Pseudonim
"Zygzak"
Data urodzenia
1921-06-21
Data śmierci
-
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
plutonowy podchorąży
Miejsce urodzenia
Budzyń
Imiona rodziców
Maksymilian - Magdalena z domu Marciniak
Pseudonimy
"Zygzak", "Marciniak"
Udział w konspiracji 1939-1944
Narodowe Siły Zbrojne - Okręg I A Warszawa-Miasto
Oddział
Narodowe Siły Zbrojne - Pułk NSZ im. Sikorskiego, następnie Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 2. kompania
Szlak bojowy
Śródmieście Północ - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu IV B Mühlberg w Saksonii
Numer jeniecki
298534
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu i przyjeździe do Poznania rozpoczął studia medyczne, wkrótce jednak zmienił kierunek na leśnictwo. Współorganizował działalność konspiracyjną Młodzieży Wszechpolskiej. Po rozbiciu grupy przez Urząd Bezpieczeństwa, po półrocznym pobycie w areszcie, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności (po uwzględnieniu amnestii na 3 lata). Karę odbywał w więzieniu we Wronkach. W 1959 roku ukończył Wydział Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pracował w spółdzielczości, m.in. jako specjalista kosztów i cen. Wieloletni działacz Związku Żołnierzy NSZ. Autor wspomnień (Jan Podhorski: "Wspomnienia Żołnierza Wyklętego").
Odznaczenia i awanse
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Krzyż Kampanii Wrześniowej, Medal za Warszawę 1939–1945, Medal Pro Memoria. W roku 2016 został awansowany na generała brygady w stanie spoczynku
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory MPW-IN/3536 (P/5250/06)
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram