Warszawa dwóch Powstań. Pokaz filmu.

Zapraszamy na pokaz specjalny filmu Betar oraz na późniejszą dyskusję inaugurującą cykl "Warszawa dwóch powstań" organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezentowany film opisuje nieznaną szerzej w Polsce historię...

Zapraszamy na pokaz specjalny filmu Betar oraz na późniejszą dyskusję inaugurującą cykl "Warszawa dwóch powstań" organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezentowany film opisuje nieznaną szerzej w Polsce historię ugrupowania Betar, najsilniejszej organizacji para-militarnej w II Rzeczpospolitej. Składała się ona w większości z młodych Żydów i Żydówek, połączonych ideą stworzenia własnego, żydowskiego państwa na terytorium dzisiejszego Izraela. Jak pisał sam Żabotyński, twórca Betaru: "Betarem nazywa się pokolenie, które poświęciło swe życie tylko jedynemu ideałowi stworzenia Państwa Żydowskiego i które nie uznaje żadnych innych ideałów". 11 października, Kino Muranów, ul. gen. Andersa 5, cena biletu: 11 zł.


Film przełamuje negatywne stereotypy dotyczące syjonizmu. Pozwala zrozumieć dlaczego ruch ten powstał i w jaki sposób się rozwijał. Nie wybiela go ani nie demonizuje, pokazując różne oblicza syjonizmu, od odwagi i poświęcenia jego członków po czasem parafaszystowskie sentymenty. Jest głosem przełamującym dotychczasowe schematy mówienia o powstaniu w getcie i roli Żydowskiego Związku Wojskowego. Na końcu rozprawia się z mitem biernych i apatycznych Żydów.


"Myślę, że Betar zmienił ducha Żydów" - mówi jeden z świadków tamtych wydarzeń. Każdego kto chce zrozumieć syjonizm, a w konsekwencji, Państwo Izrael, zapraszamy na spotkanie... Dyskutanci spróbują też na tym tle odpowiedzieć na pytanie "czy syjonizm to faszyzm?"

Spotkanie odbędzie się pod patronatem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego i Forum Żydów Polskich. W dyskusji wezmą udział: Piotr Paziński (redaktor naczelny miesięcznika Midrasz); Piotr Kadlcik (przewodniczący Gminy), Robert Kaczmarek (twórca filmu). Prowadzić będzie Dawid Wildstein.

Zobacz także

Nasz newsletter