Autor

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Podwórze kamienicy przy ulicy Długiej 11 widziane z okien kamienicy przy Długiej 9 (róg Kilińskiego 5). Grupa ludzi odgruzowująca garaże, być może zniszczone w wyniku upadku odłamków po eksplozji niemieckiego nosiciela ładunków wybuchowych na ul. Kilińskiego.

nr inwentarzowy MPW-IN/3208
data wykonania 13/14 (?) sierpnia 1944
autor zdjecia Wiesław Chrzanowski „Wiesław”
źródło MPW

Wiesław Chrzanowski „Wiesław”

Por. Wiesław Chrzanowski „Wiesław” urodził się 4 grudnia 1920 w Sosnowcu. Ukończył warszawskie Gimnazjum im. Joachima Lelewela oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie w stopniu podporucznika saperów. We wrześniu 1939 walczył w obronie Twierdzy Modlin. Od 1940 działał w konspiracji w Narodowej Organizacji Wojskowej, potem od 1943 w Armii Krajowej w batalionie NOW-AK „Antoni”, kompania „Aniela”. Prowadził szkolenia w konspiracyjnej Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty. Podczas okupacji studiował w dwuletniej Państwowej Wyższej Szkole Technicznej – okupacyjnej Politechnice Warszawskiej, równolegle realizując program przedwojennej Politechniki na tajnych kompletach. W Powstaniu Warszawskim pełnił obowiązki dowódcy 2 plutonu kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw” Zgrupowania „Róg” na Starym Mieście, a po przejściu kanałami w Śródmieściu Północnym. Po upadku Powstania przebywał w niewoli jenieckiej w obozach w Fallingbostel Stalag XI B, Bergen-Belsen Oflag XI B/Z, Grossborn Oflag II D, Sandbostel Stalag X B i Lubece Oflag X C. Do Polski wrócił w listopadzie 1947, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (TUM). Pracował dla hut śląskich w Chorzowie, w Zakładach Mechanicznych „Ursus”, prowadził wykłady na Politechnice Warszawskiej. Mieszkał w Warszawie. Zmarł w niedzielę wielkanocną 24 kwietnia 2011 roku.