Anna Baruch-Romanowska

Archiwum Historii Mówionej

Nazywam się Anna Baruch-Romanowska, urodzona w 1929 roku. Czas 1939 roku, jak i Powstanie, spędziłam na Żoliborzu.

 • Pamięta pani wybuch II wojny światowej?


Pamiętam, jak z koleżankami, kolegami patrzyliśmy w niebo. Były śliczne samolociki, większe i mniejsze. Bardzo dobrze to pamiętam, ale samego wybuchu, jako takiego, nie pamiętam.

 • Pani chodziła do szkoły powszechnej?


Tak.

 • Gdzie pani chodziła?


Chodziłam do przedszkola na ulicy Czarnieckiego, do „Rodziny Wojskowej” i chyba pierwszą klasę tam chodziłam, ze spóźnieniem ze względu na operację. Potem chodziłam do szkoły publicznej 64 na ulicy Felińskiego.

 • A w 1939 roku?


W 1939 roku tam chodziłam, z tym że później został budynek zajęty przez wojsko na szpital, bo rozpoczęła się wojna bolszewicko-niemiecka. Szkoła była przekazana na szpital, odebrana. Naszą czwartą klasę… Do malutkiego domku wstawiono nam ławki. Nie pamiętam, jak odbywały się lekcje. Piątą i szóstą klasę, do Powstania, chodziłam do sióstr zmartwychwstanek na ulicę Krasińskiego. Szóstą klasę skończyłam przed Powstaniem, w 1944 roku w czerwcu.

 • Pamięta pani atmosferę w swoim domu rodzinnym przed wybuchem wojny? Czy coś się mówiło na temat wojny, patriotycznych postaw?


Miałam niecałe dziesięć lat. Wydawało mi się, że rodzice coś szepczą między sobą, mówią. Był niepokój na pewno, ale nic więcej nie pamiętam.

 • Zmieniły się warunki materialne w pani rodzinie w porównaniu z czasami przed wojną?


W czasie okupacji głodu nie doznałam. Ojciec był bardzo zapobiegliwy, potrafił zorganizować jakoś nasze życie. Nawet bym powiedziała, że może pomagał jeszcze tym, którzy są w trudniejszych warunkach.

 • Czy ktoś z pani otoczenia należał do konspiracji?


Na pewno. To znaczy dowiedziałam się o tym dopiero po wojnie, po Powstaniu. Naturalnie, że tak. Moja siostra była w AK, w „Żywicielu”, jako sanitariuszka. Brat cioteczny tutaj mieszkający… Moi wujostwo, którzy mieszkali w Łodzi, w 1939 roku zostali wysiedleni. Przyszli do nas, zresztą nawet mieszkali w naszym mieszkaniu. Brat cioteczny był zaangażowany, ale to wszystko później się okazało. Jeszcze młody człowiek, który tutaj mieszkał, syn kapitana, który zginął w Katyniu, też był. Razem działali. Całe koleżeństwo, które się koło nas kręciło, to wszyscy chyba byli. Z tym że o tym nikt nic nie mówił. Owszem, może byłam wykorzystywana nieświadomie. Nie wiedziałam o tym. Koledzy siostry, którzy przychodzili na spotkania, to mówili: „Ania, odprowadź Zdziśka”, a to odprowadź kogoś innego. I jak tak do tego przystanku, taka dziewczyneczka, odprowadzałam, rozmawiając mile. Nic poza tym. Czternaście lat miałam, jak się Powstanie zaczęło.

 • Czy wojenne dzieciństwo było uboższe w wydarzenia, w radości?


W wydarzenia na pewno. W zasadzie nie wiem, jak wyglądało Śródmieście. Całą okupację spędziłam na Żoliborzu.

 • Czy tu było spokojnie, bezpiecznie?


Mnie się wydaje, jak jestem w stanie sobie przypomnieć, że owszem, była kiedyś rewizja u nas. Późno wieczorem przyszli. Wiem nawet, że nawet siostra miała krwotok z nosa i jak dzwonek był w czasie godziny policyjnej, krwotok się zatrzymał. Nic, tylko przyszli, sprawdzili. Taki grubaśny pan major, generał… Nie wiem, kto tam był, nie znam się na tym. Jak wyszli, to siostrze krwotok z nosa wrócił, tak że nerwy zahamowały. Na ulicy może budy jeździły, ale nieświadoma byłam, co się dzieje. Owszem, żołnierze na pewno chodzili. Nie pamiętam tego.

