Pseudonim:
"Ela"
Data urodzenia:
1925-06-06
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stanisław - Franciszka z domu Kozłowska
Wykształcenie do 1944 roku i udział w konspiracji :
Przed wojną uczęszczała do Szkoły Powszechnej na Pradze. W czasie wojny kontynuowała naukę w żeńskiej szkole handlowej w Warszawie. Tu także zetknęła się z konspiracją. Wraz z przyjaciółką dzięki koledze zostały wprowadzone do organizacji. Początkowo zajmowały się kolportażem "Biuletynu Informacyjnego", następnie przeszły szkolenie sanitarne i otrzymały skierowanie na praktykę do Szpitala Maltańskiego. W Szpitalu Maltańskim w Warszawskiej Resursie Kupieckiej [pałac Mniszchów, ul. Senatorska 40 - przyp. red.] przez sześć tygodni na przełomie 1943 i 1944 roku odbywały praktyki – dwa tygodnie na oddziale wewnętrznym, po dwa tygodnie na chirurgii i w ambulatorium lub w sali operacyjnej.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Jagielońska 31 m. 34
Miejsce koncentracji na godzinę W:
Punkt koncentracji macierzystego oddziału Barbary Pietrzak został wyznaczony na ul. Czerniakowskiej w dawnym ZUS-ie. Ponieważ jednak obie sanitariuszki przyszły na punkt o godz. 14, uzyskały zgodę dowódcy na udanie się na ul. Hożą do rodziny jednej z nich i szybki powrót na miejsce zbiórki. Niestety początek walk w Śródmieściu uniemożliwił ponowne dotarcie na Czerniakowską. Wobec tego zgłosiły się jako ochotniczki do punktu werbunkowego na ul. Marszałkowskiej, jednak odmówiono im przyjęcia, ponieważ nie posiadały żadnego ekwipunku sanitarnego, który pozostawiły 1 sierpnia na Czerniakowskiej. Dziewczęta postanowiły więc przejść po swoje apteczki na Czerniakowską 231 róg Rozbrat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie miał być ich oddział. Po powrocie do Śródmieścia zostały wcielone do plutonu "Kazika" w batalionie "Iwo", wraz z dwoma innymi sanitariuszkami przybyłymi z Ochoty, tworzyły czteroosobowy patrol sanitarny. Kwaterowały na ul. Skorupki 5, a następnie na ul. Nowogrodzkiej, prawdopodobnie pod nr 27.
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - bataliony "Iwo" - "Ostoja" - czata "Kazik"
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - osadzona w jenieckim obozie przejściowym w Fabryce Kabli w Ożarowie, skąd po kilku dniach została wraz z pozostałymi żołnierzami wywieziona krytymi wagonami towarowymi do obozów jenieckich w Niemczech. Po postoju w Kostrzynie i dezynfekcji, po dwóch dniach jeńcy dotarli do stacji Bremervörde. Z Bremervörde cały transport skierowany został pieszo do Stalagu X-B Sandbostel. Z Sandbostel Barbara Pietrzak została przeniesiona do Stalagu VI C Oberlangen. Wyzwolona 12 kwietnia 1945 roku przez żołnierzy gen. Maczka
Numer jeniecki:
224490
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu przebywała w Darmstadt w okupacyjnej strefie amerykańskiej Niemiec, gdzie było gimnazjum i liceum i dziewczęta mogły przygotowywać się do matury. Po maturze w lipcu 1946 roku powróciła do Polski.
Nazwisko po mężu:
Barbara Wojtanowicz-Włodymirska
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. Ilustracje: prezentowane w biogramie fotografie z lat młodości oraz spotkań kombatanckich pochodzą z archiwum rodzinnego p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej. W imieniu p. Barbary zdjęć użyczył syn. Skany wykonano w Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu 2021 r. Portret współczesny pochodzi z serii zdjęć Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.
Publikacje:
Dziewczęta ze stalagu VI C Oberlangen, oprac. i wybór tekstów Felicja Bańkowska i Krystyna Kabzińska, Warszawa, Bellona, 1998; Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Barbara Pietrzak „Ela” - fotografia ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Pietrzak „Ela” - fotografia ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Fotografia wykonana około 1939 roku w Warszawie prawdopodobnie na ul. Floriańskiej ( na zdjęciu ulica widziana w kierunku pl. Weteranów, po prawej widoczna Floriańska 8, 10, 12). Rodzina pp. Pietrzaków podczas spaceru, idą od lewej: Franciszka Pietrzak z córkami Wandą (pierwsza z lewej) i starszą Barbarą (obok matki, trzecia od lewej), następnie ojciec - Stanisława Pietrzak i piąty od lewej idzie najmłodszy z rodzeństwa Wilhelm Pietrzak. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Fotografia wykonana około 1939 roku w Warszawie prawdopodobnie na ul. Floriańskiej ( na zdjęciu ulica widziana w kierunku pl. Weteranów, po prawej widoczna Floriańska 8, 10, 12). Rodzina pp. Pietrzaków podczas spaceru, idą od lewej: Franciszka Pietrzak z córkami Wandą (pierwsza z lewej) i starszą Barbarą (obok matki, trzecia od lewej), następnie ojciec - Stanisława Pietrzak i piąty od lewej idzie najmłodszy z rodzeństwa Wilhelm Pietrzak. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Fotografia wykonana w okresie okupacji niemieckiej w miejscu zamieszkania rodziny Pietrzaków przy ul. Jagiellońskiej 31. Na rewersie napis: "Nasze kury, 7 III 1943". Widoczni od lewej: 13-letni brat Barbary - Wilhelm Pietrzak, matka Franciszka Pietrzak, pierwsza z prawej stoi Barbara. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Fotografia wykonana w okresie okupacji niemieckiej w miejscu zamieszkania rodziny Pietrzaków przy ul. Jagiellońskiej 31. Na rewersie napis: "Nasze kury, 7 III 1943". Widoczni od lewej: 13-letni brat Barbary - Wilhelm Pietrzak, matka Franciszka Pietrzak, pierwsza z prawej stoi Barbara. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Pietrzak (po prawej) z siostrą Wandą. Fotografia wykonana w latach okupacji. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Pietrzak (po prawej) z siostrą Wandą. Fotografia wykonana w latach okupacji. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Pietrzak w mundurze PSZ, po wyzwoleniu ze Stalagu VI C Oberlangen, 1945/1946 rok. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Pietrzak w mundurze PSZ, po wyzwoleniu ze Stalagu VI C Oberlangen, 1945/1946 rok. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Milanówek, czerwiec 1950 roku, w oczekiwaniu na  przyjście niebawem na świat syna Marka. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Milanówek, czerwiec 1950 roku, w oczekiwaniu na przyjście niebawem na świat syna Marka. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

