Autor
Fotografia z Polskiego Szpitala Wojskowego w saksońskim Zeithain. Grupa polskich jeńców na drodze wewnętrznej zwanej aleją Generała Sikorskiego
nr inwentarzowy MPW-IN/3813
data wykonania marzec 1945
autor zdjecia Czesław Gerwel „Orłoś”
źródło MPW

Czesław Gerwel „Orłoś”

Ppor.  Czesław Gerwel „Orłoś” urodził się 18 lipca 1909 w Baranowiczach, dziś na terenie Białorusi. Był absolwentem Gimnazjum Państwowego im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem. W 1939 ukończył Wydział Matematyczno-Przyrodniczy na Uniwersytecie Poznańskim. W maju 1940 wraz z żoną został wywieziony na roboty przymusowe do Martenshagen pod Stralsundem na Pomorzu Przednim. Zwolniony w grudniu 1940, przeniósł się z rodziną do Warszawy. Od 1941 pracował w Państwowym Zakładzie Higieny. W tym samym roku wstąpił do Armii Krajowej (AK). W konspiracji uczestniczył m.in. w produkcji i przemycie szczepionki na tyfus do oddziałów partyzanckich i warszawskiego getta. Od 1942 służył w Wydziale Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy Głównej AK, od 14 września 1943 jako mat podchorąży w Referacie Służby Zdrowia. W latach 1942-1944 studiował medycynę na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. W Powstaniu w Zgrupowaniu „Chrobry II” w Śródmieściu Północnym, prowadził pracownię bakteriologiczno- epidemiologiczną  i aptekę w szpitalu polowym przy ul. Wspólnej 27. Po kapitulacji Powstania wywieziony do Stalagu IV B w Zeithain, gdzie brał udział w tworzeniu i prowadzeniu Polskiego Szpitala Wojskowego jako młodszy ordynator. Po wyzwoleniu obozu studiował w Ośrodku Wyższych Studiów Polskich w Brukseli. W 1946 powrócił do Polski, zamieszkał w Poznaniu. W 1950 został doktorem nauk matematyczno-przyrodniczych, w 1961 profesorem nadzwyczajny. Z jego inicjatywy powstała w 1961 pierwsza w Polsce Klinika Chorób Pasożytniczych przy Akademii Medycznej w Poznaniu. Był autorem wielu publikacji z zakresu parazytologii.  Zmarł 12 września 1974 w Poznaniu.