Wykłady historyczne - kwiecień.

o stłumieniu Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Listopadowego okupanci rosyjscy uświadomili sobie konieczność wybudowania fortyfikacji w Warszawie. Z punktu widzenia Petersburga miało być to gwarancją bezpieczeństwa...

Najbliższy wykład: Forty, bastiony i kaponiery – geneza powstania i rola militarna Twierdzy Warszawa (środa, 15 kwietnia 2015; godz. 18.00 w Audytorium Jana Nowaka Jeziorańskiego). Po stłumieniu Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Listopadowego okupanci rosyjscy uświadomili sobie konieczność wybudowania fortyfikacji w Warszawie. Z punktu widzenia Petersburga miało być to gwarancją bezpieczeństwa w obliczu kolejnych wystąpień antyrosyjskich. Projekt umocnień w Warszawie opracował w 1832r inż. Jan Dehn. Prelegent Paweł Brudek odpowie między innymi na następujące pytania:

Gdzie miała znajdować się zaprojektowana przez Jana Dehna trzykondygnacyjna działobitnia zwana basztą Montalemberta? Które forty Twierdzy Warszawa odegrały ważną rolę podczas Obrony Warszawy 1939r? Jak określa się w terminologii wojskowo-inżynieryjnej przykrytą budowlę fortyfikacyjną wykorzystywaną do prowadzenia ostrzału skrzydłowego lub skośnego w dwóch różnych kierunkach?

Prowadzenie:

Paweł Brudek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w problematyce I wojny światowej na ziemiach polskich i w Afryce. Autor dwóch monografii: Afryka Wschodnia 1914-1918 oraz Rosja w propagandzie niemieckiej podczas I wojny światowej w świetle Deutsche Warschauer Zeitung. Pracuje jako przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Następne wykłady:

22 kwietnia 2015

Andrzej Komuda
Życie religijne powstańczej Warszawy

29 kwietnia 2015

Ilona Proć
Kwatery za Styksem… Cmentarz Wojskowy na Powązkach – jego rola i znaczenie w historii Warszawy i dziejach Polski.

Wykłady odbywają się w każdą środę o godz. 18.00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz także

Nasz newsletter