 • Pani nie czuła się zagrożona?


Nie czułam się. Były wakacje, tośmy w ogródku się bawili, polewaliśmy się wężem. Wakacje były na miejscu, w domu.

 • W szkołach podstawowych nie było historii, polskiego. Czy pani się gdzieś tego uczyła?


Tak jak mówiłam, piątą, szóstą klasę chodziłam do sióstr zmartwychwstanek na ulicę Krasińskiego. Siostry nas uczyły geografii, polskiego, historii. Z tym że historia i geografia były na przysposobionym strychu. Bez mapy było, tylko na niby określano. Jak chodzi o język polski, matematykę, te przedmioty, to miałyśmy tabliczki z rysikiem. Pisało się na tych tabliczkach. Były klasówki, to na tych tabliczkach, potem siostry zbierały.

 • Nie było zeszytów?


Zeszyty nie, bo to była jak gdyby szkoła przysposobienia dla dziewcząt. Robótki ręczne były, myśmy szyły, haftowały, a siostra nam wykładała język polski, załóżmy.

 • To było nielegalne?


Nielegalne nauczanie było w klasztorze. To przed wojną również była szkoła zakonnic, do tej szkoły powszechnej mój mąż chodził. To była szkoła powszechna sióstr zmartwychwstanek.

 • Pamięta pani lipiec 1944 roku? Czy pani zauważyła, że coś się dzieje?


Sam dzień wybuchu Powstania?

 • Nie, przed Powstaniem. Czy pani widziała na przykład Niemców, którzy się wycofywali?


Nie, nie pamiętam. Raczej jestem domatorką i byłam domatorką, tak że mój zasięg wychodzenia poza dom, to do sąsiedztwa. Koleżankę miałam po drugiej stronie ulicy, później na Czarnieckiego. To jest wszystko blisko. Jeszcze trochę dolny Żoliborz. Reszta, to w ogóle tam nie chodziłam.

 • Zapamiętała pani szczególnie dzień wybuchu Powstania?


W dzień Powstania Warszawskiego, to tylko pamiętam… Nie wiem, kiedy ojciec wyszedł, nie pamiętam, kiedy siostra wyszła na zgrupowanie. Pamiętam panią, która tu mieszkała, panią Anielę Janochową. Odprowadziła syna na punkt zborny na Stare Miasto bodajże czy na Wolę, też tego nie pamiętam. Przeszła jeszcze przez Dworzec Gdański, wróciła. Pamiętam ją, strasznie przerażone oczy miała. Zresztą jej syn, Władek, w pierwszym czy drugim dniu Powstania zginął na Woli.

 • A następne dni? Czy w Cytadeli byli żołnierze?


W Cytadeli na ulicy Generała Zajączka 7 (to jest inny numer w tej chwili) drzewa były niziutkie, był podobno snajper. Tak brat go określił. On wrócił, kanałami przeszedł na Żoliborz po upadku Starego Miasta. Ci, którzy ocaleli, niewielka grupa, z Woli przeszli później na Stare Miasto. Przeszedł kanałami, jak przechodził przez nasze podwórko, ogródek, strzelili do niego. Dostał rykoszetem. Ten pocisk był u nas w domu bardzo wiele lat, ale nie wiem, co się z nim stało. Tak że były trudności z przejściem, w czasie Powstania aleja Wojska… I z Cytadeli chyba strzelali, i z Zajączka. Wszędzie były barykady zrobione.

 • Kiedy pani zobaczyła pierwszych Powstańców? Czy w ogóle pani ich widziała?


Ponieważ pracowałam w gazecie „Nowiny Żoliborskie”, a mieściły się w hotelu na placu Inwalidów 10 (to był hotel oficerski, tak się to nazywało u nas), to przechodziłam. W naszym ogródku była zburzona część muru, tamtędy żeśmy przechodzili bokiem, potem Śmiałą, Mierosławskiego za domami, przez Czarnieckiego człowiek przeskakiwał i do hotelu się wchodziło poprzez barykady. Żołnierze z opaskami AK naturalnie byli.

 • Jak to się stało, że pani zaczęła pracować, pomagać w „Nowinach Żoliborskich”?

