Wykład historyczny - Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na wykład Anny Milcarz-Chabrowskiej Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, który odbędzie się 24 kwietnia o godz. 18.00 w Audytorium Jana Nowaka...

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na wykład Anny Milcarz-Chabrowskiej Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, który odbędzie się 24 kwietnia o godz. 18.00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Prelegentka przedstawi w ogólnym zarysie genezę ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej oraz zagładę Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Podczas wykładu omówione zostaną m.in. kwestie:

W jaki sposób należy mówić na temat zagłady? Od pogardy do Wansee – geneza ostatecznego rozwiązania. Getto, obozy pracy, obozy zagłady. Ocalenie – dobry wygląd – sztuka – miłość.

Anna Milcarz-Chabrowska: absolwentka Instytutu Historii UW; pracuje jako przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego.
 

Zobacz także

Nasz newsletter