (filmy fabularne i dokumentalne, kroniki filmowe) * pl. Krasińskich 1 sierpnia, niedziela * godz. 10.00 Uroczystości przy Pomniku "Mokotów Walczy", Park im. Orlicz-Dreszera, ul. Puławska, Inscenizacja "Marsz Mokotowa", Przemarsz z Parku ul. Puławską do Parku Morskie Oko pod pomnik upamiętniający mord powstańców pułku "Baszta" na Mokotowie * godz. 12.00 Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, pl. Piłsudskiego * godz. 14.00 Uroczystość złożenia wieńców pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska, róg Matejki * godz. 14.30 Koncert "Polegli Niepokonani", Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska, róg Matejki * godz. 17.00 Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem "Gloria Victis", Cmentarz Wojskowy na Powązkach * godz. 19.00 Uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem "Polegli Niepokonani", Cmentarz Wolski * godz. 20.30 Uroczysty koncert zamykający Obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - "DZIECI WARSZAWY 1944-2004. O wolność i godność. W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego", pl. Powstańców Warszawy W dniach 30 lipca - 1 sierpnia można będzie oglądać specjalnie podświetlony Pomnik Polski Walczącej na Kopcu Czerniakowskim przy ul. Bartyckiej. Inne uroczystości MUZEUM HISTORYCZNE M. ST. WARSZAWY 13 sierpnia - 3 października - Wystawa "Skrawek wolnej Warszawy" - codzienność powstańczej Warszawy w fotografi ach Jerzego Chojnackiego eksponowanych na fasadach kamienic na Rynku Starego Miasta, Krzywego Koła i ul. Nowomiejskiej. TOWARZYSTWO LEKARSKIE WARSZAWSKIE 29 lipca - Otwarcie wystawy "Medycyna w Powstaniu Warszawskim", "Wspólnota Polska" ul. Krakowskie Przedmieście 69. ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW 29 lipca, godz. 18.00 - Otwarcie wystaw: "Warszawa w czasie okupacji w przeddzień Powstania Warszawskiego" i "Udział w Powstaniu spadochroniarzy Armii Krajowej, tzw. ?Cichociemnych?". BIURO PROMOCJI MIASTA 31 lipca, godz. 17.00 - Koncert chóru "Surma" - zajezdnia tramwajowa na Woli. ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY I STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY 13 sierpnia - Otwarcie wystawy "Mieszkańcy Starego Miasta w Powstaniu Warszawskim 1.VIII. - 2.X.1944". TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WOLI 6 sierpnia, godz. 20.45 - Widowisko "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola" - inscenizacja walk powstańczych na Woli, ul. Wolska między ul. Płocką i ul. Młynarską. STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE WŁOCHY 3 października - "Społeczność włochowska Powstańcom - 60. rocznica Powstania Warszawskiego", ul. Techników 40. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTU I REKREACJI 1 sierpnia, godz.17.15 - "Bieg Powstania Warszawskiego". NORMAN DAVIES "POWSTANIE '44" 1 sierpnia, godz. 14.30 - Spotkanie z Normanem Daviesem, w czasie którego Autor będzie podpisywał swoją najnowszą książkę "Powstanie '44" (ul. Przyokopowa 28, Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego). 21 września - Spotkanie z Normanem Daviesem (ul. Przyokopowa 29, Muzeum Powstania Warszawskiego). REPLIKA POWSTAŃCZEJ RADIOSTACJI "BŁYSKAWICA" 8 sierpnia - Impreza towarzysząca, podczas której uruchomiona zostanie replika powstańczej radiostacji. Organizatorem jest Związek Krótkofalowców (Hotel "Warszawa", pl. Powstańców Warszawy 9). SEMINARIUM 15-23 sierpnia - Seminarium "Świadomość historyczna młodego pokolenia. Dyskusja młodych Polaków i Niemców na temat drugiej wojny światowej". Organizatorem jest Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Akademicka. Imprezy środowiskowe ŚRODOWISKO BATALIONU "GUSTAW I HARNAŚ" 1 sierpnia, godz. 12.00 - Udział w odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 1 sierpnia, godz. 12.00 - Nabożeństwo w Bazylice Św. Krzyża w intencji poległych i zmarłych. W godzinach popołudniowych - złożenie wieńców w kwaterze B24 na Powązkach Wojskowych. 3 sierpnia, godz. 16.15 - Jubileuszowe spotkanie koleżeńskie w dużej Sali NOT przy ul. Czackiego. ŚRODOWISKO BATALIONU "CHROBRY I" 31 lipca, godz.18.00 - Spotkanie batalionu i oddziału "Barry" przy pomniku w Ogrodzie Krasińskich. Udział w uroczystościach centralnych przy pl. Krasińskich. 1 sierpnia, godz. 16.00 - Spotkanie Środowiska i oddziału "Barry" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy kwaterach poległych kolegów. 1 sierpnia - Udział w uroczystościach pod Pomnikiem "Gloria Victis". ŚRODOWISKO BATALIONU "ŁUKASIŃSKI" 31 lipca, godz. 16.00 - Zbiórka uczestników pod pomnikiem patrona baonu Waleriana Łukasińskiego na dziedzińcu kościoła NMP na Nowym Mieście, złożenie kwiatów pod pomnikiem i tablicą pamiątkową w kościele. Przemarsz ze sztandarem i składanie kwiatów w miejscach walk baonu - kościół św. Jacka, ul. Freta, Pomnik Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich, reduta Bank Polski, ul. Bielańska, reduta Ratusz i Kanoniczki, Pałac Blanka, reduta "Rygiel", ul. Bielańska-Senatorska, krużganek Kościoła Św. Antoniego przy ul. Senatorskiej. 31 lipca, godz. 18.00 - Msza św. w kościele św. Antoniego za żołnierzy IV Rejonu i jego dowódcy mjr "Zagończyka". 1 sierpnia, godz. 15.00 - Zbiórka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, składanie kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy baonu. 1 sierpnia, godz. 17.00 - Udział w uroczystościach centralnych. ŚRODOWISKO II BATALIONU SZTURMOWEGO "ODWET" 30 lipca, godz. 14.00 - Uroczystości środowiskowe przy ul. Koszykowej i przy głazie na Kol. Staszica. 1 sierpnia, godz. 15.30 - Spotkanie na Cmentarzu Wojskowym przy grobie dowódcy. ŚRODOWISKO WOJSK ŁĄCZNOŚCI 29 lipca, godz. 10.00 - Msza św. w kościele św. Zygmunta na Bielanach (pl. Konfederacji), zakończona apelem poległych. Potem spotkanie koleżeńskie w kawiarence przy kościele. ŚRODOWISKO GRUPY BOJOWEJ "KRYBAR" 24 lipca, godz. 10.30 - Tradycyjne śniadanie Grupy - siedziba ŚZŻAK przy ul. Koszykowej 82b. 1 sierpnia, godz. 8.10 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy na budynku Alfa Laval (róg Smulikowskiego i Tamki). 1 sierpnia, godz. 8.30 - Msza św. za poległych i zmarłych - kościół Św. Teresy na Tamce. Po mszy złożenie kwiatów przy pomniku "Krybara" na Tamce. 1 sierpnia, godz. 11.00 - Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na Uniwersytecie Warszawskim. 1 sierpnia, godz. 17.00 - Cmentarz Wojskowy na Powązkach - zbiórka powstańców najpóźniej do 16.30 - Godzina "W". ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY "PŁK. ŻYWICIELA" 29 lipca, godz. 10.00 - Uroczystość pod obeliskiem w parku im. Żołnierzy płk. "Żywiciela". 29 lipca, godz. 18.00 - Uroczysta msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. 29 lipca, godz. 19.00 - Inscenizacja artystyczna przy kotłowni WSM-u przy ul. Próchnika. 30 września, godz. 16.00 - Uroczyste nabożeństwo w Kościele Św. St. Kostki w intencji poległych kolegów. ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY "BARTKIEWICZ" 1 sierpnia, godz. 11.00 - Uroczystość przy pomniku-głazie na pl. Małachowskiego. ŚRODOWISKO BATALIONU "KILIŃSKI" 31 lipca, godz. 11.30 - Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku przy ul. Górskiego 2. Potem przejście pod Pomnik na pl. Powstańców Warszawy (składanie kwiatów). ŚRODOWISKA: "OBROŻA" I "GRUPA KAMPINOS" 22 sierpnia - Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika upamiętniającego "Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską". 