Tytuł Roboczy „WARSZAWIACY”. Wieczór Żydowski.

Zapraszamy na nowy cykl spotkań „TYTUŁ ROBOCZY WARSZAWIACY. Nowi, starzy swoi? Warszawiaków pytania o tożsamość”. Gośćmy kolejnego spotkania będą Rafał Betlejewski, Piotr Paziński, Bożena ...

Zapraszamy na nowy cykl spotkań „TYTUŁ ROBOCZY WARSZAWIACY. Nowi, starzy swoi? Warszawiaków pytania o tożsamość”. Gośćmy kolejnego spotkania będą Rafał Betlejewski, Piotr Paziński, Bożena Umińska-Keff, a porozmawiamy o społeczności żydowskiej mieszkającej w Warszawie. Spotkaniu będzie towarzyszyć pokaz zdjęć 3D z projektu R. Betlejewskiego pt. „Tęsknię za Tobą, Żydzie!”. 27 maja, godz. 19.00, Klubokawiarnia Chłodna 25, wstęp wolny.

Tytuł Roboczy WARSZAWiACY to kontynuacja popularnego cyklu spotkań p.t. „Tytuł roboczy. Warszawa”. Tym razem postaramy się spojrzeć na Warszawę ze względu na jej wielokulturowość i wieloetniczność mieszkańców. Każde spotkanie poświęcone będzie wybranej wspólnocie kulturowej, której przedstawiciele biorą czynny udział w tworzeniu nowoczesnego obrazu miasta.


Goście Tytułu Roboczego „WARSZAWIACY” to wybitni artyści, animatorzy kultury, historycy oraz działacze społeczni, zaangażowani w rozwój Warszawy poprzez promocję lokalnych społeczności lub popularyzację innych kultur w przestrzeni publicznej.


Organizatorem spotkań są: Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Stefana Starzyńskiego oraz Chłodna 25.

Zobacz także

Nasz newsletter