Stanisław Kopf

WSPOMNIENIE. 1924-2004

WSPOMNIENIE. 1924-2004.
Kolejna, 60. rocznica Powstania Warszawskiego nie zastała już Stanisława Kopfa, dziennikarza, artysty grafika, który najbardziej przyczynił się do zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim w Polsce. Zmarł 10 maja 2004 r. w czasie operacji. Stanisław Kopf jest autorem 23 książek i albumów fotograficznych o Powstaniu Warszawskim i niemieckiej okupacji Polski. Był również organizatorem wystaw i obchodów Powstania w Warszawie oraz członkiem Rady Honorowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem AK, Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy i innym. Stanisław Kopf ps. "Malarz" walczył w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu "Krybar" na Powiślu. Po upadku Powstania został jeńcem wojennym w Niemczech, wyzwolony przez armię amerykańską walczył w 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Potem wyjechał do Paryża, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. W latach 50. wrócił do Polski. Po roku 1957 publikował zdjęcia i wspomnienia z Powstania w tygodniku "Stolica" oraz wydał pierwszy album fotograficzny "Dni Powstania". W okresie "Solidarności" Stanisław Kopf zorganizował pierwszą dużą wystawę o Powstaniu w ruinach starej fabryki Norblin. Stan wojenny przeszkodził tym planom, ale była ona otwarta w 1982 roku. Było to olbrzymie wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy Powstanie było celebrowane poza cmentarzami, jak również uderzające było to, że odbyło się to w czasie stanu wojennego. W 1984 roku wydał dwa albumy fotograficzne - "Dni Powstania" i "Dni okupacji". W 1994 r. w 50. rocznicę Powstania był współorganizatorem Komitetu Prezydenta Lecha Wałęsy oraz organizatorem wystawy fotograficznej o Powstaniu w pałacu Krasińskich. Wydał również 500-stronicowy album fotograficzny "63 dni". W latach 90. Stanisław Kopf wydał dwutomowy album pt. "Armia Krajowa", był współredaktorem Encyklopedii Powstania Warszawskiego i autorem takich książek jak: "Być wolnym: Warszawa-Paryż 1944", "Ślady" oraz szściu książek z serii Warszawskie Termopile. Ostatnia jego książka - o Służbie Sanitarnej Kobiet AK - była opublikowana pośmiertnie. Stanisław Kopf bardziej niż ktokolwiek inny w Polsce przyczynił się do dokumentacji i popularyzacji dokonań AK i Powstania Warszawskiego w czasach, w których nie można było wspomnieć o tym publicznie. Teraz, gdy następuje okres nowej analizy Powstania, jego dorobek będzie bardzo potrzebny nowemu pokoleniu historyków. Zało Go w czasie obchodów 60. rocznicy Powstania. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wśród swoich kolegów ze zgrupowania "Krybar". ŁUCJA ŚWIĄTKOWSKA WAW

Zobacz także

Nasz newsletter