9 października - Uroczystości na terenie hitlerowskiego przejściowego obozu koncentracyjnego w Pruszkowie, połączone z otwarciem oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego i sympozjum. STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW 29 lipca, godz. 16.45 - Szaroszeregowe ognisko poświęcone działalności powstańczej - Przystań Harcerska, ul. gen. M. Zaruskiego. 1 sierpnia, godz. 16.00 - Udział w Apelu Poległych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - zbiórka na placyku przy Domu Przedpogrzebowym, przemarsz do kwatery batalionu "Zośka". ŚRODOWISKO "GRUPA KAMPINOS" AK 13 czerwca, godz. 14.00 - Msza św. polowa w Sierakowie przy pomniku poległych żołnierzy. 1 sierpnia, godz. 11.00 - Powitanie Sztafety Olimpijskiej w Truskawiu. 1 sierpnia, godz. 15.30 - Spotkanie przy pomniku przy ul. Mickiewicza, róg gen. Zajączka. Potem przejazd autokarem na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Udział w centralnej uroczystości, wizyta w kwaterze "Żywiciela", a następnie udział w koncercie okolicznościowym w kościele św. Józefata. 8 sierpnia, godz. 12.00 - Msza św. w Młocinach, dalszy ciąg uroczystości pod pomnikiem przy ul. Michaliny. 8 sierpnia, godz. 18.00 - Msza św. w kościele Zakładu Niewidomych w Laskach w intencji płk. Józefa Krzyczkowskiego. 22 sierpnia, godz. 11.00 - Msza św. polowa w Wierszach, z udziałem władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego i ludności; odsłonięcie pomnika "Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej". 29 sierpnia, godz. 14.30 - Msza Św. polowa przy w/w pomniku, w 60. rocznicę zwycięskiej bitwy z oddziałami RONA, złożenie kwiatów. 31 sierpnia, godz. 19.00 - Uroczysty capstrzyk przy pomniku gen. Bołtucia w Łomiankach. 1 września, godz. 11.00 - Msza św. w kościele na Wawrzyszewie, uroczystość na cmentarzu. 12 września, godz. 13.00 - Msza św. polowa w Dąbrowie Leśnej przy pomniku Kompanii Młodzieżowej. 19 sierpnia, godz. 15.00 - Msza św. polowa w Kiełpinie. 21 września, godz. 12.00 - Uroczystość "Warszawskie Termopile" przy pomniku żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich - Huta Lucchini, ul. Kasprowicza 132. 26 września, godz. 12.00 - Msza św. polowa w Budach Zosinych. 11 listopada, godz. 11.00 - Msza Św. w Dąbrowie Leśnej. Po mszy przejazd autokarem do Izabelina (złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą rodzinę Sznajderów). ŚRODOWISKO IV OBWODU OCHOTA 25 lipca, godz. 11.00 - Uroczysta msza św. w kościele w Pęcicach. 25 lipca, godz. 12.15 - Apel poległych na cmentarzu powstańczym w Pęcicach. 25 lipca - "Rajd po kamienistej drodze" (organizatorem jest PTTK Warszawa i Klub PTTK Varsovia). 11 sierpnia godz. 17.30 - Koncert w hołdzie Powstańcom. godz. 19.00 - Msza św. w kościele Św. Jakuba na pl. Narutowicza. ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY VII ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ "RUCZAJ" 30 lipca, godz. 11.45 - Uroczystość przy tablicy gen. Grota-Roweckiego przy ul. Spiskiej, złożenie kwiatów. 30 lipca, godz. 12.45 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie mjr. Ruczaja na cmentarzu w Brwinowie. 31 lipca, godz. 11.00 - Przemarsz "szlakiem walk" od kościoła Zbawiciela - ul. Marszałkowską, Piękną do skweru im. Batalionu Ruczaj. 31 lipca, godz. 11.45 - Apel Poległych przy pomniku. 1 sierpnia - Udział w uroczystościach centralnych - przed Grobem Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz pod pomnikiem "Gloria Victis". Zapalenie lampek i złożenie kwiatów na grobach towarzyszy broni na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. ŚRODOWISKO ŻOŁNIERZY PUŁKU AK "BASZTA" 1 sierpnia, godz. 10.00 - Uroczystości pod Pomnikiem "Mokotów Walczy 1944", Park Dreszera. 1 września, godz. 16.00 - Dzień Weterana. Wieczór muzyczno-literacki o tematyce związanej z Powstaniem Warszawskim. Centrum fi nansowe przy ul. Goworka. 27 września - 60. Rocznica zakończenia walk na Mokotowie. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego: godz. 11.00 - Uroczystość przy pomniku upamiętniającym 119 rozstrzelanych Powstańców, ul. Dworkowa. godz. 12.00 - Uroczystość przy pomniku "Mokotów Walczy 1944"; Apel Poległych w Parku Dreszera; msza św. za poległych w kościele św. Michała przy ul. Puławskiej. 3 października - Uroczystość na Kopcu Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka, róg ul. Czerniakowskiej. ŚRODOWISKO "KOBIECE PATROLE MINERSKIE" 28 lipca - Złożenie kwiatów na grobie gen. Wittek na Powązkach Wojskowych, oraz na grobach Zofi i Fremi i "Aliny" Bredel. ŚRODOWISKO BATALIONU "RADOSŁAW" 31 lipca, godz. 14.00 - Uroczystości przy kamieniu-tablicy zgrupowania "Radosław", ul. Okopowa przy ul. Mireckiej. ŚRODOWISKO BATALIONU "CHROBRY II" 31 lipca, godz. 16.00 - Uroczystości przy kamieniu-tablicy zgrupowania "Chrobry II", ul. Chmielna 132 - Skwer Zgrup. AK "Chrobry II". ŚRODOWISKO BATALIONU "WALIGÓRA" 31 lipca, godz. 17.00 - Uroczystości przy kamieniu-tablicy zgrupowania "Waligóra", ul. Wolska, róg Młynarskiej. ŚRODOWISKO BATALIONU "MIŁOSZ" 1 sierpnia, godz. 10.00 - Uroczystości pod pomnikiem Batalionu "Miłosz", ul. M. Konopnickiej róg Prusa. 4 października, godz. 15.00 - Apel Poległych pod pomnikiem Batalionu "Miłosz" przy ul. M. Konopnickiej, róg Prusa. ŚRODOWISKO BATALIONU "RÓG" 1 sierpnia, godz. 10.00 - Uroczystości pod tablicami Zgrupowania "Róg", Zamek Królewski. ŚRODOWISKO BATALIONU "GURT" 1 sierpnia, godz. 10.30 - Uroczystości pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego zgrupowania AK "Gurt". ŚRODOWISKO ZGRUPOWANIA "RADOSŁAW" 2 sierpnia, godz. 11.15 - Uroczystości przy tablicy Zgrupowania "Radosław" przy Rondzie "Radosława". ŚRODOWISKO BATALIONU "MIOTŁA" 11 sierpnia, godz. 16.00 - Uroczystości przy kamieniu - tablicy Batalionu "Miotła" przy ul. Stawki, róg Dzikiej. ZARZĄD KOŁA "OBERLANGEN" PRZY PZGWPMiOK - KOBIET ŻOŁNIERZY AK, POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, BYŁYCH JEŃCÓW WOJENNYCH KARNEGO STALAGU VI C 2 sierpnia, godz. 13.00 - Uroczyste spotkanie koleżeńskie, Kasyno Oficerskie przy ul. Koszykowej 82 c (osoby niezgłoszone zaproszone są na godz. 15.00). Imprezy Dzielnicowe Bielany 2 sierpnia, godz. 10.00-12.00 - Składanie kwiatów w bielańskich Miejscach Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem przez przedstawicieli kombatantów oraz grupy młodzieży uczestniczącej w akcji "Lato w mieście". 4 sierpnia, godz. 17.00 - Wykład Izabeli Maliszewskiej pt. "Kultura Powstania Warszawskiego", wzbogacony programem słowno-muzycznym w związku z 60. roczni cą śmierci Krzysztofa K. Baczyńskiego, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Duracza 19. 8 sierpnia, godz. 12.00 - Uroczystość patriotyczna w Miejscu Pamięci Narodowej przy ul. Michaliny 10 z okazji 60. rocznicy bitwy powstańczej o lotnisko na Młocinach, przy symbolicznym grobie powstańca w Puszczy Kampinoskiej . 30 sierpnia, godz. 17.00 - Impreza z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego organizowana przez Bielański Ośrodek Kultury przy ul. Goldoniego 1, na którą złożą się: promocja książki Garłuch Juliusza Kuleszy; pokaz slajdów "Postacie warszawskie"; spektakl teatralny: monodram Tadeusza Ciągardlaka "A życie, które jeszcze wczoraj było", ukazujący postawy i dylematy młodzieży pokolenia Kolumbów w czasie Powstania Warszawskiego. 6 października, godz. 19.00 - Wystawa "Powstanie Warszawskie w obiektywie fotoreportera Sylwestra Krisa-Brauna", Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, ul. Duracza19. Mokotów 1 września, godz. 17.00 - Wieczór muzyczno-literacki i spotkanie z władzami Mokotowa w ramach Dnia Weterana. 