 

Pani Aniela Janochowa, o której mówiłam, mieszkała z nami już przed wojną. Jej mąż był kapitanem, został powołany do wojska. Zginął w Katyniu, co było wiadomo już wcześniej, bo był nawet na listach zabitych ludzi, rozstrzelanych, w gazetach warszawskich. Ona, jako maszynistka, znała chyba państwa Dunin-Wąsowiczów. Powiedziała, że bardzo dobrze pisze na maszynie. Pisała na maszynie na matrycach, to jest tekturka i cieniusieńka błona. Ona pisała to, co redaktorzy dostarczali z nasłuchów przez radio, z Wolnej Europy czy BBC. Nie umiem powiedzieć kto, ale byli dziennikarze, którzy donosili, przychodzili. Pan Dunin-Wąsowicz to redagował i albo dyktowano jej, albo przepisywała. Później na kopiarce nasmarowałam to i czy łączyłam, czy rozklejałam, różnie. Bardzo to były delikatne rzeczy, cieniutkie, a ponieważ były i ze wszystkim, chodziło o to, żeby jak najwięcej odbitek zrobić z jednej matrycy.

 • Kiedy pani zaczęła pracować?


W pierwszych dniach, może trochę później, nie pamiętam. W każdym razie dosyć długo, dopóki hotel nie został całkowicie ostrzelany. Wiem, że wtedy przeniesiono się na inną ulicę, na ulicę Czarnieckiego może, dokładnie nie pamiętam.

 • Rodzice nie mieli nic przeciwko temu, że pani pracuje?


Ojca nie było, bo ojciec wyszedł 1 sierpnia i już nie wrócił do domu. Owszem, z Pragi przeszedł jeszcze przez Wisłę i utknął na Starym Mieście. Na Starym Mieście spotkał się z moim bratem ciotecznym i razem weszli do kanału. Z tym że brat, jako że szczupły chłopaczek, młody, przy siostrach zmartwychwstankach jakoś go wyciągnęli. Róg Krasińskiego i Stołecznej, tam go wyciągnęli. A ojciec mój… Zresztą jest bardzo dokładny opis. On już nie żyje w tej chwili, ale był wywiad z nim, jakie to przejście kanałami było. Dokładnie nie pamiętam, bo on wersje tego przejścia zmieniał, chyba w zależności od tego, komu to mówił.

 • Pani wtedy była w domu z mamą?


Tak, była mama, siostra już była ranna.

 • Ta, która była sanitariuszką?


Ta, co była sanitariuszką, była ranna. Przyszła do domu, to było koło 15 września może.

 • Mama w takich warunkach pozwoliła pani pracować?


Pozwoliła mi, ponieważ panią Anielę bardzo dobrze znała, wiedziała, że nie naraża mnie na niebezpieczeństwo. Pozwoliła mi chodzić.

 • Pani wtedy czuła, że pani bierze udział w Powstaniu?


Nie, po prostu lubiłam pracować widocznie, dla mnie to była pomoc. Zresztą razem z panią Anielą roznosiłam jeszcze gazety do dziennikarzy, do szpitala. Jest gdzieś opisane nawet moje wyjście z panią Anielą na ulicę Krasińskiego, do szpitala.

Przed naszymi domami były działki z jarzynami. Przede wszystkim pietruszka podobno była potrzebna, bo jakieś napary się robiło dla rannych, pietruszka jest pobudzająca oddawanie moczu. Nie umiem powiedzieć, nie pamiętam, może też byłam na tych działkach. Bliziutko są działki.

Wykopane jarzyny i jeszcze te gazetki zanosiłyśmy na plac Wilsona, na ulicę Krasińskiego. Wtedy pierwszy raz o „szafie”, która stała na Dworcu Gdańskim… To było dla mnie największe wrażenie, jeszcze dzisiaj to widzę. Byłyśmy w szpitalu, przekazałyśmy nasze gazety, wszystkie jarzyny, które były potrzebne. Jeszcze po drodze spotkałyśmy mamę jednego z moich kolegów, który również zginął na Woli, Dobek Szamejt. Wracając parkiem przy Mickiewicza, słyszymy, że „szafę”, jak tak się ładnie nazywa, nakręcają. Przykucnęłyśmy. Widzimy, jak nad nami nisko pociski lecą, wielkie, olbrzymie pociski lecą. Wpadają na ulicę Krasińskiego, tam gdzie jest szpital, obecnie jest kino, bliżej Wisły. Huk, wybuch. Później koło nas takie syczące kawałki lecą. Myśmy się razem skuliły bliziutko siebie, przykucnęłyśmy do ziemi, tylko słuchałyśmy, gdzie ten pocisk. Szczęśliwie żaden nas nie raził, ale to był bardzo silny dla mnie moment, przerażający. Nie umiem powiedzieć, kiedy to było, ale to było chyba już we wrześniu.

