Pseudonim:
"Ala"
Data urodzenia:
1929-09-16
Data śmierci:
2022-03-24
Funkcja:
kolporterka
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Władysław Franciszek - Łucja z domu Rądlewska
Dzieciństwo i wykształcenie do 1944 r. :
Jako małe dziecko uczęszczała do Przedszkola „Rodziny Wojskowej” przy ul. Czarnieckiego 49 na Żoliborzu, a następnie do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 64 im. A. Skarżyńskiego w Warszawie przy ul. Felińskiego. W czasie wojny uczyła się w szkole sióstr zmartwychwstanek na ul. Krasińskiego. Przed Powstaniem, w czerwcu 1944 roku ukończyła 6 klasę szkoły powszechnej.
Adres zamieszkania przed Powstaniem :
Warszawa, Al. Wojska Polskiego 8 m. 1
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Biuro Informacji i Propagandy - kolporterka „Nowin Żoliborskich” - Plac Inwalidów 10
Szlak bojowy:
Żoliborz
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Siostra Izabela Baruch, po wojnie Krzyżańska w czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką w zgrupowaniu "Żmija" w plutonie 257.
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną – drogą przez obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121), Milanówek do wsi Wygnanka. Po przesunięciu się frontu zatrzymała się w Łodzi, gdzie ukończyła gimnazjum.
Losy po wojnie:
W 1948 roku powróciła wraz z matką do zrujnowanego domu na Żoliborzu. W Warszawie ukończyła Technikum Odzieżowe na ul. Górnośląskiej.
Nazwisko po mężu :
Anna Romanowska
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), Kw. 218, rząd 4, grób 6
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Ojciec Anny i Izabeli podczas Powstania Warszawskiego był na Starym Mieście. Według relacji starszej córki na Starówce spotkał bratanka, razem z którym w dniu 28 sierpnia 1944 roku zszedł do kanału, chcą przejść trasą kanałową na Żoliborz. Dalsze losy pozostają nieznane, najprawdopodobniej poległ w kanałach podczas przeprawy, ciała jednak nie odnaleziono. W 1947 roku uznany przez Sąd Grodzki w Warszawie za zmarłego, na wniosek żony, Łucji Baruch z Rądlewskich [źródło: Obwieszczenia Publiczne dodatek do dziennika urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 2 15.01.1948 s. 5; Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK tu ur. 25.01.1894 s. Piotra; Archiwum Historii Mówionej - relacja Izabeli Baruch-Krzyżańskiej]
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, ankieta uczestnika Powstania Warszawskiego, informacje i zdjęcia z archiwum rodzinnego p. Anny Romanowskiej z domu Baruch. Informację o śmierci zgłosił do Działu Kombatanta syn p. Anny
Publikacje :
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö / red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. "Bellona”, Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2002 - tu błędnie jako Alina Baruch
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Anna Baruchówna "Ala" - fotografia wykonana przed Powstaniem, latem 1944 roku. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła  p. Anna Romanowskiej z domu Baruch ps. "Ala"

Anna Baruchówna "Ala" - fotografia wykonana przed Powstaniem, latem 1944 roku. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła p. Anna Romanowskiej z domu Baruch ps. "Ala"

Rewers zdjęcia z opisem. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła  p. Anna Romanowskiej z domu Baruch ps. "Ala"

Rewers zdjęcia z opisem. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła p. Anna Romanowskiej z domu Baruch ps. "Ala"

Anna Baruch - zdjęcie wykonane w 1945 roku. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła  p. Anna Romanowskiej z domu Baruch ps. "Ala"

Anna Baruch - zdjęcie wykonane w 1945 roku. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła p. Anna Romanowskiej z domu Baruch ps. "Ala"

Nasz newsletter