Stanisław Kopf nie żyje

Z prawdziwym żalem żegnam zmarłego 10 maja 2004 roku, śp. Stanisława Kopfa ps. "Malarz", żołnierza Powstania Warszawskiego, jeńca obozu w Falingbostel, wybitnego rysownika, fotografika i pisarza, członka Rady Honorowej budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Człowieka niezwykle skromnego, który swoim życiem i twórczością sprawił, że pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego pozostaje wśród nas. Jan Ołdakowski, Pełnomocnik Prezydenta ds. budowy Muzeum Powstania Warszawskiego .:: 10 maja po latach długiej i ciężkiej choroby zmarł Stanisław Kopf, dziennikarz, artysta, grafik i miłośnik historii najnowszej. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, autorem wielu książek, albumów i wystaw poświęconych latom wojny, w tym Powstaniu Warszawskiemu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstańczym, Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Warszawy" oraz wyróżniony tytułem "Zasłużony dla Warszawy, był członkiem Rady Honorowej budowy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zobacz także

Nasz newsletter