 • Do kiedy pani pracowała w „Nowinach”?


Pracowałam cały sierpień, może do któregoś września. „Nowiny” później, tak jak mówiłam, zostały przeniesione. Nie pamiętam, bo w tym drugim [miejscu] już nie byłam. Nie pamiętam, jaki to był termin, ale to było jeszcze trochę przed naszym wyrzuceniem, poddaniem się Żoliborza. A to był chyba 28 września.

 • Pamięta pani nazwiska dziennikarzy, do których pani nosiła gazetki?


Raczej się nosiło do mieszkańców, znanych osób, starszych może, do szpitala.

Był duży punkt na Czarnieckiego, była szkoła. W tej chwili jest szkoła dla dzieci niepełnosprawnych, ale przedtem była szkoła „Rodziny Wojskowej”, tak to się nazywało.

 • Co w tej szkole było?


W tej szkole był chyba też szpital i była chyba główna jadłodajnia z darów, które ludzie donosili. Była stołówka dla ludzi czy dla żołnierzy może.

 • Jaka była atmosfera? Co ludzie mówili, jak się odnosili do Powstania, do Powstańców?


Nie umiem powiedzieć, nie pamiętam. Jedno tylko jeszcze mogę powiedzieć. Tak jak mówiłam, przechodziło się przez mur, był wyburzony. Pod nami jest tunel, który był zbudowany za czasów Cytadeli, za czasów carskich. Tam był strumień w podziemiach. To jest co najmniej pięć metrów pod ziemią. Zresztą, jak się na stoki Cytadeli wyjdzie, są takie miejsca, w których widać, że można było wejść. Teraz chyba są zamurowane, nawet nie wiem, bo nie schodzę na dół. Była stamtąd ciągnięta woda.

 • Z tej rury?


Na dole była pompa, ktoś ruszał, a na górze były założone rury. Wzdłuż muru była rura, a na tyłach naszego ogródka był kran i tam ludzie czerpali wodę. Z tym że ktoś na dole pompował. Pod koniec w ogóle Powstania chyba, też już tego nie pamiętam dokładnie, ale ci ludzie, którzy mieli zburzone domy albo byli zagrożeni, to chowali się do tego tunelu, tam było bardzo dużo osób z Żoliborza.

 • Wchodziło się przez mieszkanie?


Nie, były zrobione schody. Mój ojciec zrobił schody.

 • Jeszcze przed Powstaniem?


Tak, w czasie okupacji. Bo było wiadomo, że dom stoi na tunelu.

 • Czy pani pamięta życie codzienne? Woda była, tak?


Wodociągów jako takich już nie było, woda była z tej podziemnej rzeczki. Dużo jest tu podziemnych rzeczek podobno. Na Śmiałej podobno również jest, nawet podobno jest napis.

 • Nie było kłopotów z umyciem się?


Na pewno były kłopoty, ale do picia woda na pewno była.

 • Jak wyglądało żywienie się w czasie Powstania? Miała pani jedzenie?


Pamiętam, że w momencie, kiedy nas wyrzucano… Ci żołnierze to chyba nie byli „ukraińcy”, raczej bym powiedziała spokojni żołnierze. Może to nawet austriackie wojska były, bo zdaje się wtedy byli również mobilizowani żołnierze z Austrii. W momencie kiedy nas stąd wyrzucano, w naszym piekarniku został chleb, który się piekł. Na pewno wszyscy wiedzą o tym, że tutaj było dwóch czy trzech młodych żołnierzy. Nie znam nazwisk, ale to gdzieś w książkach jest. Wiadomo, że w tym naszym lochu (który przechodzi aż pod plac Inwalidów, jeszcze gdzieś dalej, nie umiem powiedzieć, jak daleko sięga) ukrywali się do czasów wyzwolenia młodzi ludzie. Podobno żywili się. Ale znam to tylko z opowiadań mojego brata ciotecznego Olgierda, który (ponieważ był zaangażowany) czytał więcej. Mnie jako dziewczyny, kobiety, nie interesowały te rzeczy tak bardzo.

 • Czy miała pani poczucie zagrożenia?


Naturalnie, że był strach. Poza tym ojca, który był bardzo opiekuńczy. Było wiadomo, że jak ojciec jest, to nam się nic nie może stać. Tak że niepokój był i groza.

