Autor
Warszawa, lata powojenne. Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Wieńce i kwiaty na symbolicznym grobie poległych w walkach o wolność Warszawy.
nr inwentarzowy MPW-IP/2326
data wykonania 1945-47
autor zdjecia Danuta Smoszewska „Sawo”
źródło MPW

Danuta Smoszewska „Sawo”

Danuta Smoszewska „Sawo” urodziła się  22 sierpnia 1922 w Warszawie. Przed wojną była uczennicą gimnazjum i harcerką w 19 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerskiej im. Emilii Plater na Pradze. We wrześniu 1939 przyjmowała meldunki od żołnierzy w budynku Urzędu Telekomunikacyjnego  i Telegraficznego przy ulicy Nowogrodzkiej. W konspiracji od października 1942, odbyła szkolenie sanitarne i wojskowe. W Powstaniu służyła jako sanitariuszka i łączniczka, początkowo w budynku Elektrowni Powiśle, a od 6 sierpnia w  pułku im. gen. Władysława Sikorskiego Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w „Domu Technika” przy ul. Czackiego 3/5. Brała udział m.in. w zdobyciu kościoła p.w. św. Krzyża i komendy policji na Krakowskim Przedmieściu. 11 sierpnia doznała rozległego poparzenia. Od tego czasu przebywała w szpitalu polowym w budynku Komunalnej Kasy Oszczędności u zbiegu ulic Traugutta i Czackiego. 5 października opuściła miasto z ludnością cywilną, Z obozu przejściowego w Pruszkowie miała zostać przewieziona do Auschwitz. 13 października uciekła wraz z matką z pociągu i dostała się do Zakopanego. W marcu 1945 powróciła do Warszawy. W tym samym roku ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej. Pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów oraz Instytucie Mechanizacji Budownictwa. Po wojnie wielokrotnie zatrzymywana z powodu działalności powstańczej. Zmarła 1 września 1996 w Warszawie.