Henryk Kazimierz Walkowski

Pseudonim:
"Zawrat"
Data urodzenia:
1913-10-12
Data śmierci:
2010-06-09
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
porucznik rezerwy artylerii
Pseudonimy:
"Zawrat", "Antoni Zawrat"
Numer legitymacji AK:
16585
Miejsce urodzenia:
Łódź
Imiona rodziców:
Kazimierz - Stanisława z domu Fokczyńska
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej nr 1 w Pabianicach na Starym Mieście, a w 1924 ukończył Szkołę Powszechną nr 3 na Nowym Mieście w Pabianicach. W 1924 rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach i tam zdał maturę ( świadectwo otrzymał 12 czerwca 1933). Jeszcze przed wojną rozpoczął studia prawnicze, ale z powodów finansowych musiał po I roku przerwać studia.w Wstąpił do wojska, do jednoletniej podchorążówki we Włodzimierzu.
Praca przed wojną:
Pracę zawodową rozpoczął od praktyki bankowej w 1936 w łódzkim oddziale PKO gdzie pracował do 3 września 1939.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. walczył w składzie 10. pułku artylerii lekkiej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od czerwca 1940 roku - Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - 4. Rejon "Zagończyk" - X zgrupowanie WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - 43. kompania WSOP - pluton 433 - dowódca plutonu
Praca przed Powstaniem:
W czasie okupacji w Zamościu i w Warszawie pracował dorywczo jako fotograf, akwizytor, pracownik przetwórstwa papierniczego i wytwórca sztucznych ogni, urzędnik.
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - 4. Rejon "Zagończyk" - X zgrupowanie WSOP - 43. kompania WSOP - pluton 433 - dowódca plutonu, od 6.08.1944 r. Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Bończa" - 101. kompania - pluton "Zawrata" - dowódca, we wrześniu 1944 r. I batalion szturmowy "Rum" - 1. kompania szturmowa "Stefan"
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Powiśle - Śródmieście Północ.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Ożarowie, następnie w Stalagu 344 Lamsdorf oraz Oflagu VII A Murnau. Po wyzwoleniu obozu wstąpił do II Korpusu.
Numer jeniecki:
102021
Losy po wojnie:
Do kraju powrócił 31.08.1946 roku. W 1947 ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1947 -1949 był właścicielem hurtowni środków opatrunkowych w Olsztynie i w Pabianicach. Od lipca 1949 pracował w Łodzi w „Chemikolorze” jako kierownik działu, następnie w Miejskim Handlu Detalicznym (MHD) Art. Włókienniczymi jako dyrektor handlowy. Potem działalność zawodową związał z handlem zagranicznym, początkowo w Centrali Handlu Zagranicznego „Cetebe” w latach 1965–1971, a od 1971 w Centrali Tekstylnej „Textilimpex” jako kierownik działu (do przejścia na emeryturę 1 lipca 1981). Autor publikacji i opracowań na temat turystyki motorowej. W latach 1952-1990 był członkiem Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych nadany podczas Powstania Warszawskiego (15 września 1944, potwierdzony ostatecznie w 1989), Medal Wojska nadany przez MON w Londynie (1948), Krzyż Armii Krajowej nadany w Londynie (1989), Medal Za udział w wojnie obronnej 1939 (1985), Odznaka weterana walk o niepodległość Warszawa (1995), Warszawski Krzyż Powstańczy (1982), Krzyż Partyzancki (1995), Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1968), Medal za Warszawę 1939-1945 (1995), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1948), Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Miejsce śmierci:
Zmarł 9 czerwca 2010 w Łodzi.
Źródła:
Wszystkie dokumenty i zdjęcia zamieszczone w biogramie udostępnione zostały MPW z archiwum rodzinnego Henryka Kazimierza Walkowskiego.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Henryk Kazimierz Walkowski  ps. "Antoni Zawrat" (1913-2010). Fot. z archiwum rodzinnego