 • Były jakieś szczególne ataki militarne, bombardowania w tych okolicach?


Nasz dom, owszem, był uderzony szrapnelem. Sąsiedzi chyba z prawej i z lewej, vis-à-vis

 • Pani spała w swoim łóżku czy w piwnicy?


Bardzo wiele dni, może tygodni, spaliśmy na dole, w tunelu. Tam była pieczarkarnia, którą założył mój ojciec. Pieczarki zostały, na półkach rosły na dole i na górze. Nie wiem, co się z tym wszystkim stało. W każdym razie mieszkańcy, którzy tu przyszli, to nie wiem, czy to rozebrali, czy to było już rozebrane. Nie umiem powiedzieć. Wiem, że z tego lochu żeśmy wychodziliśmy też do domu.

 • Czytała pani swoją gazetkę, którą pani odbijała?


Nie czytałam.

 • Do domu pani ją przynosiła?


Tak. Na pewno, mama, siostra… Jeszcze tu była ciocia, siostra rodzona mojej mamy, była jeszcze druga siostra, która była z Łodzi i jej mąż, nasz wujek. Tak że były osoby, które były ciekawe, co się dzieje, co piszą w „Nowinach Żoliborskich”.

 • Pani się zetknęła z pisemkiem dla dzieci „Nutka”, które było wydawane na Żoliborzu?


Nie, nie widziałam. Owszem, słyszałam o tym, ale to już dużo później, teraz, w czasach spokoju.

 • W czasie wojny nie?


W czasie wojny nie.

 • Czy pani i pani rodzina braliście udział w jakichś uroczystościach religijnych? Słyszała pani, że coś się odbywało?


O religijnych żadnych nie wiem. Owszem, chodziło się do dużego kościoła, młodzież chodziła do dużego kościoła.

 • W czasie Powstania?


Nie, w czasie Powstania nie, w czasie okupacji. Owszem, przychodził do nas ksiądz Trószyński.

 • W czasie Powstania?


W czasie Powstania. Siostry narzeczony zginął na Marymoncie. Ksiądz Trószyński był na pogrzebie. Został pochowany u nas w ogródku, Józef Barski. Ksiądz Trószyński był jako kapelan AK – i „Żywiciela”, i „Żmii”, w której była moja siostra.

 • Brała pani udział w tym pogrzebie?


Wiem, że był pochowany. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to był normalny pogrzeb. Chyba było wszystko bardzo krótko, ale był ksiądz. Zresztą znaliśmy księdza Trószyńskiego. Nasza sąsiadka, która mieszkała przy alei Wojska Polskiego 2, była sanitariuszką. Pracowała w szpitalu, do którego trafił narzeczony mojej siostry, Józef Barski. A księdza Trószyńskiego znała z czasów okupacji pani Helena. Ksiądz Trószyński na pewno był. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jak to było.

 • Miała pani bliski kontakt z Niemcami? Czy przez okres Powstania pani ich widziała, czy przychodzili oprócz momentu, kiedy wypędzali?


Raz przyszli po godzinie policyjnej.

 • To było w czasie okupacji.


W czasie okupacji.

 • A w Powstanie?


W czasie Powstania nie widziałam ani jednego. Tylko wtedy, co przyszli po nas, co nas wyprowadzili przez Cytadelę. Później chyba ulicą Wolską do kościoła, o ile dobrze pamiętam. W kościele wolskim nocowały tylko kobiety. Mój brat cioteczny i wuj, chyba wcześniej wyszli, ale nie wiem, kiedy. Albo ich rozdzielili gdzieś, też tego dokładnie nie wiem. Wiem, że nie szli z nami. Z nami prócz mojej mamy i siostry była jedna ciocia, druga ciocia, wszystko siostry mojej mamy, pani Aniela, babcia. Najbliższe osoby, które wyszły z tego domu. Nie licząc wszystkich sąsiadów, z których nie pamiętam, kto był.

 • Zapamiętała pani dzień kapitulacji, koniec Powstania?


Nie, nie pamiętam.

 • Jakie panowały nastroje wśród dorosłych, którzy panią wtedy otaczali?


Nie pamiętam. Wiem tylko, że w momencie kiedy widocznie jakiś czas nam dano na przygotowanie się do opuszczenia domu, mama ubrała mnie w zimowe palto i w buty zimowe, sweter. To zimowe palto bardzo dobrze pamiętam. Nie wyrzucono nas tak: „Wychodźcie”. Przyszli, widocznie jakiś czas dali, ale naprawdę nie pamiętam. Chyba po południu przyszli, bo stąd na Wolę żeśmy doszły i ciemna noc była. W kościele żeśmy nocowały.

 • Jakie warunki były w kościele?


Ciemna noc, wszyscy skurczeni siedzieli i czekali, co dalej. Nikt z nikim nie rozmawiał chyba.

 • Jakieś strzały były?


Nie przypominam sobie nic z tego.

 • Jak Niemcy, którzy eskortowali, się zachowywali?


Ci, którzy nas eskortowali, zachowywali się bardzo przyzwoicie. Nikogo nie szarpali, nie poobijali. Szliśmy spokojnie do kościoła. Następnego dnia (czy tam już byli mężczyźni, tego nie pamiętam) na Dworzec Zachodni nas popędzono i towarowymi pociągami do Pruszkowa.

 • Zapamiętała pani tylko tych Niemców, którzy przyszli? Nie spotkała się pani z „ukraińcami”, z inną nacją?


Nie. Tak, jak mówiłam, nie byli okrutni, tacy co: Schnell, schnel! Tego sobie nie przypominam. Byli spokojni, dlatego mówię, że może to były austriackie wojska. Nie wiem, nie znam się na wojsku.

 • Jak pani zapamiętała obóz w Pruszkowie?


Do Pruszkowa też po południu żeśmy wagonami przyjechali. W momencie kiedy wysiadałyśmy z tych wagonów, przed bramą było bardzo dużo osób. Można było dawać kartki ze znajomymi, którzy w tych okolicach gdzieś mieszkali.

 • Komu te kartki można było dać?


Komukolwiek. Z imieniem, nazwiskiem, że się wchodzi do obozu w Pruszkowie.

 • Tam stali ludzie?


Stali. W momencie kiedy się wysiadało, była z żerdzi czy z czegoś brama. Stali za tą bramą i się dawało kartki.

 • Nie strzelali, nie krzyczeli?


Nie. Ciocia dała kartkę. Nie wiem, skąd wiedziała, że tam jest jej kuzynka czy siostrzenica. Ktoś był, kto był siostrą PCK. To była siostrzenica, jakaś dalsza może. Osoba, która dostała tę kartkę, dała znać tejże właśnie siostrzenicy. Ona pracowała w Pruszkowie i nas w Pruszkowie odszukała, tam gdzie wagony reperują, w tych podziemiach. Noc spędziłyśmy w halach remontowych, takie tunele, w których pod wagon się wchodzi. Tam żeśmy siedziały. Później ta siostrzenica nas wyszukała i przeniosła nas do izby chorych, do innego pomieszczenia.

 • Coś pani jadła, coś pani miała do picia?


Nic nie pamiętam ani o jedzeniu, ani o piciu.

 • Czy przechodziła pani przez selekcje niemiecką?


Przez selekcję niemiecką przechodziłam w momencie, kiedy byłyśmy już w oddziale, gdzie była tak zwana izba chorych. Moja ciocia zdjęła pierścionek. Pani Aniela, która z nami szła, w momencie kiedy nas wyrzucano, złapała nakrycie na tapczan, wsadziła butelkę szampana i z tym na plecach przeszła. Dostał to główny Niemiec, lekarz. Siostrzenica z PCK stała przy nim. Każda z nas miała jakieś dolegliwości. Babcia była stara. Siostra była młoda, ale była chora, krótko przed Powstaniem miała operację. Miała jeszcze oświadczenie, że ma małe dziecko. Dowiedziałam się o tym dopiero dużo później, dobrze po wyzwoleniu w 1945 roku: że miała takie zaświadczenie, że ma dziecko, mimo że go nie miała. Lekarz powiedział: „Wszystkie zwolnić”. Wzięłyśmy to, co miałyśmy przy sobie, i wyszłyśmy z obozu. Przeszłyśmy na drogę, otworzyli nam szlaban, żeśmy wyszły. Do Milanówka żeśmy pojechały, bo wiadomo było (nie wiem skąd, ktoś wiedział), że jakaś część rodziny jest w Milanówku. Do Milanówka żeśmy dowędrowały.

 • Jakie pani ma najgorsze wspomnienie z Powstania?


