Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz renowacji mogił powstańczych i miejsc pamięci.

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku Muzeum Powstania Warszawskiego (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79) przeprowadziło zbiórkę...

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku Muzeum Powstania Warszawskiego (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79) przeprowadziło zbiórkę publiczną na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 307/2014 z dnia 23 maja 2014 roku.

Łącznie zebrano kwotę 77 093,56 PLN, w tym:
1. Dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe nr 26 1060 0076 0000 3310 0019 6191 – 1 239,90 PLN.
2. Dobrowolne datki do zaplombowanych puszek kwestarskich (148 sztuk) – 58 568,30 PLN, w tym: 60,83 EUR; 3,81 GBP; 87,31 USD ; 10 CAD ; 2 AUD ; 10 SEK oraz waluta niewymienialna w kwocie 0,25 CAD ; 1 DKK ; 0,10 LTL ; 0,1 CZK ; 0,20 AUD ; 5 CHF ; 0,5 BGN ; 0,06 UAH ; 20 HUF.
3. Dobrowolne datki do zaplombowanej skarbony stacjonarnej („skarbona mała”) ustawionej w Muzeum Powstania Warszawskiego – 6 325,99 PLN, w tym: 62,26 EUR ; 40,05 GBP ; 13,06 USD.
4. Dobrowolne datki do zaplombowanej skarbony stacjonarnej („skarbona duża”) ustawionej w Muzeum Powstania Warszawskiego – 10 959,37 PLN, w tym: 99,30 EUR ; 11,01 GBP ; 151,37 USD ; 30,00 CAD; 108,00 AUD ; 230 SEK ; 100 CZK ; 500 HUF ; 28 UAH ; 250 NOK ; 300 RUB oraz waluta niewymienialna w kwocie 20 MXN ; 6,25 GEL ; 6 CZK ; 0,06 LTL ; 0,50 TRY ; 10,25 RON ; 2,10 SUI ; 100 PHP ; 1 OMR ; 8,15 CNY ; 2 BR; 1 QAR ; 0,05 HRK ; 14500 BYR ; 0,10 AZN ;
1 ILS ; 1,50 BGN.

Kwota zebrana podczas zbiórki zostanie przeznaczona na rzecz budowy i renowacji zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich 1944 roku oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego pochowanych na cmentarzach na terenie Warszawy oraz budowę i renowację miejsc pamięci, w tym tablic pamiątkowych związanych z Powstaniem Warszawskim 1944.


Wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w zbiórkę bardzo dziękujemy!

Zobacz także

Nasz newsletter