Autor
Fotografia z Powstania Warszawskiego. Stare Miasto. Powstaniec na stanowisku ogniowym przy Bonifraterskiej obok muru getta. W tle domy przy Muranowskiej.
nr inwentarzowy MPW-IP/4945/100
data wykonania sierpień 1944
autor zdjecia Edward Tomiak
źródło MPW

Edward Tomiak

Edward Tomiak w czasie Powstania miał 21 lat. Nie widnieje w spisach powstańców. Rodzina Tomiaków pochodziła z Poznania, gdzie ojciec, Adam Tomiak prowadził drukarnię „Atom”. W roku 1939 zostali przez Niemców wysiedleni na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Zamieszkali wówczas w Warszawie, przy ulicy Muranowskiej 4. Z okien tego budynku Edward Tomiak dokumentował sceny Powstania, rozgrywające się przy murze zniszczonego getta. Po Powstaniu wraz z bratem prawdopodobnie opuścił miasto z ludnością cywilną, przechodząc przez obóz przejściowy w Pruszkowie.  Stamtąd zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ostatni list wysłał jesienią 1944 roku z Auschwitz do ciotki w Poznaniu. Później znalazł się w obozie w Melk, fili obozu koncentracyjnego w Mauthausen w górnej Austrii. Jak wynika z dołączonego do albumu oświadczenia byłego współwięźnia, Edward Tomiak zmarł 7 kwietnia 1945 roku na izbie chorych, przypuszczalnie z ogólnego wyczerpania.