Chyba największym moim przeżyciem grozy, niebezpieczeństwa, było spotkanie z „szafą”. Na pewno było dużo momentów trwogi, ale w tej chwili już to się wszystko zaciera. To jest tak dawno! Między czternaście lat a osiemdziesiąt dwa – to jest już nie do odtworzenia.

 • Kiedy pani wróciła do Warszawy?


W 1948 roku, w czerwcu.

 • Gdzie pani była poza Warszawą?

 

W Milanówka, okazuje się, że była córka mojej cioci z mężem i dzieckiem. Jej mąż Kazimierz był bardzo energiczny i wyśmienity organizator. Powiedział: „Z Milanówka się wycofujemy, jedziemy na wieś”. Pojechaliśmy. Między Mszczonowem a Grójcem trzy kwatery u chłopów nam wynajął. Wieś Wygnanka – tak ładnie się nazywała. U kowala mieszkałyśmy jakiś czas. Potem przeniosłyśmy się do bogatszego gospodarza, który bardzo nas nie lubił. Warszawianki to była straszna rzecz. Ponieważ była babcia z nami, to [mówił]: „Ta stara to na pewno umrze”. Wykorzystał… Może siostra się nie dała, ale ja snopki przerzucałam, chociaż to była już jesień. Siano czy nie wiem co zbierali z pól. W każdym razie w stodole z widłami przerzucałam snopki. Tam też krótko żeśmy mieszkały.
Później [przenieśliśmy się] do jakiejś wsi, ale nie pamiętam, jak się nazywała. To byli chyba partyzanci. Tam było dużo młodych ludzi, w ostatniej naszej [kwaterze], gdzieśmy się zatrzymały. Było dużo chłopców i dziewcząt, którzy chyba byli w partyzantce. Otrzymałyśmy nieduży pokoik i dostawałyśmy kartofle, a drewno… Gospodarz zawsze mówił: „Musisz sobie sama rąbać drewno”. Dał mi siekierę, pokazał, jak się rąbie wielkie szczapy. Ponieważ widocznie byłam krzepka dziewczyna, to jakoś się nauczyłam i rąbałam. „Kozę” mieliśmy malutką, ale chleba nie było. W mojej pamięci zapisało się bardzo głęboko, że kartofle miałyśmy, pod różnymi postaciami jadłyśmy, a chleb… Tylko kawałeczek chleba zawsze był na stole, ale nikt go nie ruszył. Nie było chleba, to pamiętam bardzo dobrze. Do dzisiejszego dnia cenię chleb, nie wiem, co to znaczy chleb wyrzucić, tak jak w tej chwili: podobno chleb w śmietniku się znajduje. O ile jest stary, nie do zjedzenia, to są ptaki. Jeszcze babcia mnie nauczyła, że nie wolno chleba kłaść jak gdyby do góry nogami, tylko musi leżeć tak, jak się piecze. To pamiętam od dziecka.

 • Czy pani zapamiętała dzień wyzwolenia Warszawy? Czy coś się mówiło w pani otoczeniu?


Na wsi?

 • Tak. Czy doszły informacje, że Rosjanie wyzwolili Warszawy?


Gospodarze, u których mieszkaliśmy (nie pamiętam niestety, jak się nazywa ta wieś) byli dla nas bardzo przychylni. Wpadli jacyś partyzanci, czy to żołnierze już byli ruscy, tego nie pamiętam. Gospodyni, która otworzyła im drzwi, bo łomotali, powiedziała: „Tu warszawianki mieszkają, nie macie co wchodzić”. Ale oni weszli, poświecili. Trzy prycze były zrobione, babcia leżała sama, jedna z nas spała z mamą, jedna z ciotką w tym momencie. Myśmy pod kołdry powskakiwały, a stara ciocia i mama na wierzchu były. Jeden taki był… Może nie zdawałam sobie z tego sprawy, co mnie może czekać, ale moja siostra, mama, ciotka na pewno wiedziały. To gospodarstwo było na lekkim wzniesieniu, a poniżej parę kilometrów, za polami, łąkami była widoczna szosa. Widziałam wojskowe transporty samochodów, armat, wszystko zielone się posuwało.

 

 • Już było wiadomo, że to Rosjanie?


Było wiadomo, że coś się dzieje. Był mróz wtedy.

 • Kiedy się pani dowiedziała o tym, czy dom stoi, czy nie?


Kazimierz z moim bratem ciotecznym, Olgierdem, też byli w Wygnance, na w tych terenach. Byli w Warszawie jeszcze w 1944 roku. Otrzymali jakąś przepustkę i byli u nas. Dużo dokumentów, które mamy, było na podwórku.

