Autor
Dwóch żołnierzy z plut. NSZ "Sikora" w składzie 2 komp. "Ziuk" Batalionu "Miłosz" podczas natarcia w okolicach sejmu przy ul. Wiejskiej, Śródmieście Południowe.
nr inwentarzowy MPW-IN/3501
data wykonania 2 dekada września 1944
autor zdjecia Henryk Świercz „Świerszcz”
źródło MPW

Henryk Świercz „Świerszcz”

Kpr. pchor. Henryk Świercz „Świerszcz” urodził się 2 stycznia 1923 w Bydgoszczy. W 1939 był uczniem gimnazjum. Na skutek represji niemieckich władz okupacyjnych wobec polskich mieszkańców Bydgoszczy, uciekł wraz z rodziną do Warszawy. Podczas okupacji zdał maturę na tajnych kompletach. Od 15 lutego 1941 działał w konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Ukończył tajną Szkołę Podchorążych Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). W Powstaniu walczył w pułku im. Władysława Sikorskiego NSZ  (pluton „Sikora”), do 4 sierpnia w rejonie placu Teatralnego, potem przy ulicy Czackiego. Od 9 sierpnia w drużynie (później plutonie) szturmowej „Sikory”. Wziął udział m.in. w zdobyciu PASTy oraz kościoła p.w. św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. We wrześniu przeznaczony został do przebicia się wraz z plutonem poza Warszawę. Wobec u takiej możliwości, oddział dołączył do 2. kompanii „Ziuka” Batalionu „Miłosz” w Śródmieściu Południowym. Po kapitulacji cały oddział ochotniczo wszedł w skład kompanii „A” batalionu osłonowo-ewakuacyjnego, nadzorującego wyjście żołnierzy i ludności cywilnej z Warszawy, z wewnętrznymi instrukcjami specjalnymi o ewidencji stanu zniszczeń. Wywieziony do Stalagu IV B Mühlberg nad Łabą. Po wojnie mieszkał w Łodzi, Szczecinie i Koszalinie. Zmarł 23 grudnia 1992 w Koszalinie.