Autor
Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Zniszczona brama kamienicy Mazowiecka 11a (obecnie Kredytowa 3a). Grupa jeńców niemieckich usuwająca gruzy i nadzorujacy ich żołnierze z pułku NSZ im. gen. Władysława Sikorskiego
nr inwentarzowy MPW-IN/3449
data wykonania 6-8 sierpnia 1944
autor zdjecia Jerzy Kokczyński „Boczkowski”
źródło MPW

Jerzy Kokczyński „Boczkowski”

Kpr. pchor.  Jerzy Kokczyński „Boczkowski” urodził się 12 listopada 1920 w Poznaniu. W 1940 przeniósł się z rodzicami do Warszawy. Od 1941 należał do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), później do Narodowo-Ludowej Organizacji Walki (NLOW). Ukończył tajną Szkołę Podchorążych Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). W Powstaniu walczył w pułku im. gen. W. Sikorskiego NSZ (tzw. „Sikora”) w rejonie ulicy Czackiego w Śródmieściu Północnym. We wrześniu jego oddział wyznaczony został do przebicia się poza Warszawę. Wobec u takiej możliwości, oddział dołączył do 2. kompanii „Ziuka” Batalionu „Miłosz” w Śródmieściu Południowym. Po kapitulacji cały oddział ochotniczo wszedł w skład kompanii „A” batalionu osłonowo-ewakuacyjnego, nadzorującego wyjście żołnierzy i ludności cywilnej z Warszawy. W ostatniej fazie walk Kokczyński został odznaczony Krzyżem Walecznych, za udział w powstrzymaniu niemieckich ataków z budynku Sejmu. Wyszedł z miasta z ludnością cywilną, jako jedyny opiekun matki, udało mu się uciec z transportu. Po wojnie osiadł w Poznaniu i włączył się, wraz z kolegami z „Sikory”, do drugiej konspiracji studenckiej. Pracował jako ekonomista. Zmarł 30 kwietnia 1998 w Poznaniu.