Pseudonim:
"Kotka"
Data urodzenia:
1926-03-31
Data śmierci:
2011-08-11
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Radostowo
Imiona rodziców:
Jerzy - Melania z domu Doberska
Wykształcenie do 1944 roku :
Przed wojną uczęszczała do gimnazjum przy klasztorze Sióstr Urszulanek we Lwowie. W czasie okupacji uczyła się na tajnych kompletach Gimnazjum i Liceum im. J.Słowackiego w Warszawie. W lipcu 1944 roku zdała maturę i została przyjęta w poczet studentów tajnego Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa, ale z racji wybuchu powstania w sierpniu, studiów w roku akademickim 1944/1945 nie rozpoczęła.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od jesieni 1942 roku - IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2. Rejon. Przeszła szkolenie sanitarne i ogólnowojskowe.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Akademicka 3
Oddział:
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2. Rejon. Przydziały: szpital polowy ul. Mianowskiego 15, punkt sanitarny na Mochnackiego 4
Szlak bojowy:
Ochota (Reduta Wawelska) do 11.08.1944 r. - wycofanie kanałami. Halina znalazła się w grupie powstańców, która zabłądziła w kanałach i nie mogła przez trzy dni znaleźć drogi wyjścia. Ostatecznie Halina z mamą i z koleżanką dotarły 14 sierpnia wieczorem do otwartej studni naprzeciwko Instytutu Radowego. Postanowiły, że wyjdą rano. Po wyjściu zostały aresztowane i zawiezione na „Zieleniak”, gdzie były świadkami mordów i gwałtów. Z Zieleniaka uciekły dzięki pomocy Ukraińca. Z Dworca Zachodniego dostały się do Pruszkowa, a następnie znajoma sanitariuszka wywiozłaje na wieś.
Losy po wojnie :
Po wojnie zamieszkała we Wrocławiu, gdzie kończyła studia prawnicze i uzyskała doktorat. Po powrocie do Warszawy pracowała jako radca prawny, pedagog i tłumacz, wreszcie jako adiunkt, następnie docent w Polskiej Akademii Nauk. Była doktorem praw i doktorem habilitowanym historii. W 1985 roku przeszła na emeryturę i pracowała w wolnym zawodzie tłumacza, głównie literatury prawniczej. Była członkiem honorowym Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie, ściśle współpracowała z Towarzystwem Austriacko – Polskim w Wiedniu. Wiele pracy poświęciła Środowisku Żołnierzy IV Obwodu AK Warszawa-Ochota Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Należała do Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota oraz działała w Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów Warszawa-Ochota. Od 1981 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”
Nazwisko po mężu:
Halina Donath - w 1950 roku poślubiła Adolfa Donatha, prawnika i germanistę, żołnierza Armii Krajowej Okręgu Lwów ps. "Zdzisiek".
Odznaczenia :
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal „Za Warszawę”, Medal Wojska po raz 1 i 2, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) – w uznaniu za pracę poświęconą Środowisku Żołnierzy IV Obwodu AK Warszawa-Ochota Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uhonorowana także Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Opiekuna Pamięci Narodowej oraz Odznaką „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego”
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki) - kwatera 184, rząd 3, miejsce 10.
    W tej samej mogile pochowany jest jej ojciec Jerzy Kazimierz Kossobudzki (1891-1960) i mąż Adolf Donath (1919-1984).
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Jej ojciec por. ułanów Jerzy Kazimierz Kossobudzki (1891-1960) był inżynierem - agronomem, uczestnikiem walk w 1914, 1920 i 1939 roku. Brat Haliny Bronisław Kossobudzki (1917-1939) zginął w czasie kampanii wrześniowej.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Nekrolog prasowy, data emisji 04.08.2011. Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl
Uwagi :
Data urodzenia Haliny Donath w zapisach Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie - 1928-10-25 [dane za bazą straty.pl]
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne:  <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne: cmentarze.um.warszawa.pl

Nasz newsletter