Wojenna Warszawa z lotu ptaka. Muzeum zaprasza do odkrywania korzeni miasta.

zdjęcia lotnicze

Muzeum Powstania Warszawskiego pozyskało blisko 2000 zdjęć lotniczych Warszawy wykonanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Fotografie te w większości były dotąd niepublikowane. Dzisiaj Muzeum upublicznia cały zbiór. Unikatowe zdjęcia pochodzą z amerykańskich i brytyjskich archiwów, m.in. z National Archives and Records Administration – NARA, gdzie przechowywanych jest ponad 1 200 000 niemieckich fotografii lotniczych. Przedstawiają one obszary, przez które przechodził front.

Zdjęcia prezentowane na stronie projektu KORZENIE MIASTA pokazują Warszawę z różnych okresów okupacji: sprzed Powstania Warszawskiego, z okresu walk i doszczętnie zburzoną stolicę po zakończeniu starć. Fotografie te są bezcennym źródłem informacji o Warszawie. Uważny obserwator dostrzeże na nich zarówno obiekty i warstwy miasta, które przetrwały działania wojenne, jak i te, które przeminęły. Obok widocznych już na pierwszy rzut oka ulic i budynków odnaleźć można mniej rzucające się w oczy barykady, tramwaje, pojazdy czy drzewa.

Te zdjęcia to ostatnie spojrzenie na Warszawę, która przestała istnieć. Widać na nich miasto sprzed 1939 roku, widać także proces jego niszczenia. W tych fotografiach ukryte jest wielkie bogactwo informacji oraz wielki ładunek emocji. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się historią Warszawy, do tworzenia kolejnych warstw tej fotograficznej mapy i wspólnego opracowywania tych wyjątkowych materiałów – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Projekt KORZENIE MIASTA to baza zdjęć oraz cyfrowe narzędzia umożliwiające opracowywanie i wspólne odsłanianie nowych warstw mapy powstańczej Warszawy. Do odkrywania korzeni miasta zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać historię i przedłużyć życie dawnej stolicy.

Baza udostępnionych fotografii i liczba elementów, które można odnaleźć na zdjęciach, jest tak pokaźna, że zespół Muzeum Powstania Warszawskiego potrzebuje pomocy w poszukiwaniu i uzupełnianiu warstw mapy powstańczej Warszawy. We współpracy ze studiem kreatywnym Science Now Muzeum zainicjowało projekt „badań społecznościowych” (z ang. citizen science) łączący bazę zdjęć z zaawansowanym systemem informacji geograficznej, który umożliwia poszukiwanie i dokumentowanie miejsc na współczesnej mapie Warszawy mających przedwojenną lub powstańczą przeszłość.

Muzeum Powstania Warszawskiego staje się prekursorem w wykorzystaniu „badań społecznościowych” w polskim muzealnictwie. W ten sposób badaczami dawnej i współczesnej Warszawy mogą być nie tylko eksperci, ale i każdy z nasmówi Jan Pomierny, prezes Science Now. Udostępnione dzisiaj przez Muzeum narzędzia, w tym cyfrowa platforma do analizy i badań fotografii niemieckich przelotów, to unikatowy instrument w rękach pasjonatów, specjalistów i wszystkich tych, którym bliskie są losy przedwojennej i powstańczej Warszawy dodaje Łukasz Alwast, wiceprezes Science Now.

Pierwszą warstwę naszej mapy zaproponowali sami Powstańcy – jak słusznie zauważyli, świadkami wojennych wydarzeń były m.in. drzewa. Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, liczne drzewa, które rosną do dziś w Warszawie, pamiętają przedwojenną stolicę, a później lata okupacji i ciężkie walki z okresu Powstania Warszawskiego.

Drzewa to tylko jedna z wielu możliwych warstw naszej mapy. Kolejne to: warszawskie tramwaje oraz powstańcze barykady. Każda z takich warstw stanowi osobny temat badań, obszar poszukiwań, który pozwala lepiej poznać korzenie naszego miasta. Członkowie społeczności opracowującej zbiór zdjęć mogą proponować kolejne nowe warstwy.

Strona projektu: https://korzeniemiasta.pl/

Strona platformy do badań: https://zdjecia.korzeniemiasta.pl/

Muzeum Powstania Warszawskiego za pośrednictwem rozmaitych inicjatyw przekazuje wiedzę o Powstaniu Warszawskim. To miejsce pamięci, które łączy historię ze współczesnością, odtwarzając atmosferę powstańczej Warszawy przy użyciu nowoczesnych środków prezentacji. To także prężny ośrodek kulturalny, który realizuje liczne projekty edukacyjne, naukowe i artystyczne, również w przestrzeni wirtualnej. Dzięki zróżnicowanej ofercie Muzeum stało się jedną z najważniejszych stołecznych instytucji kultury, która prowadzi działalność wydawniczą, organizuje wystawy, wykłady, spektakle i koncerty, skupiając wokół siebie wybitnych artystów, grafików, muzyków i pisarzy. Muzeum zakorzenia wydarzenia sprzed 77 lat we współczesnej świadomości, przybliża widza do źródła historycznego, ułatwia spotkanie z pamiątkami historii, pomagając je zinterpretować i zrozumieć – wszystko po to, by zainteresować tematyką powstańczą i varsavianistyczną jak największe grono odbiorców.

Science Now to warszawskie studio kreatywne specjalizujące się w projektowaniu strategicznym oraz rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych i badawczych na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki. Jest partnerem kreatywnym instytucji naukowych i kulturalnych (m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej, Muzeum Powstania Warszawskiego), instytucji promocji gospodarczej (m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ministerstwa Rozwoju) oraz firm zaangażowanych w edukację, naukę i rozwój nowych technologii (m.in. Synthos, Bank PKO BP, Platige Image). Studio rozwija również autorski, interdyscyplinarny program ART+DESIGN+SCIENCE skierowany do młodych polskich twórców. Science Now jest także liderem konsorcjum odpowiadającego za koncepcję kreatywną i narrację ścieżki zwiedzania Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, realizowaną w ramach kluczowych doświadczeń i treści materiałów multimedialnych.

Zobacz także

Nasz newsletter