Pseudonim
"Jaś Czarny"
Data urodzenia
1921-09-11
Data śmierci
1944-09-19
Stopień
zastępca dowódcy kompanii
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 180 Miejsce: 68
Stopień
podporucznik rezerwy piechoty
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Gustaw - Janina z domu Cukerwar
Wykształcenie
Absolwent Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie - maturę zdał wiosną 1939 roku. W latach nauki był harcerzem i instruktorem 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego ("Pomarańczarnia").
Udział w konspiracji 1939-1944
Członek OS "Jerzy" warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów, z którymi wszedł do Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej w składzie batalionu "Zośka". W 1944 r. pełnił funkcję komendanta tzw. "nowych Grup Szturmowych", które przed wybuchem powstania planowano przekształcić w 3. kompanię batalionu "Zośka".
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 3. kompania "Giewonta" - zastępca dowódcy kompanii.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
Jego brat Tadeusz walczył w plutonie "Alek" kompanii "Rudy" batalionu "Zośka", poległ 8 sierpnia 1944 r. na Woli. "Czarny Jaś" 5 września 1944 r. w piwnicy kamienicy przy ul Hożej 15 poślubił łączniczkę "Irkę" (Irena Kowalska), która po wzięciu do niewoli na Górnym Czerniakowie, została rozstrzelana przez Niemców na Woli 24 września 1944 r.
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków
Miejsce śmierci
Poległ na ul. Wilanowskiej.
Miejsce pochówku
Po wojnie jego ciała nie odnaleziono, symboliczna mogiła ppor. Jana Wuttke znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w kwaterze batalionu "Zośka" (A 20-2-23)
Informacje dodatkowe
Syn prof. Gustawa Michała Wuttke (1887-1975) - geografa, pedagoga, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciela propedeutyki fizyki i chemii w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram