Autor
Fotografia z Powstania Warszawskiego. Stare Miasto. Bunkier na terenie byłego getta w rejonie bramy do wywozu gruzu przy skrzyżowaniu ul. Bonifraterskiej i Konwiktorskiej. W tle zabudowa parzystej pierzei ul. Muranowskiej, od prawej kolejno kamienice nr 4, 6, 8, wylot ul. Sierakowskiej, a dalej domy nr 10, 12, 14 i 16. Na bunkrze widoczna "kotwica" - znak Polski Walczącej
nr inwentarzowy MPW-IK/1349
data wykonania początek sierpnia 1944
autor zdjecia Józef Jerzy Karpiński „Jerzy”
źródło MPW

Józef Jerzy Karpiński „Jerzy”

Por. Józef Jerzy Karpiński  urodził się w roku 1911 w Ignacowie pod Grójcem. Przed wojną studiował chemię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a następnie mieszkał i pracował w Warszawie. W 1939 brał udział w cywilnej obronie Warszawy. Podczas okupacji, mimo zakazu fotografowania,  starał się dokumentować codzienne życie miasta. W 1941 został aresztowany za fotografowanie zbombardowanych torów kolejowych w rejonie ul. Towarowej. Spędził 4 miesiące na Pawiaku. Dzięki staraniom rodziny został wykupiony i zwolniony. Do 1944 ukrywał się na terenie miasta i dalej prowadził dokumentację fotograficzną. W czasie Powstania był oficerem dyspozycyjny Grupy „Północ”, organizacyjnie związany z batalionem im. W. Łukasińskiego. Złapany przez Niemców, wyszedł z kolumną ludnością cywilnej. Cudem uniknął egzekucji z rąk Ukraińców na ul. Chłodnej. W obozie przejściowym w Pruszkowie został zakwalifikowany jako „ciężko chory” i skierowany do szpitala w Milanówku. Podczas przejazdu uciekł i do końca okupacji ukrywał się u rodziny w Błędowie koło Grójca. Po wojnie kontynuował naukę na wydziale dyplomatyczno-konsularnym Akademii Nauk Politycznych Reymana (uczelnia prywatna), współpracował z redakcją czasopisma „Służba Zdrowia”. Następnie pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Żywności i Żywienia. Nadal fotografował amatorsko. Pasjonował się także motoryzacją i sportami motorowymi. Był jednym z twórców Sekcji Motorowej AZS Warszawa przy Politechnice Warszawskiej. Zmarł w roku 2010 w Warszawie.