Autor
Fotografia z okresu powojennego. Warszawa, Śródmieście Południowe. Figura św. Jana Nepomucena i zburzony kościół pw. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży. Widok w kierunku północnym.
nr inwentarzowy MPW-IN/4683
data wykonania 1947
autor zdjecia Karol Pęcherski
źródło MPW

Karol Pęcherski

Karol Pęcherski urodził się w 1885 roku w Wieluniu. Jego ojciec prowadził zakład fotograficzny, a sam Karol wstąpił do Cechu Fotografów w roku 1909. Od początku XX wieku jego fotografie pojawiały się w prasie. Autor, były legionista, często portretował marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykonywał też zdjęcia reporterskie i artystyczne. Jego wielkoformatowa fotografia, zatytułowana „Baby” wygrała konkurs fotograficzny w roku 1925. W roku 1923 ożenił się z Marią, w tym samym roku urodziła się ich jedyna córka Irena. Rodzinę fotografował często i z humorem. W roku 1926 Pęcherski otworzył zakład fotograficzny w Warszawie przy ul. Nowy Świat 57, a od 1930 prowadził laboratorium prac amatorskich i sklep fotograficzny przy ul. Mazowieckiej 2, podpisując się jako fotograf-modernista. W tym miejscu zastał go wybuch Powstania Warszawskiego. Do miasta wrócił już w lutym 1945 roku i rozpoczął pracę jako fotograf dokumentalista w Wydziale Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy, a potem w Urzędzie Konserwatora Zabytków. Pracował tam aż do śmierci, tworząc olbrzymią dokumentację stanu zachowania warszawskich budynków bezpośrednio po wojnie, przede wszystkim budowli zabytkowych. Zmarł w roku 1951 w Warszawie.