27 września - Uroczystości zakończenia walk na Mokotowie: godz. 10.00 - Apel Poległych - złożenie kwiatów i zapalenie znicza przy Pomniku Poległych w Parku Dreszera. godz. 11.00 - Nabożeństwo za poległych powstańców i mieszkańców M kotowa w kościele św. Michała. 3 października, godz. 10.00 - Odsłonięcie tablicy na Kopcu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie i wspomnieniowe spotkanie z młodzieżą w szkole podstawowej. Targówek 30 lipca, godz.14.00 - Uroczysty wernisaż wystawy fotografi cznej pt. "Kobiety w Powstaniu Warszawskim", sala konferencyjna w Ratuszu Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20. 31 lipca, godz. 10.00 - uroczyste składanie wieńców w miejscach pamięci narodowej przez przedstawicieli zgrupowań powstańczych i władz dzielnicy przy udziale orkiestry. 3 sierpnia, godz.14.00 - Koncert pieśni powstańczej pt. "Warszawskie dzieci" w wykonaniu zespołu fi lharmonii im. Romualda Traugutta. Ursus 1 sierpnia godz. 17.00 - Uroczyste złożenie kwiatów na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu przy ul. Rakuszanki oraz pod obeliskiem przy ul. Cerlickiej. godz. 18.00 - Nabożeństwo w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP. 5 sierpnia, godz. 16.00 - Program patriotyczno-muzyczny "Dzieci Walczącej Warszawy", Dom Kultury "Miś", ul. Zagłoby 17. 12 sierpnia, godz.17.00 - "Strofy z barykady" - biesiada poetycka poświęcona poetom Powstania Warszawskiego. Ursynów 2 sierpnia godz.17.00 - Złożenie kwiatów na grobach Krystyny Krahelskiej i Zbigniewa Filipowicza. godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny, kościół św. Katarzyny. godz. 18.45 - Okolicznościowy koncert. Żoliborz 30 lipca, godz. 18.00 - Program artystyczny dla mieszkańców Żoliborza w wykonaniu chóru i artystów scen warszawskich, ul. Próchnika 2 (stara kotłownia). Ochota 25 lipca, godz. 9.30 - Pęcice, "Rajd po kamienistej drodze". 25 lipca, godz. 11.00 - Msza św. w intencji powstańców w kościele w Pęcicach, gm. Michałowice, gdzie 2 sierpnia1944 r. wymordowano większość żołnierzy IV obwodu AK. 30 lipca - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy przy ul. Filtrowej 68, gdzie 31 lipca 1944 r. gen. Chruściel ps. "Monter" podpisał rozkaz o wybuchu Powstania. 11 sierpnia godz. 17.30 - Koncert Stowarzyszenia "Harfa" ku czci ofi ar Powstania. Muzyka poległego w Powstaniu kompozytora Romana Padlewskiego, kościół św. Jakuba, pl. Narutowicza. godz. 19.00 - Uroczysta msza św. w intencji Powstańców walczących na Ochocie, kościół Św. Jakuba, pl. Narutowicza. Rembertów 1 sierpnia, godz. 17.00 - Spotkanie organizacji kombatanckich, mieszkańców, władz samorządowych przy Pomniku Obrońców Radiostacji KG AK, ul Gawędziarzy. 1-15 sierpnia - Wystawa plastyczna "Patriotyczny zryw powstańczy", Dom Kultury Rembertów, ul. Zagłoby 17. 29 lipca - 17 sierpnia - Wystawa foto-plastyczna "60. rocznica Powstania Warszawskiego", Klub Akademii Obrony Narodowej. Śródmieście 13-15 sierpnia - Święto Starówki, upamiętnienie wybuch czołgu--pułapki przy ul. Kilińskiego. 1 sierpnia - 3 października - Wystawa pod tytułem "Czterdziesty Czwarty", Muzeum Niepodległości. Imprezy i uroczystości w Centrum Informacyjnym Pl. Powstańców Warszawy 9 17 sierpnia, godz. 17.00 - Sympozjum w sali hotelu "Warszawa" z udziałem prelegentów z PAN i środowisk powstańczych na temat: "Czyn zbrojny ?Grupy Kampinos? w Powstaniu Warszawskim: VIII Rejon VII Obwodu ?Obroża? Okręg Warszawski AK i jego dowódca kpt. ?Szymon?, Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK w Powstaniu Warszawskim, bitwa o Dworzec Gdański, zwycięskie bitwy w Kampinosie, radiostacja, zrzuty, przyjazna pomoc Węgrów, ludność cywilna Kampinosu". 