W dolnym rogu prawdopodobnie fragment stempla Szkoły Handlowej. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

W dolnym rogu prawdopodobnie fragment stempla Szkoły Handlowej. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Wojtanowicz-Włodymirska, Łazienki Królewskie 14 maja 2005 r. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Barbara Wojtanowicz-Włodymirska, Łazienki Królewskie 14 maja 2005 r. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Uroczystość w Łazienkach Królewskich, 14 maja 2005 r. Od lewej: Janina Wanda Krzemińska - Haruppa ps. Ita (1925-2007), sanitariuszka batalionu "Iwo" i przyjaciółka p. Barbary oraz Barbara Wojtanowicz-Włodymirska. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Uroczystość w Łazienkach Królewskich, 14 maja 2005 r. Od lewej: Janina Wanda Krzemińska - Haruppa ps. Ita (1925-2007), sanitariuszka batalionu "Iwo" i przyjaciółka p. Barbary oraz Barbara Wojtanowicz-Włodymirska. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Pani Barbara pod tablicą upamiętniającą batalion znajdującą się na ścianie budynku przy ul. Marszałkowskiej, w miejscu budynku, w którym mieścił się sztab oddziału. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Pani Barbara pod tablicą upamiętniającą batalion znajdującą się na ścianie budynku przy ul. Marszałkowskiej, w miejscu budynku, w którym mieścił się sztab oddziału. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Tablica pamiątkowa na ścianie budynku przy ul. Marszałkowskiej, w miejscu budynku, w którym mieścił się sztab oddziału. Fot. Wikipedia, domena publiczna

Tablica pamiątkowa na ścianie budynku przy ul. Marszałkowskiej, w miejscu budynku, w którym mieścił się sztab oddziału. Fot. Wikipedia, domena publiczna

2008 rok. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

2008 rok. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Barbary Wojtanowicz-Włodymirskiej ps. Ela

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter