Janina Apolonia Bodnar (Takajszwili)

Pseudonim:
„Zduńska Wanda”
Data urodzenia:
1906-02-06
Data śmierci:
1988-10-16
Funkcja:
sanitariuszka, zaopatrzenie
Nr legitymacji AK:
2168
Miejsce urodzenia:
Pruszków
Nazwisko panieńskie:
Będkowska
Imiona rodziców:
Jan Będkowski - Anna
Udział w konspiracji 1939-1944 :
Należała do Komendy Obrońców Polski (1939-1942), następnie do ZWZ-AK.
Praca w okresie okupacji niemieckiej:
Vereinigte Wäscherei-Werke "Asko" A. G. * "Opus" A. G
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Czerniakowska 143 (wg dokumentu z 30.10.1940 r.), następnie ul. Wilcza 9 (dane za Ausweisem z 06.03.1941)
Oddział :
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód Śródmieście-Południe "Sławbor" - odcinek wschodni „Bogumił” - batalion „Miłosz” - 3. kompania kpt. „Redy" - sanitariuszka (przydział podany w legitymacji AK). Inny podawany przydział: Śródmieście Południe - zaopatrzenie. Pełniła służbę m. in. w kuchni polowej przy ul. Kruczej.
Dzielnica:
Śródmieście Południe
Nazwisko po mężu :
I-voto Bodnar - prawdopodobnie ok. 1934 roku (dokumentów brak) wyszła za mąż ppłk. Tadeusza Bodnara, zastępcę szefa Departamentu Artylerii MSW, potem dowódcę 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, który zginął 12 września 1939 roku podczas Bitwy nad Bzurą. II - voto Takajszwili: w lipcu 1947 roku Janina Bodnar wyszła za mąż za emerytowanego ppłk. Platona Takajszwilego, przedwojennego gruzińskiego oficera kontraktowego WP. Owdowiała w 1965 roku, nie wyszła już za mąż. Z obu małżeństw nie miała dzieci.
Losy po wojnie:
Po Powstaniu Warszawskim zamieszkała w Poznaniu przy ul. Dworkowej 9. Należała do Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” organizacji podziemnej powstała na bazie rozwiązanego Okręgu Poznańskiego AK. Dowodził nią jej były dowódca z Komendy Obrońców Polski, ppłk. Andrzej Rzewuski ps. „Hańcza”. Była sekretarką i skarbnikiem, używała pseudonimu z AK. WSGO „Warta” została rozbita przez UB jesienią 1945 roku. Janina Bodnar nie została zdekonspirowana i aresztowana. W domu, w który mieszkała aż do 1982 roku (rozbiórki domu) zachował się magazyn broni i wyposażenia WSGO „Warta” i skrytki m.in. z jej dokumentami z Powstania Warszawskiego. W lipcu 1947 roku Janina Bodnar wyszła za mąż za emerytowanego ppłk. Platona Takajszwilego, przedwojennego gruzińskiego oficera kontraktowego WP. W 1956 roku Janina Takajszwili został objęta przez UB sprawą operacyjnego sprawdzenia w związku z jej kontaktem z kurierem rządu londyńskiego i do lat 70. była okresowo inwigilowana przez kontrwywiad (wydział II SB). W 1973 roku prawdopodobnie nosiła się z myślą o wstąpieniu do ZBOWiDu, ale wniosku nie złożyła (zachowały się oryginały oświadczeń świadków) prawdopodobnie z obawy, że może to wskazać na jej związek z WSGO „Warta” [na podstawie opracowania Krzysztofa M. Kaźmierczaka Janina Bodar (Takajszwili) ps. „Zduńska Wanda”].
Miejsce śmierci:
Poznań
Miejsce pochówku:
Poznań, Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo, ul. Grunwaldzka 305, pole 13, rząd D, miejsce 18
Źródła:
Studium Polski Podziemnej w Londynie. Kopie (skany) dokumentów udostępnione przez p. Krzysztofa M. Kaźmierczaka. Wydruk - zasób Pokoju Kombatanta MPW - teczki osobowe uczestników PW. Oświadczenie świadka: Stanisław Bardziński (1918 ? - 1975?), żołnierz AK, dokument datowany na 09.07.1973, Poznań. Oświadczenie świadka: Zbigniew Jan Koraszewski, m. urodzenia: Stany data urodzenia: 28-12-1909, syn Jana i Marii [osoba rozpracowywana przez Wydział III WUBP/WUdsBP w Poznaniu w okresie od 29.01.1952 do 10.04.1956. Sprawa dotyczyła środowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej na terenie województwa poznańskiego. Zbigniew Koraszewski wymieniony jest wśród „trzonu kierowniczego środowiska AK napływowej”, którzy zamieszkują w Poznaniu. Stwierdzono, że „do 1939 r. zamieszkiwał w Bydgoszczy i był zawodowym oficerem WP. W okresie okupacji należał do AK na terenie Warszawy (…), pełniąc funkcję szefa I Oddziału Sztabu Podokręgu Warszawa-Wschód”- przy. red. Źródło: IPN Po 003/201 (201/IV)] Oświadczenie datowane na 13.07.1973. Miejsce wytworzenia: Poznań.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Przydział Janiny Bodnarowej w Powstaniu Warszawskim:   - batalion „Miłosz” - 3. kompania kpt. „Redy". Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Przydział Janiny Bodnarowej w Powstaniu Warszawskim: - batalion „Miłosz” - 3. kompania kpt. „Redy". Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Fot. udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Fot. udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

SPP w Londynie - zaświadczenie weryfikacyjne. Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

SPP w Londynie - zaświadczenie weryfikacyjne. Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

SPP w Londynie - kartoteka. Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

SPP w Londynie - kartoteka. Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Skan udostępnił p. Krzysztof M. Kaźmierczak

Fot. billiongraves.pl/grave/Platon-Takajszwili

Fot. billiongraves.pl/grave/Platon-Takajszwili

Nasz newsletter