Pseudonim:
"Halina", "Lala"
Data urodzenia:
1926-02-17
Data śmierci:
-
Funkcja:
sanitariuszka, łączniczka
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Nieśwież - Nowogródek
Imiona rodziców:
Stefan - Anna z domu Łojko
Wykształcenie do 1944 roku:
Szkołę Powszechną i pierwszą klasę gimnazjalną ukończyła w Nieświeżu. W czasie okupacji uczęszczała na tajne komplety w Warszawie. Świadectwo dojrzałości uzyskała w czerwcu 1944 roku w Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od maja 1943 roku - V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy "Odwet" ("Odwet II"). Przysięgę złożyła przed dowódcą batalionu por. Juliuszem Sobolewskim ps. „Roman”. Przed Powstaniem odbyła przeszkolenie sanitarne. Zajmowała się kolportażem prasy.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Dantyszka 1 m. 8
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Kolonia Staszica
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - II batalion szturmowy "Odwet" ("Odwet II"), w Śródmieściu - 3. batalion pancerny "Golski" - 4. kompania "Odwet". Na Ochocie pełniła służbę sanitarną w szpitalu polowym, a po ewakuacji do Śródmieścia stacjonowała w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Po zbombardowaniu budynku Architektury stacjonowała na kwaterach prywatnych przy ul. Lwowskiej. Pod koniec Powstania awansowana do stopnia plutonowego z cenzusem (źródło: informacja H. Sobiczewskiej, deklaracja członkowska ZBoWiD- zasób UdsKiOR).
Szlak bojowy:
Kolonia Staszica - Pole Mokotowskie - Śródmieście Południe
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
W Powstaniu brał udział jej starszy brat Zbigniew.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel, następnie Stalagu VI C Oberlangen (obóz wyzwolony 12.04.1945 r. przez kombinowany patrol 3. szwadronu 10. Pułku Strzelców Konnych 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka).
Numer jeniecki:
224213
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu służyła w I Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka w Meppen jako telefonistka. Pod koniec września 1945 roku została oddelegowana na studia wyższe do Belgii, gdzie rozpoczęła naukę na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Leuven (fr. Louvain, niem. Löwen)
Losy po wojnie:
Mgr inż. chemii. Po pierwszym roku studiów powróciła jako repatriantka do Polski, gdzie w latach 1946-1952 kontynuowała naukę na Politechnice Łódzkiej. Dyplom uzyskała w 1952 roku. Od roku 1951 pracowała na stanowisku asystentki PŁ, a od 1952 do 1953 roku była starszą asystentką w Instytucie Włókiennictwa. W 1953 roku przerwała pracę na rzecz wychowania dzieci. Od 1961 roku pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Łodzi, od 1.08.1981 roku na emeryturze. Członek ŚZŻAK Okręgu Łódź oraz Polskiego Związku Były Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (PZBWPHWiOK).
Odznaczenia:
Medal Wojska po raz 1 i 2 (1948), Krzyż Armii Krajowej (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1981), Warszawski Krzyż Powstańczy (1993), Krzyż Partyzancki (1997), Medal za Warszawę 1939 -1945 (1997), Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995), Odznaka Pamiątkowa II Batalionu Szturmowego „Odwet" (1992), Krzyż Więźnia Politycznego (1998)
Nazwisko po mężu:
Halina Sobiczewska
Informacje dodatkowe:
Wymieniana w relacji Danuty Jeżewskiej z domu Hryckiewicz ps. „Maria”, „Danka” dla Archiwum Historii Mówionej, która podaje, że "Lala" był to pseudonim "nieformalny" - tak Halina była nazywana w domu oraz przez koleżanki z oddziału. Rzeczywisty pseudonim podawany w kwestionariuszach kombatanckich to "Halina".
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego - baza uczestników PW, MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników Powstania gromadzone przez Pokój Kombatanta MPW, w tym kserokopia deklaracji członkowskiej ZBoWiD (ze zbiorów UdsKiOR), kopia zaświadczenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (1977), zaświadczenia weryfikacyjnego Koła Byłych Żołnierzy AK w Londynie z dn. 6.11.1979, oświadczenia świadków: Jan Romuald Horoch ps. Listowski, Czesław Czachowski „Czesiek”; życiorys (1981), MPW-ankieta Uczestnika Powstania Warszawskiego, kserokopia skróconego aktu urodzenia i inne dok. Zaliczony okres służby Armia Krajowa od maja 1943, Powstanie Warszawskie, pobyt w obozach jenieckich i koncentracyjnych, łącznie 2 lata.
Uwagi:
Stopień podany przez Halinę Sobiczewską z d. Motykiewicz w deklaracji członkowskiej ZBoWiD: plutonowy z cenzusem (AK)
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stalag VI C Oberlangen, kwiecień 1945 roku. Kobiety-żołnierze z II Batalionu Szturmowego "Odwet". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Haliny Sobieczewskiej.

Stalag VI C Oberlangen, kwiecień 1945 roku. Kobiety-żołnierze z II Batalionu Szturmowego "Odwet". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Haliny Sobieczewskiej.

Stalag VI C Oberlangen, kwiecień 1945 roku. Kobiety-żołnierze z II Batalionu Szturmowego "Odwet". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Haliny Sobieczewskiej.

Stalag VI C Oberlangen, kwiecień 1945 roku. Kobiety-żołnierze z II Batalionu Szturmowego "Odwet". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar p. Haliny Sobieczewskiej.

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Skan: materiały do Słownika Uczestników PW/MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Nasz newsletter