Warunki zwiedzania

Zwiedzanie

Informacje podstawowe dotyczące zwiedzania ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Dorosłe osoby indywidualne oraz rodzice z dziećmi mogą zwiedzać Muzeum bez wcześniejszej rezerwacji w godzinach otwarcia Muzeum.

Godziny otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego:

Poniedziałki: 08.00-18.00
Wtorki: nieczynne
Środy: 08.00-18.00
Czwartki: 08.00-18.00
Piątki: 08.00-18.00
Soboty i niedziele: 10.00-18.00 

Wielkanoc 2024: 

Sobota, 30 marca: nieczynne

Niedziela, 31 marca: nieczynne

Poniedziałek, 1 kwietnia: 10:00-18:00

Ceny:

 • bilet normalny – 30 zł
 • bilet ulgowy – 25 zł
 • bilet grupowy – 20 zł (dla grup z przewodnikiem MPW i dokonaną rezerwacją w systemie online)
 • bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 10 zł / osoba (bilety do nabycia w kasie)
 • oprowadzanie w języku polskim – 150 zł
 • oprowadzanie w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub hiszpańskim – 200 zł
 • lekcja muzealna – 250 zł
 • wypożyczenie audioprzewodnika – 10 zł

 

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgi:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

 • uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • nauczycielom:

 • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

 • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

 • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

 • osobom posiadającym Warszawską Kartę Turysty.

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Powstańcom Warszawskim;
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • dzieciom do lat 7;
 • kombatantom, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, weteranom i weteranom poszkodowanym;
 • dziennikarzom na podstawie ważnej legitymacji prasowej;
 • członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Średni czas zwiedzania Muzeum wynosi 2 godziny.

Zwiedzanie z przewodnikiem

Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane chcące zwiedzić Muzeum z przewodnikiem powinny odpowiednio wcześniej dokonać REZERWACJI ON-LINE

Dodatkowe opłaty za zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem wynosi 150 zł (w języku polskim) lub 200 zł (w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub hiszpańskim).

Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego odbywa się na podstawie REGULAMINU ZWIEDZANIA

Audioprzewodnik

Informujemy, że audioprzewodniki są dostępne w następujących językach: angielski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, słowacki, ukraiński, włoski

Udogodnienia

osoby z niepełnosprawnością ruchową – do wypożyczenia wózek inwalidzki możliwość prowadzenia wózków dziecięcych możliwość robienia zdjęć na terenie Muzeum nie ma parkingu, najbliższe prywatne (płatne) parkingi dostępne dla samochodów osobowych znajdują się: przy ulicy Jaktorowskiej 1 (wjazd od ulicy Karolkowej), Przyokopowa 26 oraz w budynku Warsaw Spire, Plac Europejski 1 (wjazd od ulicy Grzybowskiej za Belloną) 

Zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Nowa ścieżka dźwiękowa, wprowadzona na trasie zwiedzania, nie zawiera audiodeskrypcji. Zachęcamy więc, by osoby z niepełnosprawnością wzroku, zwiedzały Muzeum w towarzystwie opiekuna i/lub przewodnika.

Zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Muzeum oferuje zwiedzanie z udziałem naszego przewodnika oraz z towarzyszeniem tłumacza polskiego języka migowego. Tłumacz języka migowego jest dostępny w godzinach otwarcia Muzeum po wcześniejszym zamówieniu. Rezerwacje: fax 22 539 79 37 lub e-mail ekspozycja@1944.pl

Zobacz także

Nasz newsletter