Pseudonim:
"Pelikan" ,"Korsak Stateczny"
Data urodzenia:
1925-06-14
Data śmierci:
2017-12-19
Funkcja:
instruktor harcerski, komendant roju
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Piotr - Józefa
Wykształcenie :
Od 1942 słuchacz Wydziału Mierniczego Państwowej Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego (ukończy ją po wojnie z uprawnieniami dyplomowanego mierniczego)
Harcerstwo i u dział w konspiracji 1939-1944:
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon - pluton 617. W harcerstwie od 1935 roku, od 1938 r. w 22 Warszawskiej Drużynie Harcerzy na Grochowie. W konspiracji od 1940 roku w ramach akcesu starszych zastępów 22 WDH do Szarych Szeregów, odbywa kurs podoficerski "Wiarus". Podział Szarych Szeregów na trzy piony wiekowe w 1942 roku skutkuje oddelegowaniem Końskiego do kierowania "Zawiszakami". 1943 rok - kurs w "Szkole za lasem", otrzymuje stopień podharcmistrza, członek komendy pionu "Zawisza". W 1944 r. kończy podchorążówkę i otrzymuje awans do stopnia kapral podchorąży.
Oddział :
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon - pluton 617. Podczas Powstania pełni funkcję jednego z komendantów Harcerskiej Służby Pomocniczej "Mafeking"
Szlak bojowy:
Praga
Losy po Powstaniu:
Aresztowany przez Niemców 22 sierpnia 1944 r. - wywieziony na roboty do Essen
Losy po wyzwoleniu :
Po wyzwoleniu wstąpił do Polskich Oddziałów przy Armii Amerykańskiej, gdzie odbył kurs spadochronowy. Współorganizator jednostek harcerskich w Niemczech (komendant hufca "Ojczyzna"). W 1947 roku powrócił do Polski.
Losy po wojnie :
We wrześniu 1948 roku aresztowany przez UB, następnie zwolniony (brak daty). Honorowy Członek Stowarzyszenia b. wieloletni członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów
Odznaczenia :
Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal za Warszawę, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.
Miejsce pochówku :
Cmentarz Bródnowski w Warszawie
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/1521 i P/1522 (relacje Henryka Końskiego oraz artykuł-biogram z "Motywów" z 1987r.), nekrolog prasowy - data emisji 27.12.2017, tam ps. "Tomasz Pelikan"
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Henryk Koński. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Henryk Koński. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter