Warunki zwiedzania

Zwiedzanie

Informacje podstawowe dotyczące zwiedzania ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Dorosłe osoby indywidualne oraz rodzice z dziećmi mogą zwiedzać Muzeum bez wcześniejszej rezerwacji w godzinach otwarcia Muzeum.

Godziny otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego (od 3.06):

Poniedziałki: godz. 10.00–18.00
Wtorki: nieczynne
Środy: godz. 10.00–18.00
Czwartki: godz. 10.00–18.00
Piątki: godz. 10.00–18.00
Soboty i niedziele: godz. 10.00–18.00

Uwaga! W piątek (24.07) ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego będzie nieczynna, a w czwartek (23.07) czynna w godz. 10.00-16.00. Zmiany wynikają z organizacji koncertu "Astronomia poety. Baczyński", który odbędzie się w piątek 24.07.

Ceny:

 • bilet normalny – 25 zł
 • bilet ulgowy – 20 zł
 • bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 10 zł / osoba (bilety do nabycia w systemie on-line lub w kasie)
 • oprowadzanie w języku polskim – 100 zł
 • oprowadzanie w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub hiszpańskim – 150 zł
 • lekcja muzealna – 140 zł
 • wypożyczenie audioprzewodnika – 10 zł

 

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

Opłata ulgowa przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgi:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

 • uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • nauczycielom:

 • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

 • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

 • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

 • osobom posiadającym Warszawską Kartę Turysty.

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Powstańcom Warszawskim;
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • dzieciom do lat 7;
 • kombatantom, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, weteranom i weteranom poszkodowanym;
 • dziennikarzom na podstawie ważnej legitymacji prasowej;
 • członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Średni czas zwiedzania Muzeum wynosi 2 godziny.

Zwiedzanie z przewodnikiem:

Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane chcące zwiedzić Muzeum z przewodnikiem powinny odpowiednio wcześniej dokonać REZERWACJI ON-LINE

Dodatkowe opłaty za zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem wynosi 100 zł (w języku polskim) lub 150 zł (w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub hiszpańskim).

Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego odbywa się na podstawie REGULAMINU ZWIEDZANIA

Udogodnienia:
osoby niepełnosprawne – do wypożyczenia wózek inwalidzki
możliwość prowadzenia wózków dziecięcych
możliwość robienia zdjęć
na terenie Muzeum nie ma parkingu, najbliższe prywatne (płatne) parkingi dostępne dla samochodów osobowych znajdują się w budynkach: PROXIMO II, Przyokopowa 26 oraz Warsaw Spire, Plac Europejski 1 (wjazd od ulicy Grzybowskiej za Belloną) 

Zobacz także

Nasz newsletter