Henryk Kazimierz Walkowski ps. "Antoni Zawrat" (1913-2010). Fot. z archiwum rodzinnego

Henryk Walkowski  - zdjęcie z końca lat 30-tych. Fot. archiwum rodzinne

Henryk Walkowski - zdjęcie z końca lat 30-tych. Fot. archiwum rodzinne

Dowód osobisty Henryka Walkowskiego wystawiony przez władze polskie w 1935 r. Fot. archiwum rodzinne

Dowód osobisty Henryka Walkowskiego wystawiony przez władze polskie w 1935 r. Fot. archiwum rodzinne

Personal Ausweis - dowód osobisty wystawiony przez władze niemieckie. Lublin, grudzień 1939 roku. Fot. archiwum rodzinne

Personal Ausweis - dowód osobisty wystawiony przez władze niemieckie. Lublin, grudzień 1939 roku. Fot. archiwum rodzinne

Rewers dokumentu. Fot. archiwum rodzinne

Rewers dokumentu. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Karta rozpoznawcza (niem Kennkarte) - 1943. Fot. archiwum rodzinne

Karta rozpoznawcza (niem Kennkarte) - 1943. Fot. archiwum rodzinne

Zdjęcie legitymacyjne z okresu okupacji (1943). Fot. archiwum rodzinne

Zdjęcie legitymacyjne z okresu okupacji (1943). Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja żołnierza Armii Krajowej - rewers. Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja żołnierza Armii Krajowej - rewers. Fot. archiwum rodzinne

Kalendarzyk na rok 1944. Fot. archiwum rodzinne

Kalendarzyk na rok 1944. Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja b. jeńca wojennego - PSZ. Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja b. jeńca wojennego - PSZ. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Blaszka jeniecka. Fot. archiwum rodzinne

Blaszka jeniecka. Fot. archiwum rodzinne

Zaświadczenie wydane przez Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Fot. archiwum rodzinne

Zaświadczenie wydane przez Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

British Military ID. Fot. archiwum rodzinne

British Military ID. Fot. archiwum rodzinne

"Poczta obozowa - Muranu 1944". Fot. archiwum rodzinne

"Poczta obozowa - Muranu 1944". Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Henryk Kazimierz Walkowski -  czerwiec 1945 roku. Fot. archiwum rodzinne

Henryk Kazimierz Walkowski - czerwiec 1945 roku. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Henryk Walkowski - na zdjęciu II po prawej. Fot. archiwum rodzinne

Henryk Walkowski - na zdjęciu II po prawej. Fot. archiwum rodzinne

Z gen. Władysławem Andersem. Fot. archiwum rodzinne

Z gen. Władysławem Andersem. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Henryk Walkowski na zdjęciu po prawej. Fot. archiwum rodzinne

Henryk Walkowski na zdjęciu po prawej. Fot. archiwum rodzinne

Na zdjęciu II z prawej.Fot. archiwum rodzinne

Na zdjęciu II z prawej.Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja pracownicza wystawiona na nazwisko Hneryka Walkowskiego uprawniająca do  sprzedaży w Generalnym Gubernatorstwie kuponów reklamowych firmy "Zachęta" - 1942 r. Fot. archiwum rodzinne

Legitymacja pracownicza wystawiona na nazwisko Hneryka Walkowskiego uprawniająca do sprzedaży w Generalnym Gubernatorstwie kuponów reklamowych firmy "Zachęta" - 1942 r. Fot. archiwum rodzinne

Ausweis z okresu okupacji niemieckiej. Fot. archiwum rodzinne

Ausweis z okresu okupacji niemieckiej. Fot. archiwum rodzinne

Ausweis z okresu okupacji niemieckiej. Fot. archiwum rodzinne

Ausweis z okresu okupacji niemieckiej. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Zaświadczenie repatriacyjne o powrocie do kraju. - 1946 rok. Fot. archiwum rodzinne

Zaświadczenie repatriacyjne o powrocie do kraju. - 1946 rok. Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Nasz newsletter