 • Wyrzuconych?


Na naszym podwórku były, na klatce schodowej, w piwnicy. Biurko moich rodziców, biblioteka – były powysuwane szuflady, wysypana zawartość, a serwisy, wszystkie rzeczy, które były cenne dla nich… Dokumenty nie były cenne. Mam sporo swoich zdjęć z domowych uroczystości czy koleżeńskich, jak to teraz się robi nagminnie, każde spotkanie jest obfotografowane ze wszystkich stron. Wtedy rzadko się robiło, ale jednak się robiło.

 • To się zachowało?


To się zachowało. Zniszczone są, ale są. To było jeszcze w 1944 roku. W 1945 roku, w styczniu moja siostra, ciocia Stefa i Kazik byli w Warszawie już po wyzwoleniu. Już nie było mostów, oni po lodzie przechodzili. Siostra też miała wywiad z państwem, ona to dokładnie wszystko powiedziała. Ja to tylko z opowiadań znam.

 • Proszę nam powiedzieć o talizmanie.


Ten pierścionek miałam na ręku. Nie pamiętam, od kogo dostałam, ale go nosiłam długo, bo włosie całkowicie się wykruszyło. Czarną niteczką sobie obszywałam, żeby go mieć, bo inaczej by się rozsypał.

 • To był pierścionek z włosia?


Z włosia. Dopiero później się dowiedziałam, że to robili więźniowie, szczotkarze bodajże. Takie pierścionki były w czasie okupacji.

 • Pani nie pamięta, kiedy i skąd to dostała?


Nie pamiętam, kiedy dostałam i od kogo, ale go miałam na palcu, bo gdybym go nie miała palcu, to bym go nie miała przy sobie.

 • Wychodziła pani z Powstania z pierścionkiem?


Z tym pierścionkiem, musiałam go mieć przy sobie.

 • Wrócę do pytania, kiedy pani wróciła do Warszawy.


Z Wygnanki, mówiąc ogólnie, przyjechaliśmy do Łodzi. W Łodzi moi wujostwo (którzy zostali ewakuowani z Łodzi, przyszli do Warszawy) zostawili mieszkanie. Myśmy do mieszkania ich znajomych, którzy wiadomo, że zginęli w czasie Powstania, żeśmy się zameldowały. To było przepiękne mieszkanie, sześć pokoi, dwie łazienki, tak że olśnienie: woda, łazienka. Tam żeśmy się zatrzymały. Tam chodziłam do szkoły trzy lata. Po trzech latach wróciłyśmy z mamą do Warszawy. Źle wspominam Łódź. Było bardzo dobrze, ale niemniej za wszelką cenę chciałam wrócić do Warszawy, do domu. A tutaj nie było gdzie mieszkać, bo w każdym pokoju mieszkała rodzina, a w piwnicy mieszkał koń.

 • To było państwa mieszkanie?


To był dom naszego ojca.

 • Mieszkali ludzie i nie można było zamieszkać?


Nie było ani jednego pomieszczenia wolnego. Wreszcie, jak się koń wyprowadził, do piwnicy żeśmy się z mamą przeniosły. Góra, poddasze było zniszczone, nie było dachu. W czasie, jak byłyśmy w Łodzi, mama wzięła pożyczkę, dach ktoś robił. Jak zrobił, tak zrobił, bo się lało, ale w każdym razie był dach przykryty papą. Nie było to zamieszkałe, bo ani okien, ani niczego nie było, łącznie z oknami wszystko spadło. Nie wiem, w jaki sposób, ale może Niemcy rozbierali, może żołnierze, bo sąsiedzki dom miał dach prawie niezniszczony.

 • Panie zamieszkały na tym strychu?


Nie, myśmy mieszkały w piwnicy co najmniej pół roku, jak nie więcej. Na górze był przeprowadzany remont. Myśmy w czerwcu przyjechały, w 1948, a może pod koniec 1948, w grudniu przeniosłyśmy się z mamą na drugie pięterko, a wszystkie mieszkania, parter i pierwsze piętro, były zamieszkałe.


Warszawa, 25 sierpnia 2011 roku
Rozmowę prowadziła Małgorzata Rafalska-Dubek

Anna Baruch-Romanowska Stopień: cywil, pomoc w drukarni Dzielnica: Żoliborz Zobacz biogram

Zobacz także

Nasz newsletter