Pseudonim:
"Bonawentura"
Data urodzenia:
1925-04-17
Data śmierci:
1944-08-18
Funkcja:
dowódca drużyny
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 183 Miejsce: 43
Stopień:
Oficer rezerwy piechoty Wojska Polskiego: podporucznik (14.08.1944)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Paweł - Jadwiga z Niklewiczów
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Uczył się w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, które ukończył już na tajnych kompletach, uzyskując wiosną 1943 r. świadectwo dojrzałości. Od września 1943 r. do maja 1944 r. elew II turnusu (klasa b - "Barbara") Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agrykola", którą ukończył z 17 lokatą, uzyskując stopień plutonowego podchorążego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1941 r. w ramach samokształceniowej organizacji "Pet" ("Przyszłość"). Do organizacji wprowadzony przez swojego starszego brata, Andrzeja "Morro", będącego wówczas przywódcą grupy mokotowskiej "Petu". Od jesieni 1941 r., gdy "Pet" włączył się w prace Organizacji Małego Sabotażu "Wawer", brał udział w akcjach sabotażowych na terenie stolicy. Pod koniec 1942 r. - po włączeniu "Petu" do Szarych Szeregów, został członkiem drużyny "Sad 400" ("Sabotaż i Dywersja") Hufca Południe warszawskich Grup Szturmowych (GS) Szarych Szeregów, podporządkowanych Kierownictwu Dywersji ("Kedyw") Komendy Głównej Armii Krajowej. W ramach GS przeszedł podstawowe szkolenie wojskowe i dywersyjne. W sierpniu 1943 r. uczestniczył w wystawieniu akcji odbicia więźniów pod Jaktorowem. Latem 1943 r. wszedł w skład drużyny "Sad 300", a po utworzeniu 1.09.1943 r. batalionu "Zośka" został mianowany dowódcą 4. drużyny w II plutonie "Alek", 2. kompani "Rudy" (dowódca Władysław Cieplak "Giewont"). Przejście z "Sadu" do "Alka" spowodowane było tym, że nie chciał bezpośrednio podlegać swojemu bratu, który w tym okresie dowodził plutonem "Sad". Na początku 1944 r., gdy "Morro" był już p.o. dowódcy kompanii, Janek powrócił do I plutonu "Sad", zabierając ze sobą swoją 4. drużynę, która w "Sadzie" stała się 1. drużyną. Ten stan organizacyjny utrzymał się już do wybuchu Powstania, powodując, że I pluton "Sad" był najsilniejszym pododdziałem batalionu "Zośka". W kwietniu 1944 r. uczestniczył w trzydniowych ćwiczeniach terenowych, kończących Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola". W nocy 4/5.04.1944 r. wziął udział w akcji wysadzenia mostu kolejowego na rzece Wisłok koło wsi Tryńcza. Rozkazem z 25.05.1944 r. awansowany do stopnia plutonowego podchorążego, a 1.08.1944 r. mianowany podharcmistrzem.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa, ul. Mochnackiego 3. Mieszkanie to w latach okupacji było wykorzystywane jako skrzynka kontaktowa warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów, następnie 2. kompanii batalionu "Zośka". W lokalu znajdowała się też skrytka podłogowa.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy" - I pluton "Sad" - 1. drużyna - dowódca.
Szlak bojowy:
Wola - getto - Muranów - Stawki - Stare Miasto. Od godziny "W" brał udział we wszystkich akcjach bojowych 2. kompanii "Rudy". Na szczególne wyróżnienie zasłużył 4.08.1944 r, gdy na pozycje plutonu "Sad" ulicą Ostroroga w kierunku skrzyżowania ul. Obozowej z Młynarską wjechała niemiecka kolumna samochodowa. Janek zdecydowanie poderwał strzelców i grenadierów swojej drużyny. Niemieckie samochody obrzucono granatami i ostrzelano z broni ręcznej rozbijając wrogi oddział. W starciu zdobyto: 4 samochody ciężarowe, broń, amunicję oraz kilkunastu jeńców (w tym oficera). W walce tej (tracąc rannych i poległych) wzięły też udział czaty batalionów "Parasol" i "Wigry". 12.08.1944 r. o godz. 16:20 z Remizy Tramwajowej na Muranowie ruszyło natarcie plutonów "Alek" i "Sad" dowodzone przez Andrzeja "Morro", mające na celu odbicie z rąk niemieckich szkoły i magazynów na Stawkach. 1. drużyna "Bonawentury" w walce osiągnęła teren magazynów, jednak on sam padł ciężko ranny podczas próby zniszczenia granatem niemieckiego czołgu.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych - za udział w rozbiciu niemieckiej kolumny samochodowej dnia 4.08.1944 r. Krzyż Virtuti Militari V klasy (21.08.1944) - "za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w walkach i za bohaterskie, pełne poświęcenia prowadzenie natarcia na nieprzyjaciela w rejonie Powązek".
Odniesione rany:
4.08.1944 r. - lekko ranny podczas starcia z niemiecką kolumną samochodową w rejonie ul. Ostroroga - Obozowa. 12.08.1944 r. - ciężko ranny w brzuch w czasie ataku na magazyny przy ul. Stawki.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ w czasie bombardowania, w powstańczym szpitalu batalionu "Zośka" przy ul. Miodowej 23 na Starym Mieście. Ekshumowany w marcu 1945 r. i 13-go tego miesiąca pochowany wraz bratem ciotecznym, Stanisławem Leopoldem "Rafałem" na powązkowskiej "Działce" - czyli późniejszych Kwaterach Wojennych Batalionu AK "Zośka". Według pamiętników matki - Jadwigi Romockiej - był to "pierwszy powstańczy pogrzeb na Działce"
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, P/ 7236
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Jan Romocki. Fotografia legitymacyjna z okresu okupacji niemieckiej. Zbiory Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn.   P/7236

Jan Romocki. Fotografia legitymacyjna z okresu okupacji niemieckiej. Zbiory Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236

Jan Romocki "Bonawentura" (1925-1944).  Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IS/1925 (b)

Jan Romocki "Bonawentura" (1925-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IS/1925 (b)

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5417

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5417

Jan Romocki. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego sygn. MPW-IP/5411, fragment szerszego ujęcia

Jan Romocki. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego sygn. MPW-IP/5411, fragment szerszego ujęcia

Fot. z archiwum Jana Leopolda, udostępnione za pośrednictwem strony <i>Batalion "Zośka" [www.facebook.com/komitetbatalionzoska]</i>

Fot. z archiwum Jana Leopolda, udostępnione za pośrednictwem strony Batalion "Zośka" [www.facebook.com/komitetbatalionzoska]

Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236

Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236

Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236

Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/7236

Nasz newsletter