20 września - Otwarcie wystawy Muzeum Wojska w Białymstoku poświęconej dokonaniom i twórczości Jana Bieleckiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, współtwórcy m.in. wozu pancernego "Kubusia". 22 września, godz. 18.00 - Promocja książek: - "Spór o Powstanie" - wybór esejów w oprac. Dariusza Gawina - "Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej" pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Ośrodek Myśli Politycznej. 1 października, godz. 10.00 - Przedstawienie "Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi". Przedstawienie wystawiają uczniowie XVI L.O. im. Stefanii Sempołowskiej. 1 października, godz. 17.00 - Sympozjum w hotelu "Warszawa" z udziałem prelegentów PAN i środowisk powstańczych na temat: "Zakończenie Powstania i los ludności cywilnej, Dulag 121 w Pruszkowie, echa zagraniczne zakończenia Powstania i losu ludności cywilnej po Powstaniu (jesień 1944 r.) i obecnie (2004 r.)". 11, 25 sierpnia i 8 września - Spotkania i pokazy fi lmów organizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. 9 października, godz. 9.00 - Odjazd autokarów z pl. Powstańców Warszawy na uroczystość w Pruszkowie, poświęconą pamięci 650 000 warszawiaków wypędzonych do obozu Dulag 121 oraz otwarcie filii Muzeum Powstania Warszawskiego. Program: Msza św. w intencji ojczyzny i wypędzonych, zmarłych w obozie, okolicznościowe przemówienia, składanie wieńców pod pomnikiem "Dulagu", program słowno-muzyczny. Imprezy harcerskie III Narodowy Zlot Harcerzy w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego 28 lipca 2004, god. 12.00 - Otwarcie Miasteczka Zlotowego Miasteczko usytuowane jest na Bulwarze Stanisława Augusta przy Alei Waszyngtona w Warszawie. W programie: Msza św. z poświęceniem proporców zlotowych i uroczysty apel otwierający, a następnie zwiedzanie miasteczka zlotowego i wystawy zlotowej. Miasteczko Zlotowe będzie miejscem obozowania 1000 harcerzy i wędrowników, zorganizowanym na wzór wielkiego obozu z 11 gniazdami chorągwi, kaplicą polową, placem apelowym, wystawą zlotową, kantynami i harcerskim zdobnictwem. 30 lipca 2004, godz. 18.30 - "Sztafeta pokoleń" O godz.17.00 w dziewięciu wybranych punktach Warszawy: Praga, Sadyba, Czerniaków, Wola, Ochota, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, delegacje harcerskie składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze. Od tych zniczy zapalonych będzie dziewięć pochodni - symbolizujących dziewięć miejsc rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i jednocześnie

Zobacz także


Komiksy w Metrze

Od 20 GRUDNIA do 9 STYCZNIA zapraszamy na wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim. Komiksy oglądać można w galerii Pociąg do Sztuki w METRZE WILANOWSKA. Z kolei w czytelni Muzeum można zobaczyć wszys

więcej

Wyjątkowe wyróżnienie.

8 STYCZNIA honorowe członkostwo Związku Powstańców Warszawskich z rąk gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, Prezesa Związku otrzymali Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy oraz Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania

więcej

Dyplom Benemerenti.

Muzeum Powstania Warszawskiego zostało uhonorowane przez Biskupa Polowego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego dyplomem BENEMERENTI Ordynariatu Polowego WP. Nagrodę odebrał dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski, który podkreślił...

więcej

Wojtek Wieteska w Fotoplastikonie.

Od 15 STYCZNIA w Fotoplastikonie Warszawskim będzie można oglądać wystawę zdjęć 3D, autorstwa Wojtka Wieteski. Muzeum zaprosiło znanego fotografa, by sportretował współczesną Warszawę przy pomocy aparatu...

więcej