Pseudonim:
"Piotr Pomian"
Data urodzenia:
1913-02-19
Data śmierci:
1944-08-16
Funkcja:
zastępca dowódcy batalionu
Stopień:
Oficer rezerwy piechoty: porucznik - kapitan (15.08.1944)
Miejsce urodzenia:
Radom
Imiona rodziców:
Tadeusz - Berta z domu Augustynek
Wykształcenie i praca do 1939 r.:
Od 1927 r. uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Radomiu i tam w maju 1932 r. otrzymał dyplom nauczyciela publicznych szkół powszechnych. Był kolejno nauczycielem w Powszechnej Szkole Wyznaniowej dla dzieci żydowskich w Radomiu, od 1933 r. w Szkole Powszechnej w Cykarzewie pod Częstochową, a po ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 24. pułku piechoty w Łucku (wrzesień 1934 - październik 1935) w Szkole Powszechnej nr 21 w Częstochowie. W czasie nauki w seminarium działał w 3. Radomskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. W 1931 r. wchodził w skład delegacji Chorągwi Radomskiej na Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze. Zorganizował w Radomiu i następnie prowadził Drużynę Harcerzy przy Średniej Szkole Technicznej, założył również Drużynę Harcerzy w Cykarzewie, zaś w Częstochowie prowadził Drużynę Harcerzy i był instruktorem w Hufcu. Od 1937 komendant I Hufca Męskiego w Częstochowie.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. walczył jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika rezerwy w składzie 74. pułku piechoty 7. Dywizji Piechoty.
Praca w latach okupacji:
W czasie okupacji niemieckiej nadal pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 21 w Częstochowie, a od listopada 1939 r. był jej kierownikiem. Kiedy w kwietniu 1941 r. otrzymał od władz niemieckich zakaz pracy w szkolnictwie, krótko pracował jako robotnik w Hucie "Stradom".
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od października 1939 r. - organizator Roju "Obraz" (częstochowskiego samodzielnego Hufca Szarych Szeregów). Poszukiwany przez Gestapo, od lipca 1941 r. ukrywał się w leśniczówce koło Włoszczowej. Jesienią 1941 r. ściągnięty przez Naczelnika Szarych Szeregów hm. "Nowaka (Florian Marciniak) przybył do Warszawy. Mieszkał jako sublokator przy ul. Kazimierzowskiej 85 i przy ul. Promyka. Początkowo był wizytatorem, a od stycznia 1943 r. szefem Głównej Kwatery Harcerzy (krypt. "Pasieka"), w której działał pod pseudonimem "Piotr Pomian". W okresie od października 1943 r. do marca 1944 r. kierował także III kursem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów "Agricola" w stopniu porucznika rezerwy. Członek ścisłej, 6-osobowej Głównej Kwatery Harcerzy od jesieni 1943 r. W czerwcu 1944 r. został zastępcą "Orszy" - Naczelnika Szarych Szeregów. Jednocześnie z ramienia "Pasieki" wizytator Grup Szturmowych Szarych Szeregów, a od wiosny 1944 r. oficer oświatowo-wychowawczy w baonie AK "Zośka". W lipcu 1944 r. obronił pracę magisterską z pedagogiki na tajnej Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - poczet dowódcy; delegat "Pasieki" przy sztabie batalionu, zastępca dowódcy baonu d/s wychowawczych.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto.
Odznaczenia i awanse:
Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Virtuti Militari V klasy (15.08.1944). Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana rezerwy piechoty ze starszeństwem z dn. 15.08.1944 r.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ 16 sierpnia 1944 r. dowodząc natarciem dwóch plutonów w okolicy ul. Stawki (getto).
Miejsce pochówku :
Cmentarz Wojskowy na Powązkach - kwatera batalionu "Zośka'
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, Fot. MPW-zbiory P/8717/16
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

kpt. Eugeniusz Stasiecki ps. "Piotr Pomian" (1913-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion "Zośka". Ujęcie tożsame P/8717/16

kpt. Eugeniusz Stasiecki ps. "Piotr Pomian" (1913-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion "Zośka". Ujęcie tożsame P/8717/16

Źródło Wikipedia.org - domena publiczna,  CC BY-SA 3.0

Źródło Wikipedia.org - domena publiczna, CC BY-SA 3.0

Nasz newsletter